Haberleri

29.10.2019

AKKUYU NGS İNŞAAT SAHASINDA ACİL DURUM TATBİKATI YAPILDI

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasında (Büyükeceli, Mersin, Türkiye) 25 Ekim 2019 tarihinde acil durum tatbikatları yapılmıştır. Tatbikatlara AKKUYU NÜKLEER A.Ş. yangın güvenliği birimi görevlileri, Mersin İtfaiye Daire Başkanlığı, Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Jandarma Komutanlığı, Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü (112 servisi), Mersin İl Orman Müdürlüğü, EÜAŞ, TEİAŞ, Toroslar EDAŞ, Turkcell ve Türk Telekom’un katılım sağlamıştır.

 

Dünyanın bütün NGS’lerinde düzenli olarak yapılan bu tatbikatların amacı, kurumlar arası koordinasyonu geliştirmek ve acil durumlarda kurumların müdahale yöntemlerinin iyileştirilmesini sağlamaktır. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) yönetmelik ve yönergelerine göre, diğer tüm endüstriyel tesisler gibi, nükleer güç santralinin inşaat sahası da,  doğal veya insan kaynaklı olan her türlü acil durumda müdahaleye hazır olmalıdır.

 

Tatbikat senaryosuna göre, Akkuyu NGS inşaat sahasında fırtınanın sebebiyet verdiği; orman yangını, trafik kazası, elektrik iletim hattı arızası, iletişim sisteminin kesilmesi gibi çok sayıda olayın meydana geldiği bir acil durum yaşanmıştır. Bu senaryo ile acil durum kurtarma ekiplerinin; yaralananların ve denizdeki insanların kurtarılması, ilk yardım,  personelin toplanma noktalarına tahliye edilmesi ve yangınla mücadele konularında etkileşim becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

 

AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Genel Müdürü Anastasiya Zoteeva, “Acil durum tatbikatları, nükleer güç santralleri gibi büyük sanayi tesislerinde inşaat aşamasından itibaren iş güvenliği, endüstriyel güvenlik ve çevre koruma çalışmalarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Rosatom’un faaliyette olan tüm NGS’lerinde her yıl bu tür tatbikatlar yapılmaktadır. Akkuyu NGS inşaat sahasında inşaat sürecinin ilk aşamasında dahi ilgili kurum ve kuruluşların her türlü duruma hazır olmalarını sağlayarak bu alanda yerel makamlar ve Türkiye’nin ilgili kurumları ile aktif olarak işbirliği yapıyoruz” diye vurguladı.

 

Tatbikat planı kapsamında acil durum tasfiye çalışmalarında 170’den fazla kişi ile yaklaşık 50 ulaşım aracı ve özel amaçlı makina yer almıştır. Acil durum kurtarma ekipleri, insanları kurtarma ve fırtınanın sonuçlarını ortadan kaldırma görevlerini yürütmüş ve sahada çalışan 2000’den fazla insanın toplanma noktasına tahliye edilmesini sağlamıştır.

 

Sahada çalışanların ve yerel halkın acil durumların sonuçlarından korunması, Akkuyu NGS’nin inşaatı ve işletilmesi esnasında AKKUYU NÜKLEER A.Ş. faaliyetlerinin önemli önceliklerinden biridir.


Bilgi


Akkuyu NGS hakkında

 

Akkuyu NGS, Türkiye Cumhuriyeti’nde inşa edilen ilk nükleer güç santralidir. Proje, Rusya Federasyonu Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında 12 Mayıs 2010 tarihinde imzalanan, Türkiye Cumhuriyeti Akkuyu sahasında nükleer santral inşası ve işletmesine yönelik işbirliği konusundaki hükümetler arası bir anlaşma temelinde yürütülmektedir.Projede, Rus tasarımı 3+ nesil VVER reaktörleriyle donatılmış dört güç ünitesinin yapılması öngörülmektedir. NGS güç ünitelerinin her biri 1200 MW kapasiteye sahiptir. Proje, bugüne kadar Rus tarafınca finansa edilmiştir. Rosatom Devlet Kuruluşu; tesisin tasarım, inşaat, bakım, işletme ve devreden çıkarma işlemlerini üstlenen AKKUYU NÜKLEER şirketinin çoğunluk hissedarıdır. Akkuyu NGS inşaatı, dünyada “Build-Own-Operate (Yap-Sahip ol-İşlet) modeli ile gerçekleştirilen ilk nükleer endüstri projesidir.


Rosatom Devlet Kuruluşu Hakkında

 

Rosatom Nükleer Enerji Devlet Kuruluşu, uranyum madenciliğinden devreden çıkarmaya ve nükleer atık işlemeye kadar nükleer enerji üretim zincirinin her alanında başarılı bir şekilde faaliyet göstermek için gereken kaynak ve yetkinliklere sahip, dünyanın teknoloji liderlerinden biridir.

 

Rusya'nın enerji ihtiyacının %18’inden fazlasını karşılayan Rosatom, Rusya'nın en büyük enerji üreticisidir. Şirket, 12 ülkede farklı uygulama aşamalarında olan 36 güç ünitesi ile yabancı proje portföyünün büyüklüğüyle dünyada birinci sıradadır. Uranyum zenginleştirme alanında dünya birincisi, uranyum rezervlerinde dünya ikincisi ve üretiminde dünya dördüncüsü olan Rosatom, nükleer yakıt pazarında %17 oranında pay sahibidir.

 

Devlet Kuruluşu, dünyanın tek nükleer buzkıran filosu dahil, yaklaşık 400 işletme ve iştirakten oluşmaktadır. Yaklaşık 250 bin kişiyi istihdam etmektedir.