Haberleri

12.11.2019

AKKUYU NÜKLEER A.Ş. ÇALIŞANARI “GELECEĞE NEFES” KAMPANYASINA KATILDI

Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın inisiyatifi ile Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilen 11 Kasım 2019 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Geleceğe Nefes” kampanyası düzenlendi. Etkinliğe katılmış olan AKKUYU NÜKLEER A.Ş. çalışanları tarafından, Mersin İli Yenişehir ve Silifke ilçelerinde ağaçlandırma için ayrılan iki farklı alanda ağaç dikimi gerçekleştirildi.

 

Ağaç fidanları ve ağaç dikimi için gereken el aletleri katılımcılara Tarım ve Orman Genel Müdürlüğü bölge müdürlükleri tarafından sağlandı. Ağaçların dikildiği alanlarda arazöz araçları nöbet tutarak dikilen ağaçların sulandırılmasında katılımcılara destek verdi. AKKUYU NÜKLEER A.Ş.’yi temsilen kampanyaya katılanlar tarafından toplam 60’tan fazla fidan dikildi. AKKUYU NÜKLEER A.Ş. çalışanlarından oluşan bir grup, Mersin’in yakınlarında Yenişehir ilçesinin Emirler mahallesinde kampanyaya katılırken, diğer bir grup Silifke İlçesi Boğsak koyu mevkiinde fidan dikimine katıldı.

 

Kampanya kapsamında, Türkiye genelinde 81 ilde 2023 alanda toplam 11 milyon ağaç fidanı dikildi. Ağaç dikimi için Mersin ilinin 11 ilçesinde 48 alan belirlenmiş olup, kampanyaya 22 binden fazla kişi katıldı.

 

AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Yangın Güvenliği Birimi çalışanı Hüseyin Yaldız, “Dünyada iklim değişikliğinin ne gibi sorunlara yol açtığını hepimiz biliyoruz. Türkiye bu konuda bir istisna değildir. Ormanları korumak ve toprak erozyonu ile mücadele etmek için somut önlemler almamız gerekiyor. Orman Bölge Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre; bu yıl Mersin'de 357 hektar ormanın yanmasına neden olan 83 orman yangını vakası kaydedilmiştir. Kampanyanın düzenleneceğine ilişkin haberi öğrenen çok sayıda meslektaşım derhal bu kampanyaya katılma isteğini bildirmiştir”, - diye söyledi.

 

AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Mersin Bilgilendirme Merkezi eksperi Eyüp Lütfi Sarıcı, “Bizler, çevre ile ilgili sorunların çözülmesi gerektiği hususuna kamunun dikkatini çekmek üzere burada bulunmaktayız. Bu kampanyaya katılmak, Şirketimizin çevre koruma ilkelerine bağlılığını göstermek için bir fırsattır. Nükleer enerji, zararlı maddelerin atmosfere salınımındaki miktarların büyük ölçüde azaltılmasını sağlar. Kurulu gücü 1 GW olan bir nükleer santralin 1 sene boyunca işletilmesi sonucunda, fosil yakıtların kullanıldığı elektrik santrallere kıyasla 9 milyon ton karbon dioksit salınımı engellenmiş olur. Akkuyu NGS kurulu gücü 4800 MW olarak tasarlanmış olup, santralin 4 ünitesi de işletmeye alındıktan sonra her sene 43 milyon ton СО2 salınımının önüne geçilecektir” ifadelerini kullandı.

 

Bilgi

 

Akkuyu NGS hakkında

 

Akkuyu NGS, Türkiye Cumhuriyeti’nde inşa edilen ilk nükleer güç santralidir. Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi 12 Mayıs 2010 tarihinde imzalanmış olan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Akkuyu Sahası’nda Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Proje kapsamında Rus tasarımı 3+ nesil VVER reaktörleriyle donatılmış dört güç ünitesinin inşa edilmesi öngörülmektedir. NGS güç ünitelerinin her biri 1200 MW kapasiteye sahiptir. Proje, bugüne kadar Rus Tarafı tarafınca finanse edilmiştir. Rosatom Devlet Kuruluşu; tesisin tasarım, inşaat, bakım, işletme ve devreden çıkarma işlemlerini üstlenen AKKUYU NÜKLEER A.Ş.’nin çoğunluk hissedarıdır. Akkuyu NGS inşaatı, dünyanın “Build-Own-Operate (Yap-Sahip ol-İşlet) modeli ile gerçekleştirilen ilk nükleer endüstri projesidir.

 

Rosatom Devlet Kuruluşu Hakkında

 

Rosatom Nükleer Enerji Devlet Kuruluşu, uranyum madenciliğinden devreden çıkarma ve nükleer atık işlemeye kadar nükleer enerji üretim zincirinin her alanında başarılı bir şekilde faaliyet göstermek için gereken kaynak ve yetkinliklere sahip, dünyanın teknoloji liderlerinden biridir.

 

Rusya'nın enerji ihtiyacının %18’inden fazlasını karşılayan Rosatom, Rusya'nın en büyük enerji üreticisidir. 12 ülkede farklı uygulama aşamalarında olan 36 güç ünitesi ile şirket, yabancı proje portföyünün büyüklüğüyle dünyada birinci sıradadır. Uranyum zenginleştirme alanında dünya birincisi, uranyum rezervlerinde dünya ikincisi ve üretiminde dünya dördüncüsü olan Rosatom, nükleer yakıt pazarında %17 oranında pay sahibidir.

 

Devlet Kuruluşu, dünyanın tek nükleer buzkıran filosu dahil, yaklaşık 400 işletme ve iştirakten oluşmaktadır. Yaklaşık 250 bin kişiyi istihdam etmektedir.