Haberleri

02.03.2020

AKKUYU NGS SAHASINDAKI INŞAAT ÇALIŞMALARI PLANLANAN ÇERÇEVEDE DEVAM EDIYOR

Akkuyu Nükleer Santrali Projesi hakkında medyada bazı net olmayan yayınlara ilişkin olarak, nükleer santral sahasındaki inşaat çalışmalarının planlandığı gibi devam ettiğini siz değerli kamuoyunun bilgilerine sunarız.

 

Bugün itibarıyla; Ünite 1 reaktöründe iç ve dış duvarların inşası ile birlikte diğer binaların temel betonunun dökülmesi çalışmaları devam etmekte olup;  Ünite 2 tesislerinde betonlama çalışmaları hazırlıklarına da başlanmıştır.  “Doğu” ve “Batı” inşaat ve montaj üsleri ile drenaj kanalları, bölge ve yol düzenlemelerinin ise yapım çalışmaları devam etmektedir.

 

Hafta sonları da dahil olmak üzere birçok tesiste çalışmalar tam hızda devam etmekte olup; 29 Şubat Cumartesi günü proje sahasında yaklaşık 3.500 işçi görev almıştır. Sahadaki birinci idari binanın kullanımına başlanmış olup, aynı zamanda, ikinci idari binanın hazırlığı ve işletmeye alınması işlemleri nedeniyle, elektrik bağlantılarının ve transformatör üzerinde gerekli çalışmaların yapılabilmesi için, ofis binalarının elektriği geçici olarak kesilmiştir. 1 Mart Pazar günü ise sahada yaklaşık 2.500 işçi görev almıştır.

 

Bugün, sahada görev alması planlanan işçi sayısı 4.000'e yaklaşırken, önümüzdeki hafta boyunca mekanizasyon ve ekipman uzmanları ile destek personeli de dahil olmak üzere yaklaşık 5.000 kişiye ulaşacaktır.

 

Bu hafta için planlanan kapsamlı işler; Ünite 1 ve 2'deki tesislerin yanı sıra santral genelindeki tesisler ile geçici bina ve tesislerin betonlanmasına yönelik destek ve hazırlık çalışmalarını içermektedir.

 

Proje; hem yerinde gerçekleştirilen tüm çalışmalar, hem de izin ve lisans işlemleri açısından planlandığı şekilde devam etmekte olup;  Mart 2019’da, Akkuyu NGS 3. Ünite inşaat lisansının alınması için gereken evraklar mülga Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na teslim etmiştir.

 

İçinde bulunduğumuz 2020 yılı içerisinde Akkuyu NGS projesi dahilinde:

  • Ünite 1'de inşaat ve montaj işlerinin devam etmesi,
  • Ünite 2'de "ilk betonun” dökülmesi ve tam ölçekli inşaat işlerine başlanması,
  • İnşaat ve montaj temellerinin düzenlemelerinin tamamlanması,
  • Yeni ofis binalarının inşası ve düzenlemelerinin tamamlanması yer almaktadır.

 

Akkuyu NGS hakkında

 

Akkuyu NGS, Türkiye Cumhuriyeti’nde inşa edilen ilk nükleer güç santralidir. Proje, 12 Mayıs 2010 tarihinde Rusya Federasyonu Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan Türkiye Cumhuriyeti’nde Akkuyu Sahasında Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma’ya göre yürütülmektedir. Projede, Rus tasarımı 3+ nesil VVER reaktörleriyle donatılmış dört güç ünitesinin yapılması öngörülmektedir. NGS güç ünitelerinin her biri 1200 MW kapasiteye sahiptir. Proje, bugüne kadar Rus tarafınca finanse edilmiştir. Rosatom Devlet Kuruluşu; tesisin tasarım, inşaat, bakım, işletmeye alım ve işletmeden çıkarılması işlemlerini üstlenen AKKUYU NÜKLEER A.Ş. şirketinin çoğunluk hissedarıdır. Akkuyu NGS inşaatı, dünyada “Build-Own-Operate (Yap-Sahip Ol-İşlet) modeli ile gerçekleştirilen ilk nükleer endüstri projesidir.

 

Rosatom Devlet Kuruluşu Hakkında

 

Rosatom Nükleer Enerji Devlet Kuruluşu, uranyum madenciliğinden devreden çıkarma ve nükleer atık işlemeye kadar nükleer enerji üretim zincirinin her alanında başarılı bir şekilde faaliyet göstermek için gereken kaynak ve yetkinliklere sahip, dünyanın teknoloji liderlerinden biridir.

 

Rusya'nın enerji ihtiyacının yaklaşık %19’unu karşılayan Rosatom, Rusya'nın en büyük enerji üreticisidir.  12 ülkede farklı uygulama aşamalarında olan 36 güç ünitesi ile şirket, yabancı proje portföyünün büyüklüğüyle dünyada birinci sıradadır.  Uranyum zenginleştirme alanında dünya birincisi, uranyum rezervlerinde dünya ikincisi ve üretiminde dünya dördüncüsü olan Rosatom, nükleer yakıt pazarında %17 oranında pay sahibidir.

 

Devlet Kuruluşu, dünyanın tek nükleer buzkıran filosu dahil, yaklaşık 400 işletme ve iştirakten oluşmaktadır. Yaklaşık 250 bin kişiyi istihdam etmektedir.