Haberleri

27.03.2020

AKKUYU NÜKLEER A.Ş. KORONAVİRÜSLE MÜCADELE ÖNLEMLERİNİ ARTIRIYOR

27 Mart 2020, Büyükeceli, Gülnar ilçesi, Mersin ili, Türkiye. – Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasında koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadeleye yönelik önleyici tedbirler artırılmıştır.

 

Şirket bünyesinde düzenli olarak toplantılar gerçekleştiren Salgınla Mücadele Merkezi kurulmuştur. Merkez tarafından toplantılarda alınan tüm kararlar çalışanlara bildirilmekte ve bu kararlar şirketin ilgili tüm birimleri ve yüklenicileri tarafından mutlak surette uygulanmaktadır.

 

Akkuyu NGS Projesi kapsamında çalışılan tüm tesislerde aşağıda sıralanan tedbirler alınmaktadır;

 

- Gelişmiş tıbbi gözetim rejimi uygulamaya konulmuş olup, tüm çalışanların mutlak surette ateşi ölçülmekte, herhangi bir soğuk algınlığı belirtisinin olması durumunda eve doktor çağrılması kaydıyla çalışan derhal evine gönderilmektedir.

 

- İnşaat sahasında sosyal mesafenin korunması önlemleri kapsamında, servis araçları ile taşınan çalışanların sayısının azaltılması maksadıyla inşaat sahasına getirip götüren ve saha dahilinde servis yapan araç sayıları arttırılmıştır.

 

- Yemekhanelerde yemek yiyen çalışan sayısının yoğunluğunun azaltması için yerlerde işaretlemeler yapılmış, sandalye sayısı azaltılmış ve yemekhane çalışma saati uzatılmıştır.

 

- Hazır yiyecekler yalnızca bireysel ambalajlarda servis edilmektedir.

 

- Yemekhanelerin tüm çalışanları tıbbi maskeler ve eldivenlerle çalışmaktadır.

 

- Ofis, üretim ve sosyal alanlarda dezenfektan solüsyonlarla ellerin yıkanması için temassız cihazlar kurulmuştur.

 

- Ortak kullanım, yaşam ve ofis alanlarında dezenfeksiyon çalışmaları yapılmaktadır.

 

- Ofis ve üretim alanlarında önleyici tedbirler ve enfeksiyona karşı korunma yolları hakkında bilgilendirici posterler yerleştirilmiştir.

 

İdari İşler Bölümü, İş Sağlığı Güvenliği ve Personel Koruma Birimi gibi AKKUYU NÜKLEER A.Ş.’nin ilgili tüm birimleri teyakkuza geçirilmiştir.

 

Akkuyu NGS İnşaat Sahasında çalışan AKKUYU NÜKLEER A.Ş.’nin tüm yüklenicilerine Şirket tarafından uygulamaya koyulan tüm tedbirlerin kendi bünyelerinde de uygulanması için talimat verilmiştir.

 

AKKUYU NÜKLEER A.Ş. ve tüm yüklenici şirketlerinin çalışanlarından, tatil günleri de dahil olmak üzere sürekli bir şekilde önleyici tedbirlerin uygulanmasından sorumlu bir grup oluşturulmuştur.

 

Alınan kararlar ile ilgili olarak Salgınla Mücadele Merkezi Başkanı, Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov şunları ifade etmiştir: “Mevcut koşullarda öncelikli görevimiz, NGS inşaatında yer alan tüm çalışanların sağlığının korunması ve zorlu epidemik durumun projenin gidişatı üzerindeki etkisinin en aza indirgenmesidir. Çalışanların sağlığının korunması için elimizden geleni yapıyoruz. Ortak kullanım alanları, hizmet araçları, ofis ve üretim tesisleri, işçilerin kaldığı lojmanlar da dahil olmak üzere her yerde önleyici çalışmalar yapıyoruz. Çalışanlarımız, kısıtlayıcı önlemlere anlayışla riayet ederek sorumluluk bilinci içinde pandemiyle mücadeleye katkı sağlıyorlar. Şu anda AKKUYU NÜKLEER A.Ş.’nin ve yüklenici kuruluşların çalışanları arasında COVID-19’a yakalanan hiç kimse bulunmamaktadır. Durumu kontrol altında tutuyoruz. Akkuyu NGS sahasındaki inşaat-montaj işleri, gerekli tüm güvenlik önlemleri dikkate alınarak ve mevcut takvimlere uygun olarak olağan şekilde yürütülmektedir.”

 

NGS inşaat sahasının epidemik güvenliğinin arttırılması amacıyla yüz yüze görüşülerek yapılan toplantılar ve personelin inşaat sahası ile Ankara, Mersin ofisleri arasında hareketleri kısıtlanmıştır.

 

2020/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ne uygun olarak, Şirkette tüm toplu etkinliklerin yanı sıra, son derece zaruri olanlar hariç olmak üzere çalışanların iş seyahatleri iptal edilmiştir. Yurtdışı iş seyahatlerinden dönen çalışanlar mutlaka en az iki hafta süreyle izole edilerek evden çalışmaları sağlanmaktadır.

 

AKKUYU NÜKLEER A.Ş. temsilcileri, çalışanlarda COVID-19 ve diğer solunum enfeksiyonlarının belirtilerinin görülmesi durumunda hızlı müdahalede bulunabilmek amacıyla mülki amirlikler ve resmi sağlık kuruluşları ile sürekli iletişim halindedir.

 

AKKUYU NÜKLEER A.Ş., T.C. Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin diğer resmi makamlarının tavsiyelerini esas almaktadır. AKKUYU NÜKLEER A.Ş, Türkiye’de bu tür önlemler alınması halinde, karantina faaliyetleri de dahil olmak üzere enfeksiyonun yayılmasıyla ilgili mücadeleye yönelik önlemleri artırmaya hazırdır. AKKUYU NÜKLEER A.Ş., epidemik krizin Türkiye Cumhuriyeti’ndeki ilk nükleer santralin inşa süreci üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirgemek ve Projedeki yükümlülüklerinin Hükümetlerarası Anlaşma’da öngörülen sürelerde tam olarak yerine getirilmesini sağlamak için gerekli tüm önlemleri almaktadır.

 

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu “Rosatom”, yatırımının bulunduğu tüm ülkelerde COVID-19 salgınıyla ilgili gelişmeleri yakından takip etmekte ve çalışanlarının sağlığını korumak için gerek işletmekte olduğu, gerekse inşa etmekte olduğu nükleer güç tesislerinin güvenliğini sağlamak adına gerekli tüm önlemleri almaktadır.


Akkuyu NGS Projesi Hakkında

 

Akkuyu NGS, Türkiye Cumhuriyeti’nde inşa edilen ilk nükleer güç santralidir. Proje, 12 Mayıs 2010 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında imzalanan Hükümetlerarası Anlaşma kapsamında gerçekleştirilmektedir. Projede, Rus tasarımı 3+ nesil VVER reaktörleriyle donatılmış dört güç ünitesinin yapılması öngörülmektedir. NGS güç ünitelerinin her biri 1200 MW kapasiteye sahiptir. Bugün itibarıyla NGS’nin inşaatının tamamı Rus tarafınca finanse edilmektedir. Rosatom Devlet Kuruluşu; tesisin tasarım, inşaat, bakım, işletmeye alım ve işletmeden çıkarılması işlemlerini üstlenen AKKUYU NÜKLEER şirketinin çoğunluk hissedarıdır. Akkuyu NGS inşaatı, dünyada “Build-Own-Operate (Yap-Sahip Ol-İşlet) modeli ile gerçekleştirilen ilk nükleer endüstri projesidir. Akkuyu NGS’nin tüm işletme süresi (60 yıl olup uzatma imkanı vardır) boyunca Türkiye, Rusya tarafından yapılan yatırımlarla elde edilen gelirin bir kısmını alacaktır. Doğrudan yapılan ödemeler ve vergilerin yanı sıra Akkuyu NGS, istihdam alanları yaratacak ve Türk ekonomisi için diğer olumlu etkileri beraberinde getirecektir.

 

Akkuyu NGS, VVER-1200 tipi en modern reaktörlerle donatılacak seri nükleer santral projesidir. Bu tip reaktörler, “Fukushima kazası” sonrası geliştirilen güvenlik gerekliliklerini göz önünde bulunduran aktif ve pasif güvenlik sistemleriyle donatılmıştır. Bu teknolojinin seri üretimi ve Novovoronej NGS-2 ile Leningrad NGS-2’de işletilmesi, bunların güvenilirliklerini doğrulamaktadır.


Rosatom Devlet Kuruluşu Hakkında

 

Rosatom Nükleer Enerji Devlet Kuruluşu, uranyum madenciliğinden devreden çıkarma ve nükleer atık işlemeye kadar nükleer enerji üretim zincirinin her alanında başarılı bir şekilde faaliyet göstermek için gereken kaynak ve yetkinliklere sahip, dünyanın teknoloji liderlerinden biridir.

 

Rusya'nın enerji ihtiyacının yaklaşık %19’unu karşılayan Rosatom, Rusya'nın en büyük enerji üreticisidir. 12 ülkede farklı uygulama aşamalarında olan 36 güç ünitesi ile şirket, yabancı proje portföyünün büyüklüğüyle dünyada birinci sıradadır. Uranyum zenginleştirme alanında dünya birincisi, uranyum rezervlerinde dünya ikincisi ve üretiminde dünya dördüncüsü olan Rosatom, nükleer yakıt pazarında %17 oranında pay sahibidir.

 

Devlet Kuruluşu, dünyanın tek nükleer buzkıran filosu dahil, yaklaşık 400 işletme ve iştirakten oluşmaktadır. Yaklaşık 250 bin kişiyi istihdam etmektedir.