Haberleri

24.07.2019

AKKUYU NGS İNŞAAT SAHASINDA ROSATOM DEVLET KURULUŞU GENEL MÜDÜRÜ ALEKSEİ LİHAÇEV İLE T.C. ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANI FATİH DÖNMEZ ARASINDA İŞ GÖRÜŞMESİ YAPILDI

Ziyaret kapsamında,  AKKUYU NÜKLEER A.Ş. ile Rus "Konzern Titan-2" A.Ş. ile Türk inşaat şirketi olan IC İçtas İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklığıyla kurulan ortak şirket arasında EPC Sözleşmesi imzalandı


23 Temmuz 2019, Büyükeceli, Mersin-Rusya Federasyonu Rosatom Devlet Kuruluşu Genel Müdürü Aleksei Lihaçev ile T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Türkiye’nin Mersin ili Akkuyu NGS inşaat sahasında bir iş görüşmesi gerçekleştirdi.

 

Taraflar, sahada yapılan çalışmaların ilerleyişini incelemiş, santral ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak tedariklerin yerelleştirilmesi, Türk şirketlerinin projeye katılım olanaklarını, yabancı yatırımcıların AKKUYU NÜKLEER A.Ş. sermayesine katılımları konularının yanı sıra, Akkuyu NGS'nin Türkiye ulusal elektrik şebekesine bağlanması konusunu da ele almışlardır.

 

Aleksei Lihaçev ve Fatih Dönmez, Akkuyu NGS inşaatı projesinin gerek Türk tarafı, gerek Rosatom Devlet Kuruluşu için stratejik önem arz ettiğini vurgulamışlardır.

 

Konu ile ilgili açıklama yapan T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Akkuyu NGS inşaatı ile ilgili tüm konularda yapılan işbirliğimizin seviyesini yüksek değerlendirmekteyiz. Akkuyu NGS kurulumunu yüksek bir işbirliği ile sürdürmekteyiz. Akkuyu NGS iş planına uygun şekilde ilerliyor. Sahadaki çalışmalar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının belirlemiş olduğu güvenlik ve işletme konusundaki kriter ve standartlara göre yapılıyor"- diye kaydetti.


"Akkuyu NGS’nin benzersizliği, bu projenin "Yap-Sahip Ol-İşlet" (Build-Own-Operate) modeli ile gerçekleştirilmekte olduğundadır. Bir şirketin, nükleer santralin tasarımı, yapımı, işletmesi, bakımı ve işletmeden çıkarılmasını kapsayan yaşam döngüsünün tüm aşamalarından sorumlu olduğu dünyadaki ilk deneyimdir. Bu nedenle projeye stratejik bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz ve şimdiden tesisin gelecekteki işletmesi ve Türkiye'nin ulusal elektrik şebekesine bağlanması konularını görüşüyoruz,- diyor Rosatom Devlet Kuruluşu Genel Müdürü Aleksei Lihaçev.- Ayrıca Türk müteahhitleri ve tedarikçileriyle ile işbirliğinin geliştirilmesine ve Türk personelinin eğitimine büyük önem veriyoruz, zira yerli uzmanlar ve şirketler santralin yaşam döngüsü sürecinde işletmenin her aşamasında yer alacaklardır.”

 

Ziyaret kapsamında, Akkuyu NGS tesislerinin tasarlanması, yapımı ve ekipman tedarikine ilişkin sözleşme (EPC Sözleşmesi[1]), Rosatom Devlet Kuruluşu Genel Müdürü ile T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı huzurunda imzalandı. Sözleşmeye göre, AKKUYU NÜKLEER A.Ş. İş Sahibi, Rus "Konzern Titan-2" A.Ş. ile Türk IC İçtas İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklığıyla kurulan TİTAN2 İC İÇTAŞ İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ Yüklenici olarak sorumluluklar üstlenmişlerdir.

 

EPC Sözleşmesi, nükleer santral tesislerinin ana kısmının yapımına ilişkin işlerin tamamını kapsamakta olup, tasarım, mühendislik, ekipman tedariki, kalite kontrolü, çalışmaların güvenliğinin sağlanması ve inşaat işlerinin belirtilen sürelerde tamamlanmasını öngören tasarım çözümüne kompleks yaklaşımın uygulanması olanağını sağlamaktadır.


Bilgi için

 

Ortak Şirketin Türk hissedarı olan IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., 45 yılı aşkın bir geçmişe sahip Türkiye’nin altyapı pazarının lideridir. IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş, büyük altyapı tesislerinin inşasında geniş kapsamlı ve çok çeşitli uluslararası deneyime sahiptir.

 

"Titan-2" Holdingi, nükleer enerji sektörü tesislerinin inşaatı alanında faaliyet gösteren bir Rus şirketler grubudur. "Konzern Titan-2" A.Ş., ana yüklenici sıfatıyla Leningrad nükleer güç santrali yeni ünitelerinin inşaatında da genel inşaat, montaj ve inşaat sahasındaki elektrik ve montaj işlerini üstlenmiştir. "Titan-2" Holdingi, Finlandiya’nın Hanhikivi-1 NGS inşaatında da ana yüklenici şirket olarak faaliyet yürütmektedir.


Akkuyu NGS Hakkında:

 

Akkuyu NGS, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk nükleer güç santralidir. Proje, 12 Mayıs 2010 tarihinde imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Akkuyu Sahası’nda Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma kapsamında gerçekleştirilmektedir. Akkuyu NGS, en modern teknolojik çözümleri temsil eden güçlendirilmiş güvenlik sistemli 3+ nesil, her biri 1200 MW güce sahip Rus yapımı VVER-1200 tipi 4 güç ünitesinin inşaatını kapsamaktadır. Hâlihazırda Proje finansmanının tamamı Rusya tarafından sağlanmaktadır. Rosatom Devlet Kuruluşu, Akkuyu Nükleer Şirketinin ana hissedarı olup, nükleer santralin tasarlanması, yapımı, bakımı, işletmesi ve işletmeden çıkarılmasını üstlenmiştir. Akkuyu NGS, dünya nükleer sektöründe "Yap-Sahip Ol-İşlet" (Build-Own-Operate) modeli ile gerçekleştirilen ilk projedir.[1]İng. “Engineering, Procurement and Construction” kavramının kısaltması olup, mühendislik, ekipman tedariki ve inşaat anlamına gelmektedir.