AKKUYU NÜKLEER A.Ş.’nin mevcut satın almaları

25.01.2023

“İnşaat Üssü”nün İdari ve Ofis Binaları ve Tesislerinin Rutin Onarımına Yönelik İşlerin İfa Sözleşmesini Akdetme Hakkı için Elektronik Ortamda Ön Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 06.02.2023

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3211341&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: https://zakupki.rosatom.ru/en/2301252907017

Belgeler:  Dosyaları indir


 25.01.2023

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ'nin İhtiyaçları Doğrultusunda Dünyadaki Tüm Elektrik Santralleri Hakkında Anahtar Bilgileri İçeren Veri Tabanına Erişim Sağlanması Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Formatta Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 02.02.2023

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3211024&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: https://zakupki.rosatom.ru/en/2301252907015 

Belgeler:  Dosyaları indir


23.01.2023

Türkiye Cumhuriyeti’nde Akkuyu NGS İnşaatı için Tasarlanan Malların Gümrük İşlemlerinin Organize Edilmesi İle İlgili Gümrük Müşaviri Hizmetlerinin Sağlanmasına İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkı için Elektronik Ortamda Yapılan Ön Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 02.02.2023

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3208250

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: https://zakupki.rosatom.ru/2301232907014

Belgeler:  Dosyaları indir

Извещение о внесении изменений_Notice of changes_Değişiklik Bildirimi

Извещение о внесении изменений_Notice of changes_Değişiklik Bildirimi-2


19.01.2023

Türkiye Cumhuriyeti’nde AKKUYU NGS yapım aşamasında NGS Yapı İşleri Direktör Yardımcısı - Teknik İşler Direktörüne Bağlı Alt Altbirimlerin İhtiyaçlarına İlişkin Aletler Tedarikine Yönelik Sözleşme Akdetme Hakkı için Elektronik Ortamda Açık Teklif Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 03.02.2023

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3205645

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: https://zakupki.rosatom.ru/2301192907011 

Belgeler:  Dosyaları indir

Извещение о внесении изменений_Notice of changes_Değişiklik Bildirimi


18.01.2023

Türkiye Cumhuriyeti mevzuatının gerekliliklerine uygun olarak “Akkuyu NGS ana ve geçici binalarının ve yapılarının tasarım dokümantasyonunun yetkilendirilmesi” konulu hizmetlerin sağlanmasına ilişkin sözleşme akdetme hakkı için ön yeterlik olmaksızın elektronik ortamda açık tek aşamalı teklif talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 30.01.2023

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3203732 

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: https://zakupki.rosatom.ru/2301182907010 

Belgeler:  Dosyaları indir


13.01.2023

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ ihtiyaçlarına ilişkin Fotoğraf ve Video İçeriklerinin Üretimi ve Montajına yönelik Yazılım ve Donanım ile Ses Ekipmanları Tedarikine Yönelik Sözleşme Akdetme Hakkı için Elektronik Ortamda Ön Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 25.01.2023

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3199902 

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: https://zakupki.rosatom.ru/2301132907009

Belgeler:  Dosyaları indir


12.01.2023

Türkiye Cumhuriyeti’ndeki AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin ihtiyaçları için bilgisayar programları kullanım hakkının sağlanmasına yönelik sözleşme imzalama hakkı için elektronik ortamda yapılan ön elemesiz tek aşamalı açık teklif talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 24.01.2023

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3198433&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz:https://zakupki.rosatom.ru/en/2301122907007

Belgeler:  Dosyaları indir


11.01.2023

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin İhtiyaçları Doğrultusunda Grafik Modelleme için Ekipman Tedarik Sözleşmesi Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Ortamda Açık Fiyat Teklifi Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 26.01.2023

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3197139 

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: https://zakupki.rosatom.ru/2301112907006

Belgeler:  Dosyaları indir

Извещение о внесении изменений_Notice of changes_Değişiklik Bildirimi


11.01.2023

Uluslararası Denetim Standartları'na (ISA) göre 2023, 2024, 2025 yılları için UFRS'ye uygun olarak hazırlanmış mali raporların denetim hizmetlerinin (2023, 2024, 2025 yıllarının 6 aylık ara dönem mali raporlarını gözden geçirme kontrolü dahil), 2023, 2024, 2025 yılları için TFRS'ye uygun olarak hazırlanmış mali raporların Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygunluk denetimi hizmetlerinin, AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ için 2023, 2024, 2025 yılları için elektrik piyasasındaki faaliyetleri izleme ve değerlendirme formu doldurma hizmetinin sağlanmasına yönelik sözleşme imzalama hakkı için elektronik ortamda yapılan ön elemesiz tek aşamalı açık teklif talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 23.01.2023

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3196957&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: https://zakupki.rosatom.ru/en/2301112907005

Belgeler:  Dosyaları indir

230111/2907/005-1


 05.01.2023

Akkuyu NGS ORDKS tesisleri ve TA KADMKM’ye yönelik mühendislik ve jeodezik araştırmalara ilişkin işler için sözleşmesinin akdedilmesi hakkına yönelik elektronik ortamda ön elemesiz tek aşamalı açık teklif çağrısı .

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 17.01.2023

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3192839 

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: https://zakupki.rosatom.ru/2301022907001 

Belgeler:  Dosyaları indir

Извещение о внесении изменений_Notice of changes_Değişiklik Bildirimi


29.12.2022

Ekipmanın Açılması İle Çalışma Alanındaki Ekipmanın Kaydı ve Kontrolü İçin Dijital Cihazların Tedarikine İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Ortamda Açık Fiyat Teklifi Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 16.01.2023

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3191984&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: https://zakupki.rosatom.ru/en/2212292907272

Belgeler:  Dosyaları indir

Извещение о внесении изменений_Notice of changes_Değişiklik Bildirimi


20.12.2022

Türkiye Cumhuriyeti’ndeki AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin ihtiyaçlarına yönelik Akkuyu NGS inşaat projesinin uygulanmasına ilişkin Türk hukuku konusunda hukuki danışma hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin sözleşme akdetme hakkına yönelik elektronik olmayan ortamda yeterlilik elemesiz tek aşamalı açık teklif çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 30.12.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://zakupki.rosatom.ru/en/2212202907262 

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3185414&lang=eng 

Belgeler:  Dosyaları indir

Açıklamaları

221220/2907/262-1

221220/2907/262-2

221220/2907/262-3


16.12.2022

Türkiye Cumhuriyeti’nde Akkuyu NGS için R.F. Novorossiysk Deniz Limanından Kargonun (Ekipman ve Malzemelerin) Uluslararası Nakliyesi ve Teslimatıyla İlgili Taşımacılık ve Sevk Hizmetleri Kompleksinin Sunulmasına İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Ortamda Yapılan Ön Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 28.12.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3183110 

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: https://zakupki.rosatom.ru/2212162907258

Belgeler:  Dosyaları indir

221216/2907/258-1

201216/2907/258-2


08.12.2022

Akkuyu NGS Kargo Taşımacılığının İfasında Sörveyör Hizmetlerinin Sunulması İçin Sözleşme Akdetme Hakkı İle İlgili Olarak Elektronik Ortamda Yapılan Ön Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 27.12.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3175770&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: https://zakupki.rosatom.ru/en/2212082907246

Belgeler:  Dosyaları indir

Извещение о внесении изменений_Notice of changes_Değişiklik Bildirimi

221208/2907/246-1

221208/2907/246-2

221208/2907/246-3


 08.12.2022

31.03.2017 tarih ve 30024 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Nükleer Santrallerin Yapı Denetimi Yönetmeliğinin 12. Maddesine göre nükleer güvenlik açısından önemli olmayan Akkuyu NGS tesislerinin yapı denetimi hizmetlerini sağlama sözleşmesi akdetme hakkı için ön yeterlilik seçimi olmaksızın elektronik ortamda açık, tek aşamalı teklif talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 30.12.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3175682&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: https://zakupki.rosatom.ru/en/2212082907245

Belgeler:  Dosyaları indir

Satınalma Dokümantasyonu Hükümlerinin Açıklanması

Satınalma Dokümantasyonu Hükümlerinin Açıklanması-2

Извещение о внесении изменений_Notice of changes_Değişiklik Bildirimi

221208/2907/245-2

221208/2907/245-3


 07.12.2022

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin İhtiyaçları Doğrultusunda Kağıt Tedarik Sözleşmesi Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Ortamda Açık Fiyat Teklifi Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 15.12.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3173596&lang=eng 

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: https://zakupki.rosatom.ru/en/2212072907244 

Belgeler:  Dosyaları indir

Извещение о внесении изменений_Notice of changes_Değişiklik Bildirimi

221207/2907/244-1

221207/2907/244-2

221207/2907/244-3

221207/2907/244-4


02.12.2022

Ek Kişisel Koruyucu Donanım Tedariki Sözleşmesini Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Ortamda Açık Fiyat Teklif Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 19.12.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3169737&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: https://zakupki.rosatom.ru/en/2212022907242

Belgeler:  Dosyaları indir

Извещение о внесении изменений_Notice of changes_Değişiklik Bildirimi

221202/2907/242-1

221202/2907/242-2


01.12.2022

Türkiye Cumhuriyeti’nde AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin Ofisleri İçin Sunucu Ekipmanı Tedarikine Yönelik Sözleşme Akdetme Hakkı için Elektronik Ortamda Ön Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 13.12.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3168609

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: https://zakupki.rosatom.ru/2212012907240

Belgeler:  Dosyaları indir

Извещение о внесении изменений_Notice of changes_Değişiklik Bildirimi-1

221201/2907/240-1


01.12.2022

Türkiye Cumhuriyeti’nde AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ İçin Yazıcı Sarf Malzemeleri Tedarikine Yönelik Sözleşme Akdetme Hakkı için Elektronik Ortamda Ön Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 13.12.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3168470&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz:  https://zakupki.rosatom.ru/en/2212012907239

Belgeler:  Dosyaları indir

Извещение о внесении изменений_Notice of changes_Değişiklik Bildirimi

221201/2907/239-1

221201/2907/239-2

221201/2907/239-3


 25.11.2022

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin ofislerinin ihtiyaçları doğrultusunda yerel alan ağı ekipman setlerinin tedarikine yönelik sözleşme akdetme hakkı için elektronik ortamda ön yeterlilik elemesiz tek aşamalı açık ihale

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 04.01.2023

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3163912&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz:  https://zakupki.rosatom.ru/en/2211252907236

Belgeler:  Dosyaları indir

Извещение о внесении изменений_Notice of changes_Değişiklik Bildirimi-1

Извещение о внесении изменений_Notice of changes_Değişiklik Bildirimi-2

Satınalma Dokümantasyonu Hükümlerinin Açıklanması

221125/2907/236-1

221125/2907/236-2


 15.11.2022

Türkiye Cumhuriyeti’nde AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ Depo Biriminin İhtiyaçları Doğrultusunda Malzeme, Alet ve Bileşenlerin Tedarik Sözleşmesi Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Ortamda Açık Fiyat Teklifi Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 30.11.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3152862&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz:  https://zakupki.rosatom.ru/2211152907229

Belgeler:  Dosyaları indir

Извещение о внесении изменений_Notice of changes_Değişiklik Bildirimi

221115/2907/229-1


15.11.2022

İş Ayakkabılarının Tedarikine İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Ortamda Açık Fiyat Teklifi Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 30.11.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3152588

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: https://zakupki.rosatom.ru/en/2211152907228

Belgeler:  Dosyaları indir

Değişiklik Bildirimi

221115/2907/228-1


 14.11.2022

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin İhtiyaçları Doğrultusunda Rus Havayolu Şirketlerinin Yurtiçi ve Yurtdışı Uçuşlarına Uçak Bileti Rezervasyonu Yapma, Düzenletme, Satın Alma Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Ortamda Ön Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 24.11.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3151378&lang=eng 

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: https://zakupki.rosatom.ru/en/2211142907226 

Belgeler:  Dosyaları indir

221114/2907/226-1


11.11.2022

Sigorta Sistemlerinin Tedarikine İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına İlişkin Elektronik Ortamda Açık Fiyat Teklifi Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 28.11.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3149537  

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz:  http://www.zakupki.rosatom.ru/2211112907224

Belgeler:  Dosyaları indir

Извещение о внесении изменений_Notice of changes_Değişiklik Bildirimi

221111/2907/224-2


11.11.2022

Türkiye Cumhuriyeti'nde “AKKUYU” NGS için özel kıyafet tedarik sözleşmesi akdetme hakkı için elektronik ortamda açık teklif talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 28.11.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3150093  

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz:  http://www.zakupki.rosatom.ru/2211112907225

Belgeler:  Dosyaları indir

Извещение о внесении изменений_Notice of changes_Değişiklik Bildirimi

Извещение о внесении изменений_Notice of changes_Değişiklik Bildirimi-2

221111/2907/225-1

221111/2907/225-2


03.11.2022

Türkiye Cumhuriyeti’ndeki AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin ihtiyaçlarına yönelik Akkuyu NGS inşaat projesinin uygulanmasına ilişkin Türk hukuku konusunda hukuki danışma hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin sözleşme akdetme hakkına yönelik elektronik olmayan ortamda yeterlilik elemesiz tek aşamalı açık teklif çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 22.11.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3143239&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/en/2211032907222

Belgeler:  Dosyaları indir

Değişiklik Bildirimi

221103/2907/222-1

 221103/2907/222-2

İptal bildirimi

İptalin gerekçesi


03.11.2022

Açılmış Ekipmanların Bulunduğu Alanda Gözetmen-Denetçilerin Çalışma Yerlerinin Organizasyonu İçin Mobilyaların Tedarikine İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Ortamda Açık Fiyat Teklifi Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 11.11.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3143000&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz:  http://zakupki.rosatom.ru/en/2211032907221

Belgeler:  Dosyaları indir

221103/2907/221-1

221103/2907/221-2


01.11.2022

Elektronik Belge Yönetim Sistemi TEZİS / EDMS “Thesis” Geliştirilmesine Yönelik Hizmetler İçin Sözleşme Akdetme Hakkı İle İlgili Olarak Elektronik Ortamda Yapılan Ön Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 14.11.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3140813

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz:  http://www.zakupki.rosatom.ru/2211012907220

Belgeler:  Dosyaları indir

Извещение о внесении изменений_Notice of changes_Değişiklik Bildirimi

221101/2907/220-1

221101/2907/220-2


 31.10.2022

Elektrikli Ekipman ve Bileşenlerin Tedarikine İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Ortamda Açık Fiyat Teklifi Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 08.11.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3139679&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: hhttp://zakupki.rosatom.ru/en/2210312907217

Belgeler:  Dosyaları indir

221031/2907/217-1

221031/2907/217-2


 31.10.2022

Fotoğraf ve Video Çekme Özellikli Endüstriyel (Patlamaya Dayanıklı) Kasalı Elektronik Tabletlerin Tedarikine İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Elektronik Ortamda Yapılan Ön Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 25.11.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3139158&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/en/2210312907216

Belgeler:  Dosyaları indir

Açıklamalar 

Извещение о внесении изменений_Notice of changes_Değişiklik Bildirimi

Извещение о внесении изменений_Notice of changes_Değişiklik Bildirimi-2

221031/2907/216-1

221031/2907/216-2

221031/2907/216-3

221031/2907/216-4


 28.10.2022

Termal Yazıcı Sarf Malzemeleri Tedariki İçin Sözleşme Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Ortamda Açık Fiyat Teklifi Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 15.11.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3138367&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/en/2210282907214

Belgeler:  Dosyaları indir

Değişiklik Bildirimi

221028/2907/214-1

221028/2907/214-2


27.10.2022

Türkiye Cumhuriyeti’nde AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin Ofisleri İçin Sunucu Ekipmanı Tedarikine Yönelik Sözleşme Akdetme Hakkı için Elektronik Ortamda Ön Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 18.11.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3137248

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://www.zakupki.rosatom.ru/2210272907213

Belgeler:  Dosyaları indir

Извещение о внесении изменений_Notice of changes_Değişiklik Bildirimi

Извещение о внесении изменений_Notice of changes_Değişiklik Bildirimi-2

221027/2907/213-1

221027/2907/213-2


27.10.2022

Açık Ekipman Alanında Çalışırken İşaretleme İçin Endüstriyel Termal Yazıcı Tedariki İçin Sözleşme Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Ortamda Açık Fiyat Teklifi Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 14.11.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3137057&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/en/2210272907212

Belgeler:  Dosyaları indir

Değişiklik Bildirimi

221027/2907/212-1

221027/2907/212-2


26.10.2022

Türkiye Cumhuriyeti’nde AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ Depo Biriminin İhtiyaçları Doğrultusunda Elektrikli Aletleri ve Ekipmanları Tedarik Sözleşmesi Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Ortamda  Açık Fiyat Teklifi Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 11.11.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3135810 

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://www.zakupki.rosatom.ru/2210262907211

Belgeler:  Dosyaları indir

Извещение о внесении изменений_Notice of changes_Değişiklik Bildirimi

Извещение о внесении изменений_Notice of changes_Değişiklik Bildirimi-2

Извещение о внесении изменений_Notice of changes_Değişiklik Bildirimi-3

Açıklamalar 

221026/2907/211-1

221026/2907/211-2

221026/2907/211-3


19.10.2022

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin İhtiyaçları Doğrultusunda Rus Havayolu Şirketlerinin Yurtiçi ve Yurtdışı Uçuşlarına Uçak Bileti Rezervasyonu Yapma, Düzenletme, Satın Alma Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Ortamda Ön Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 01.11.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3128996&lang=eng 

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/en/2210192907206 

Belgeler:  Dosyaları indir

Değişiklik Bildirimi

221019/2907/206-1


18.10.2022

Türkiye Cumhuriyeti'nde AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ Çalışanları ve Genç Uzman Adayları için Vize İşlemleri Hizmetlerin Sağlanmasına İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Ortamda  Açık Fiyat Teklifi Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ'nin Moskova'daki Temsilcilikleri

Tekliflerin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 03.11.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3127520 

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://www.zakupki.rosatom.ru/2210182907204

Belgeler: Dosyaları indir

Извещение о внесении изменений_Notice of changes_Değişiklik Bildirimi

221018/2907/204-1

221018/2907/204-2


18.10.2022

Türkiye Cumhuriyeti'nde AKKUYU NGS İnşaatı Aşamasında NGS Yapı İşleri Direktör Yardımcısı - Teknik İşler Direktörüne Bağlı Alt Birimlerin İhtiyaçları Doğrultusunda Hidrolik Ekipman Tedarik Sözleşmesi Akdetme Hakkına İlişkin Elektronik Ortamda Açık Fiyat Teklifi Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 07.11.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3126985&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz:http://zakupki.rosatom.ru/en/2210182907203

Belgeler:  Dosyaları indir

Извещение о внесении изменений_Notice of changes_Değişiklik Bildirimi

Извещение о внесении изменений_Notice of changes_Değişiklik Bildirimi-2

Извещение о внесении изменений_Notice of changes_Değişiklik Bildirimi-3

221018/2907/203-1

221018/2907/203-2

221018/2907/203-3


 12.10.2022

Akkuyu NGS’de Private LTE (pLTE) Kurulması İle İlgili Tasarım-Maliyet Dokümantasyonunun Geliştirilmesine Yönelik İşlerin İfa Sözleşmesini Akdetme Hakkı için Elektronik Ortamda Ön Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 24.10.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3122537&lang=eng 

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/en/2210122907202 

Belgeler:  Dosyaları indir

221012/297/202-1

221012/297/202-2


12.10.2022

AKKUYU NGS inşaat sahasında idari binaların odalarındaki mühendislik ekipmanının teknik bakım ve onarım hizmetlerinin sunulması için sözleşme akdetme hakkı için elektronik ortamda açık fiyat teklifi talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 25.10.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3122275&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/en/2210122907201

Belgeler:  Dosyaları indir

Извещение о внесении изменений_Notice of changes_Değişiklik Bildirimi

221012/2907/201-1

221012/2907/201-2

221012/2907/201-3


 06.10.2022

Fotoğraf ve Video Çekme Özellikli Endüstriyel (Patlamaya Dayanıklı) Kasalı Elektronik Tabletlerin Tedarikine İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Elektronik Ortamda Yapılan Ön Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 18.10.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3117036&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/en/2210062907196

Belgeler:  Dosyaları indir

Извещение о внесении изменений_Notice of changes_Değişiklik Bildirimi

221006/2907/196-1


 04.10.2022

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin İhtiyaçları Doğrultusunda Tüketim Ürünleri Tedarik Sözleşmesi Akdetme Hakkına Yönelik  Elektronik Ortamda Açık Fiyat Teklifi Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 12.10.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3113864

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://www.zakupki.rosatom.ru/2210042907193

Belgeler:  Dosyaları indir

221004/2907/193-1

221004/2907/193-2

221004/2907/193-3

221004/2907/193-4


03.10.2022

Akkuyu NGS İnşaat Sahasının İhtiyaçları Doğrultusunda Mürettebatsız Araç Kiralama Hizmetleri İçin Sözleşme Akdetme Hakkı İle İlgili Olarak Elektronik Ortamda Yapılan Ön Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 13.10.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3112727&lang=eng 

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/en/2210032907191 

Belgeler:  Dosyaları indir

Açıklamalar 1, 2

221004/2907/193-1

221004/2907/193-2


30.09.2022

Elektronik Belge Yönetim Sistemi TEZİS / EDMS “Thesis” Geliştirilmesine Yönelik Hizmetler İçin Sözleşme Akdetme Hakkı İle İlgili Olarak Elektronik Ortamda Yapılan Ön Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 19.10.2022

Teklifin sunulacağı yer:https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3111961

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://www.zakupki.rosatom.ru/2209302907190

Belgeler:  Dosyaları indir

Değişiklik Bildirimi

220930/2907/190-1


29.09.2022

Akkuyu NGS’de Private LTE (pLTE) Kurulması İle İlgili Tasarım-Maliyet Dokümantasyonunun Geliştirilmesine Yönelik İşlerin İfa Sözleşmesini Akdetme Hakkı için Elektronik Ortamda Ön Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 11.10.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3110675 

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2209282907188 

Belgeler:  Dosyaları indir

Açıklamalar 1

Açıklamalar 2

220928/2907/188-1


29.09.2022

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin Bilgi Teknolojileri Biriminin İhtiyaçları Doğrultusunda Sarf Malzemeleri Tedarik Sözleşmesi Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Ortamda Açık Fiyat Teklifi Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 14.10.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3110608

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2209292907189

Belgeler:  Dosyaları indir

Değişiklik Bildirimi

220929/2907/189-1

220929/2907/189-2

220929/2907/189-3

220929/2907/189-4


28.09.2022

Türkiye Cumhuriyeti’nde AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin İhtiyaçları Doğrultusunda Microsoft Şirketiyle Bulunan Yürürlükteki Anlaşma Kapsamında Yazılım Ürününün Kullanım Hakkının Sunulmasına İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Olmayan Ortamda Ön Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık İhale

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 17.11.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3109313&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: hhttp://zakupki.rosatom.ru/en/2209282907187

Belgeler:  Dosyaları indir

Разъяснения 220928_2907_187-1

Разъяснения 220928_2907_187-2

Извещение о внесении изменений_Notice of changes_Değişiklik Bildirimi

Разъяснения 220928_2907_187-3

Извещение о внесении изменений_Notice of changes_Değişiklik Bildirimi-2

220928_2907_187-1

220928/2907/187-2

220928/2907/187-3


28.09.2022

Türkiye Cumhuriyeti'ndeki AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ için “Ayrıcalıklı Kullanıcıların Faaliyetlerini Kontrol ve Yönetim Sistemi” yazılımını kullanma hakkı için sözleşme akdetme hakkı için elektronik ortamda açık fiyat teklifi çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 06.10.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3109020&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/en/2209282907185

Belgeler:  Dosyaları indir

220928/2907/185-1

220928/2907/185-2

220928/2907/185-3


27.09.2022

Akkuyu NGS inşaat sahasında AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin idari ofis binaları ve odaları için temizlik hizmetlerinin sunulmasına ilişkin sözleşme akdetme hakkına yönelik elektronik ortamda ön yeterlilik elemesiz tek aşamalı açık teklif talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 07.10.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3108140&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/en/2209272907184

Belgeler:  Dosyaları indir

TUTANAK No. 220927/2907/184-1

TUTANAK No. 220927/2907/184-2

TUTANAK No. 220927/2907/184-3


27.09.2022

Türkiye Cumhuriyeti’nde Akkuyu NGS için R.F. Novorossiysk Deniz Limanından Kargonun (Ekipman ve Malzemelerin) Uluslararası Nakliyesi ve Teslimatıyla İlgili Taşımacılık ve Sevk Hizmetleri Kompleksinin Sunulmasına İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Ortamda Yapılan Ön Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 07.10.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3107574

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://www.zakupki.rosatom.ru/2209272907183

Belgeler:  Dosyaları indir

220927/2907/183-1


13.09.2022

Akkuyu NGS Çevre Ortamının Radyasyon İzlemesine Yönelik Genişletilmiş Hacimli Hizmetlerin Sunulmasına İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkı için Elektronik Ortamda Ön Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı İhale

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ'nin Moskova'daki Temsilcilikleri

Tekliflerin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 14.10.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3095551&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: https://zakupki.rosatom.ru/en/2209132907178

Belgeler: Dosyaları indir

220913/2907/178-1

220913/2907/178-2

TUTANAK No. 220913/2907/178-1


 09.09.2022

Türkiye Cumhuriyeti'nde AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ Çalışanları ve Genç Uzman Adayları için Vize İşlemleri Hizmetlerin Sağlanmasına İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Ortamda  Açık Fiyat Teklifi Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ'nin Moskova'daki Temsilcilikleri

Tekliflerin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 10.10.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3092768

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://www.zakupki.rosatom.ru/2209092907177

Belgeler: Dosyaları indir

Değişiklik Bildirimi

Değişiklik Bildirimi-2

Değişiklik Bildirimi-3

220909/2907/177-1


08.09.2022

Türkiye Cumhuriyeti'nin Mersin İlinde AKKUYU NGS Şantiyesindeki Ofis İhtiyaçları İçin İçme Suyu Tedariki ile İlgili Sözleşme Akdetme Hakkına ve İlgili Hizmetlerin Sağlanmasına İlişkin  Elektronik Ortamda Açık Fiyat Teklifi Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ'nin Moskova'daki Temsilcilikleri

Tekliflerin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 23.09.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3091864&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz:http://zakupki.rosatom.ru/en/2209082907176

Belgeler: Dosyaları indir

Değişiklik Bildirimi 1

TUTANAK No. 220908/2907/176-1

TUTANAK No. 220908/2907/176-2


  06.09.2022

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ için çevre ve insan üzerinde etkiye yönelik ölçüm, test ve analiz hizmetlerinin sunulmasına ilişkin sözleşme akdetme hakkına yönelik elektronik ortamda yeterlilik elemesiz tek aşamalı açık teklif çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ'nin Moskova'daki Temsilcilikleri

Tekliflerin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 19.09.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3089152&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz:http://zakupki.rosatom.ru/en/2209062907175

Belgeler: Dosyaları indir

220906/2907/175-1

220906/2907/175-2

TUTANAK No. 220906/2907/175-1

TUTANAK No. 220906/2907/175-2

TUTANAK No. 220906/2907/175-3


31.08.2022 

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ Bilgi İşlem Bölümü’nün ihtiyaçları için BT Ekipmanları tedarik edilmesine ilişkin sözleşme akdetme hakkına yönelik elektronik olmayan ortamda yeterlilik elemesiz tek aşamalı açık teklif çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 12.09.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3084844&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/en/2208312907171

Belgeler:  Dosyaları indir

220831/2907/171-1 sayılı PROTOKOLÜ

220831/2907/171-2 sayılı PROTOKOLÜ

220831/2907/171-3 sayılı PROTOKOLÜ


 25.08.2022 

İnşaat Demiri ve Pompa Ekipmanlarının Onarımına İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Formatta Açık Teklif Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 05.09.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3079998

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://www.zakupki.rosatom.ru/2208252907168

Belgeler:  Dosyaları indir

220825/2907/168-1 sayılı PROTOKOLÜ

220825/2907/168-2 sayılı PROTOKOLÜ

220825/2907/168-3 sayılı PROTOKOLÜ


24.08.2022

Türkiye Cumhuriyeti’nde Akkuyu NGS için R.F. Novorossiysk Deniz Limanından Kargonun (Ekipman ve Malzemelerin) Uluslararası Nakliyesi ve Teslimatıyla İlgili Taşımacılık ve Sevk Hizmetleri Kompleksinin Sunulmasına İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Ortamda Yapılan Ön Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 16.09.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3078932

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://www.zakupki.rosatom.ru/2208242907167 

Belgeler:  Dosyaları indir

Değişiklik Bildirimi

220824/2907/167-1 sayılı PROTOKOLÜ


12.08.2022

Akkuyu NGS inşaat sahasında AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKERİ depo tesislerinde ekipmanların paketlenmesine ilişkin hizmetlerin sunulmasına ilişkin Sözleşme Akdetme Hakkı İçin Elektronik Ortamda Yapılan Ön Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 24.08.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3069295&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/en/2208122907160

Belgeler:  Dosyaları indir

220812/2907/160-1 sayılı PROTOKOLÜ

220812/2907/160-2 sayılı PROTOKOLÜ

220812/2907/160-3 sayılı PROTOKOLÜ


 11.08.2022

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ için çevre ve insan üzerinde etkiye yönelik ölçüm, test ve analiz hizmetlerinin sunulmasına ilişkin sözleşme akdetme hakkına yönelik elektronik ortamda yeterlilik elemesiz tek aşamalı açık teklif çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ'nin Moskova'daki Temsilcilikleri

Tekliflerin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 23.08.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3068225&lang=eng  

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2208112907158  

Belgeler: Dosyaları indir

220811/297/158-1 sayılı PROTOKOL


10.08.2022

Akkuyu NGS’nin Yerel Alan Ağıyla İlgili Tasarım ve Keşifname Dokümantasyonunun Geliştirilmesine Yönelik İşlerin İfa Sözleşmesini Akdetme Hakkı için Elektronik Ortamda Ön Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık İhale

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ'nin Moskova'daki Temsilcilikleri

Tekliflerin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 12.09.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3066908&lang=eng 

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2208102907156 

Belgeler: Dosyaları indir

Разъяснения_Clarifications_Açıklamaları

Разъяснения_Clarifications_Açıklamaları-2

Разъяснения_Clarifications_Açıklamaları_3

Разъяснения_Clarifications_Açıklamaları_4

Извещение о внесении изменений_Notice of changes_ Değişiklik Bildirimi

Извещение о внесении изменений_Notice of changes_ Değişiklik Bildirimi 2

PROTOKOLÜ_220810/2907/156-1

PROTOKOLÜ_220810/2907/156-2

PROTOKOLÜ_220810/2907/156-3


06.08.2022

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ'nin İhtiyaçları için Karayolu Araçları ile Yolcu Taşımacılığına Yönelik Hizmetlerin Sağlanmasına İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkı İçin Elektronik Ortamda Ön Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ'nin Moskova'daki Temsilcilikleri

Tekliflerin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 17.08.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3063697&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/en/2208062907152

Belgeler: Dosyaları indir

TUTANAK No. 220806/2907/152-1

TUTANAK No. 220806/2907/152-2

TUTANAK No. 220806/2907/152-3

TUTANAK No. 220806/2907/152-4

TUTANAK No. 220806/2907/152-5


03.08.2022

Akkuyu NGS İnşaatı Sahasındaki AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ Depolama Tesislerinde Kaldırma Ekipmanları ve Yüklenici Personelinin Katılımıyla Yükleme, Boşaltma ve Taşıma Ekipmanları İle İlgili Hizmetlerin Sağlanmasına yönelik sözleşmenin akdedilmesi için elektronik ortamda elemesiz tek aşamalı açık teklif çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ'nin Moskova'daki Temsilcilikleri

Tekliflerin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 15.08.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3060865&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/en/2208032907149

Belgeler: Dosyaları indir

220803/2907/149-1sayılı PROTOKOLÜ

220803/2907/149-2 sayılı PROTOKOLÜ

220803/2907/149-3 sayılı PROTOKOLÜ

220803/2907/149-4 sayılı PROTOKOLÜ


 29.07.2022

Yangın Güvenlik Amirliği Çalışanları İçin Özel Giysi ve Özel Eşyaların Tedarikine İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkı İle İlgili Olarak Elektronik Ortamda Yapılan Ön Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 10.08.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3057714&lang=eng 

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz:  http://www.zakupki.rosatom.ru/en/2207292907146

Belgeler:  Dosyaları indir

Değişiklik Bildirimi

220729/2907/146-1sayılı PROTOKOLÜ

220729/2907/146-2 sayılı PROTOKOLÜ

220729/2907/146-3 sayılı PROTOKOLÜ


29.07.2022

Akkuyu NGS inşaat sahasında AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKERİ depo tesislerinde ekipmanların paketlenmesine ilişkin hizmetlerin sunulmasına ilişkin Sözleşme Akdetme Hakkı İçin Elektronik Ortamda Yapılan Ön Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 10.08.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3057838&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/en/2207292907147

Belgeler:  Dosyaları indir

220729/2907/147-1sayılı PROTOKOLÜ


 18.07.2022

Uyarı işaretleri ve levhaları tedarik sözleşmesi akdetme hakkı için elektronik ortamda açık teklif talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 02.08.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3046966&lang=eng 

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://www.zakupki.rosatom.ru/2207182907135

Belgeler:  Dosyaları indir

Değişiklik Bildirimi

PROTOKOL 220718/2907/135-1

PROTOKOL 220718/2907/135-2

PROTOKOL 220718/2907/135-3


07.07.2022

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin İhtiyaçları Doğrultusunda Kırtasiye Ürünleri ve Malzemeleri Tedarik Sözleşmesi Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Ortamda Açık Fiyat Teklifi Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 28.07.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3038843

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/en/2207072907132 

Belgeler:  Dosyaları indir

Değişiklik Bildirimi

PROTOKOL 220707/2907/132-1

PROTOKOL 220707/2907/132-2

PROTOKOL 220707/2907/132-3

PROTOKOL 220707/2907/132-4


01.07.2022

Türkiye Cumhuriyeti'nde Akkuyu NGS İçin RF, “Sankt-Peterburg Büyük Liman” Deniz Limanından Yükün (Ekipman ve Malzemeler) Uluslararası Nakliyat ve Sevkiyatı İle İlgili Kapsamlı Nakliye Acenteliği Hizmetlerin Sunulmasına İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkı İle İlgili Olarak Elektronik Ortamda Yapılan Ön Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Tekliflerin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 19.07.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3034034&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/en/2207012907129

Belgeler: Dosyaları indir

Tutanak 220701/2907/129-1

Tutanak 220701/2907/129-2

Tutanak 220701/2907/129-3

Tutanak 220701/2907/129-4

Tutanak 220701/2907/129-5


01.07.2022

AKKUYU NGS inşaat alanında ofis ihtiyaçları için ofis mobilyası tedarikine  İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkı ile İlgili Olarak Elektronik Ortamda Açık Fiyat Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 22.07.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3033908&lang=eng 

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: https://zakupki.rosatom.ru/en/2207012907127 

Belgeler:  Dosyaları indir

Değişiklik Bildirimi

Tutanak 220701/2907/127-1

Tutanak 220701/2907/127-2


28.06.2022

Bilgi Sistemleri, Veri Tabanları, Otomatik Tasarım Araçları Kurulması ve Kullanılması ve Akkuyu NGS Bilgi Modeli Bilgilerinin ve Arayüzlerinin Alışverişi İle İlgili Gerekliliklerin, Düzenlemelerin Geliştirilmesine İlişkin Hizmet Sözleşmesini Akdetme Hakkı İçin Elektronik Ortamda Yapılan Ön Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 13.07.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3030126&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2206282907123

Belgeler: Dosyaları indir

Değişilik Bildirimi

Satınalma Dokümantasyonu Hükümlerinin Açıklamaları-1

_______________________________________________________________________________

24.06.2022

Türkiye Cumhuriyeti’ndeki AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin İhtiyaçları için özel kıyafet tedarik sözleşmesi akdetme hakkı.

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 05.08.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3027424 

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://www.zakupki.rosatom.ru/2206242907120 

Belgeler: Dosyaları indir

Değişilik Bildirimi

Değişilik Bildirimi-2

Değişilik Bildirimi-3

Değişilik Bildirimi-4

220624/2907/120-1

_______________________________________________________________________________

17.06.2022

Türkiye Cumhuriyeti’ndeki AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin İhtiyaçları için Kağıt Tedarikine İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Formatta Açık Teklif Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 04.07.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3020128&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2206172907114

Belgeler: Dosyaları indir

Değişilik Bildirimi

220617_2907_114-1

220617_2907_114-2

220617_2907_114-3


10.06.2022

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ'nin İhtiyaçları için Akkuyu NGS İnşaat Projesinde Yapı Denetim Bilgi Sisteminin Uygulanma Hizmetlerinin Sağlanmasına İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkı İçin Elektronik Ortamda Yapılan Ön Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi 

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 23.06.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3015310&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2206102907110

Belgeler: Dosyaları indir

Değişilik Bildirimi

220610/2907/110-1

220610/2907/110-2

220610/2907/110-3

220610/2907/110-4


 08.06.2022

Türkiye Cumhuriyeti'nde AKKUYU NGS inşaatı aşamasında AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Teknik Müdürüne Bağlı Birimlerin İhtiyaçlarına Yönelik Hidrolik Ekipman Temini ile İlgili Sözleşme Akdetme Hakkına İlişkin Elektronik Ortamda Açık Fiyat Teklif Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Tekliflerin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 23.06.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3012609&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/en/2206082907108

Belgeler: Dosyaları indir

Değişiklik Bildirimi-1

220608-2907-108-1


07.06.2022

Türkiye Cumhuriyeti'nde Akkuyu NGS İçin RF, “Sankt-Peterburg Büyük Liman” Deniz Limanından Yükün (Ekipman ve Malzemeler) Uluslararası Nakliyat ve Sevkiyatı İle İlgili Kapsamlı Nakliye Acenteliği Hizmetlerin Sunulmasına İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkı İle İlgili Olarak Elektronik Ortamda Yapılan Ön Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Tekliflerin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 20.06.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3011578&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/en/2206072907107

Belgeler: Dosyaları indir

Değişiklik Bildirimi-1


06.06.2022

2022-2023 Yıllarında Türkiye Cumhuriyeti’nde AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin Çalışanlarına ve Aile Bireylerine Gönüllü Sağlık Sigortası Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Olmayan Ortamda Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Tekliflerin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 22.06.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3010273&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/en/2206062907106

Belgeler: Dosyaları indir

Değişiklik Bildirimi-1


06.06.2022

Akkuyu NGS İnşaatı Sahasındaki AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ Depolama Tesislerinde Kaldırma Ekipmanları ve Yüklenici Personelinin Katılımıyla Yükleme, Boşaltma ve Taşıma Ekipmanları İle İlgili Hizmetlerin Sağlanmasına yönelik sözleşmenin akdedilmesi için elektronik ortamda elemesiz tek aşamalı açık teklif çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ'nin Moskova'daki Temsilcilikleri

Tekliflerin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 16.06.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3010034&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/en/2206062907104

Belgeler: Dosyaları indir

TUTANAKNo. 220606/2907/104-1

TUTANAKNo. 220606/2907/104-2

TUTANAKNo. 220606/2907/104-3


03.06.2022

İş Ayakkabıları Tedariki ile İlgili Sözleşme Akdetme Hakkına İlişkin Elektronik Ortamda Açık Fiyat Teklif Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ'nin Moskova'daki Temsilcilikleri

Tekliflerin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 04.07.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3007917&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/en/2206032907103 

Belgeler: Dosyaları indir

Değişiklik Bildirimi

Değişiklik Bildirimi-2

Değişiklik Bildirimi-3

Tutanak 220603/2907/103-1


31.05.2022

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ'nin Moskova'daki Temsilciliklerinin Ofis Binalarının Temizliğine Yönelik Hizmetlerin Sağlanmasına İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Ortamda Yapılan Açık Fiyat Teklifi Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ'nin Moskova'daki Temsilcilikleri

Tekliflerin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 08.06.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3004908&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2205312907100

Belgeler: Dosyaları indir

Tutanak 220531/2907/100-1

Tutanak 220531/2907/100-2


31.05.2022

Türkiye Cumhuriyeti’nde AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ'nin İhtiyaçları için Sürücülü ve Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmetlerinin Sağlanmasına İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkı İçin Elektronik Ortamda Yapılan Ön Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 10.06.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3004833&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2205312907099

Belgeler: Dosyaları indir

Tutanak 220531/2907/099-1

Tutanak 220531/2907/099-2

Tutanak 220531/2907/099-3


31.05.2022

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ'ne  Türkiye Cumhuriyeti'nde "Kaspersky TOTAL Security for Business" Yazılım Ürününün Kullanım Hakkının Verilmesine İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkı için Elektronik Ortamda Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 15.06.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=3004145&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/en/2205312907097

Belgeler: Dosyaları indir

Değişiklik Bildirimi-1

220531_2907_097-1 sayılı PROTOKOL

220531_2907_097-2 sayılı PROTOKOL


 26.05.2022

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ'nin Ara (Üç Aylık) ve Yıllık Mali Raporlarının Hazırlanması ile 2022 Yarıyılına Ait Denetim İncelemesinin Yürütülmesi ve 2022 Yılına Ait Mali Raporlarının Uluslararası Mali Raporlama Standartları ve Türkiye Mali Raporlama Standartları’na Uygun Olarak Denetiminin Sağlanmasına Yönelik Hizmetlerin Sunulmasına İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkı İle İlgili Olarak Elektronik Ortamda Yapılan Ön Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 07.06.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2999880&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/en/2205262907096

Belgeler: Dosyaları indir

220526/2907/096 sayılı PROTOKOL

220526/2907/096-2 sayılı PROTOKOL


 06.05.2022

Ek Kişisel Koruyucu Donanımın Tedarikine İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkı İçin Elektronik Ortamda Açık Fiyat Teklifi Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 24.05.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2983072&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: https://zakupki.rosatom.ru/en/2205062907091

Belgeler: Dosyaları indir

Değişilik Bildirimi

220506-2907-091-1


22.04.2022

“Doğu” Kargo Terminalinin Üretim Tesislerinin Mevcut Onarımı ve Bina Yapılarının, Metal Yapıların, Boru Hatlarının ve Ekipmanlarının Korozyona Karşı Korunmasına Yönelik Sözleşme Akdetme Hakkı İçin Elektronik Ortamda Yapılan Ön Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 09.05.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2972754&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: https://zakupki.rosatom.ru/2204222907084

Belgeler: Dosyaları indir

Değişilik Bildirimi

Tutanak 220422/2907/084-1

Tutanak 220422/2907/084-2

Tutanak 220422/2907/084-3


22.04.2022

Metroloji Servisi personeline ölçü aletlerinin kalibrasyonu konusunda eğitim verilmesine ilişkin hizmetlerin sağlanmasına ilişkin sözleşme akdetme hakkı.

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 12.05.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2972622&lang=eng 

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/en/2204222907082 

Belgeler: Dosyaları indir

Değişiklik yapılmasına ilişkin bildirim

Tutanak 220422/2907/082-1


14.04.2022

8-9 Haziran 2022 Nükleer Santraller Fuarı ve Zirvesi NPPES 2022 (İstanbul, Türkiye)'de Müşterinin fuar standı inşaatı hizmetleri için basitleştirilmiş satın alma

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 20.04.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2963971&lang=eng 

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/en/2204142907077 

Belgeler: Dosyaları indir


14.04.2022

Türkiye Cumhuriyeti’nde AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ'nin İhtiyaçları için Uçak Biletleri Rezervasyon ve Satış Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkı İçin Elektronik Ortamda Yapılan Ön Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 26.04.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2963420&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2204142907076

Belgeler: Dosyaları indir

Değişiklikler Yapılmasına İlişkin Bildirim 1

Tutanak 220414/2907/076-1

Tutanak 220414/2907/076-2

Tutanak 220414/2907/076-3


12.04.2022

AKKUYU NGS inşaat alanında ofis ihtiyaçları için ofis mobilyası tedarikine  İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkı ile İlgili Olarak Elektronik Ortamda Açık Fiyat Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 27.04.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2960147&lang=eng 

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: https://zakupki.rosatom.ru/en/2204122907071 

Belgeler: Dosyaları indir

Satınalma Dokümantasyonu Hükümlerinin Açıklamaları-1

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Bildirim

Tutanak 220412/2907/071-1


08.04.2022

Türkiye Elektrik Piyasası’ndaki Üretim Faaliyetleri, Elektrik Piyasasının Yapısı ve İşleyişine İlişkin Analiz Raporu’nun Hazırlanması ve AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ için Ticari Faaliyet Stratejisinin Oluşturulması Hizmetinin Sunulmasına İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkı İçin Elektronik Ortamda Yapılan Ön Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 30.05.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2958344&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/en/2204082907068

Belgeler: Dosyaları indir

Değişilik Bildirimi -1

Tutanak 220408/2907/068-1

Değişilik Bildirimi -2

Tutanak 220408/2907/068-1

Tutanak 220408/2907/068-2

Tutanak 220408/2907/068-3

Tutanak 220408/2907/068-4


06.04.2022

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ için COVID-19(SARS-CoV-2)  Hızlı Antijen Test Kiti Tedarikine İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkı ile İlgili Olarak Elektronik Ortamda Açık Fiyat Talebii

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 21.04.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2955358&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/en/2204062907067

Belgeler: Dosyaları indir

Değişiklikler Yapılmasına İlişkin Bildirim 1

Değişiklikler Yapılmasına İlişkin Bildirim 2

Tutanak 220406/2907/067-1

Tutanak 220406/2907/067-2

Tutanak 220406/2907/067-3


05.04.2022

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ'nin İhtiyaçları için Ramazan Ayı Etkinlikleri Düzenleme Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkı İçin Elektronik Ortamda Yapılan Ön Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 15.04.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/pravo-zakliucheniia-dogovora-na-okazanie-uslug-po-provedeniiu-meropriiatii/tender-2954160/

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/en/2204052907065

Belgeler: Dosyaları indir

Tutanak 220405/2907/065-1

Tutanak 220405/2907/065-2


05.04.2022

Metroloji Servisi personeline ölçü aletlerinin kalibrasyonu konusunda eğitim verilmesine ilişkin hizmetlerin sağlanmasına ilişkin sözleşme akdetme hakkı.

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 20.04.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2954019&lang=eng 

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/en/2204052907064  

Belgeler: Dosyaları indir

Değişiklik bildirimi

Tutanak 220405/2907/064-1


04.04.2022

Türkiye Cumhuriyeti’ndeki AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin İhtiyaçları için Kağıt Tedarikine İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Formatta Açık Teklif Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 19.04.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2952664&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2204042907063

Belgeler: Dosyaları indir

Değişiklikler Yapılmasına İlişkin Bildirim 1

Tutanak 220404/2907/063-1


01.04.2022

Yabancı ve Uluslararası Hukuk Konularında Hukuki Danışmanlık Hizmetinin Sunulmasına İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkı İçin Elektronik Ortamda Yapılan Ön Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 06.05.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2951190&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2204012907062

Belgeler: Dosyaları indir

Değişiklikler Yapılmasına İlişkin Bildirim 1

Değişiklikler Yapılmasına İlişkin Bildirim 2

Değişiklikler Yapılmasına İlişkin Bildirim 3

Satınalma Dokümantasyonu Hükümlerinin Açıklamaları-1

Satınalma Dokümantasyonu Hükümlerinin Açıklamaları-2

Tutanak 220401/2907/062-1

Tutanak 220401/2907/062-2

Özet için sürelerin uzatılmasına ilişkin bildirim

Tutanak 220401/2907/062-3


31.03.2022

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ'nin Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ofisleri için kurumsal veri iletimi şebekesinin (KVİŞ) fiber optik iletişim kanalları hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin sözleşme akdetme hakkı.

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 15.04.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.fabrikant.ru/trades/atom/PriceRequest/?action=view&id=56790&lang=EN 

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2203312907060 

Belgeler: Dosyaları indir

Değişiklik Bildirimi

Tutanak 220331/2907/060-1


29.03.2022

Portekiz Cumhuriyeti’nin Lizbon kentindeki Dünya İtfaiye Oyunlarında AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ Katılımcıları ve Temsilcileri İçin Spor Kıyafet ve Gereçlerin Tedarikine İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Formatta Açık Teklif Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 13.04.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2947010&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz:http://zakupki.rosatom.ru/en/2203292907059

Belgeler: Dosyaları indir

Değişiklikler Yapılmasına İlişkin Bildirim 1

2220329/2907/059–1 sayılı TUTANAK

220329/2907/059–2 sayılı TUTANAK

220329/2907/059–3 sayılı TUTANAK


29.03.2022

Akkuyu NGS Projesinin Uygulanmasi ile İlgili Türk Hukuku Konusunda Hukuki Danışmanlık Hizmetinin Sunulmasına İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkı İçin Elektronik Ortamda Yapılan Ön Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 08.04.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2946952&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/en/2203292907058

Belgeler: Dosyaları indir

Satınalma Dokümantasyonu Hükümlerinin Açıklamaları-1

Tutanak 220329/2907/058-1

Tutanak 220329/2907/058-2


26.03.2022

AKKUYU NGS İNŞAAT SAHASINDA YANGIN DURUMUNUN İZLENMESİ VE ORMAN YANGINLARININ ERKEN TESPİT EDİLMESİ AMACIYLA KAPSAMLI OPTİK SENSÖR SİSTEMİ (ANAHTAR TESLİM) KURULMASINA İLİŞKİN HİZMETLERİNİN SUNULMASI HAKKINDA SÖZLEŞME YAPILMASI İÇİN ÖN YETERLİLİK/UYGUNLUK ELEMESİ OLMADAN ELEKTRONİK ÜSULDE TEK AŞAMALI İHALE

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 26.04.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2944214&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/en/2203262907055

Belgeler: Dosyaları indir

Satınalma Dokümantasyonu Hükümlerinin Açıklamaları 1

220326/2907/055–1 sayılı TUTANAK

220326/2907/055–2 sayılı TUTANAK


25.03.2022

AKKUYU NÜKLEER A.Ş. çalışanları için konfigürasyon yönetiminin kapsamlı metodolojisine ilişkin  ek mesleki eğitim hizmetlerinin sunulmasıyla ilgili sözleşme akdetme hakkına ilişkin  elektronik formatta açık teklif çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 14.04.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2943351&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/en/2203252907053

Belgeler: Dosyaları indir

Değişiklikler Yapılmasına İlişkin Bildirim 1

Satınalma Dokümantasyonu Hükümlerinin Açıklamaları 1

Değişiklikler Yapılmasına İlişkin Bildirim 2

220325/2907/053–1 sayılı TUTANAK

220325/2907/053–2 sayılı TUTANAK

220325/2907/053–3 sayılı TUTANAK


24.03.2022

Türkiye Cumhuriyeti’nde AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin Güvenlik Bölümü Çalışanları İçin Özel Araç, Özel Ekipman Tedarikine İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Yönelik Elektrik Formatta Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 15.04.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2942851&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/en/2203242907052

Belgeler: Dosyaları indir

Değişiklikler Yapılmasına İlişkin Bildirim 1

Satınalma Dokümantasyonu Hükümlerinin Açıklamaları 1

Değişiklikler Yapılmasına İlişkin Bildirim 2


24.03.2022

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ Güvenlik Bölümü İçin İnsansız Hava Aracının (İHA) Tedarikine  İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Ortamda Açık Fiyat Teklifi Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 15.04.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2942300&lang=eng 

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/en/2203242907051 

Belgeler: Dosyaları indir

Değişiklik Bildirimi

Değişiklik Bildirimi-2

220324-2907-051-1

220324-2907-051-2


22.03.2022

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin İhtiyacına Yönelik Mersin İlinde Çocuk Bayramı'nın Kutlanması ile İlgili Hizmetlerin Sunulmasına İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkı İçin Elektronik Ortamda Yapılan Ön Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 01.04.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2939853&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2203222907049

Belgeler: Dosyaları indir

Tutanak 220322/2907/049-1

Tutanak 220322/2907/049-2

Tutanak 220322/2907/049-3


18.03.2022

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin Türkiye Cumhuriyeti’ndeki ihtiyaçları doğrultusunda aletlerin tedariki için sözleşme akdetme hakkının doğması için elektronik ortamda yapılan açık fiyat teklifi talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 11.04.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2936179&lang=eng 

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: https://zakupki.rosatom.ru/en/2203182907044 

 Belgeler: Dosyaları indir

Değişiklik yapılmasına ilişkin bildirim

Değişiklik yapılmasına ilişkin bildirim-2

220318-2907-044-1

220318-2907-044-2

220318-2907-044-3


15.03.2022

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ'nin Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ofisleri için kurumsal veri iletimi şebekesinin (KVİŞ) fiber optik iletişim kanalları hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin sözleşme akdetme hakkı.

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 30.03.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.fabrikant.ru/trades/atom/PriceRequest/?action=view&id=56732&lang=EN 

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/en/2203152907041 

Belgeler: Dosyaları indir

Değişiklik yapılmasına ilişkin bildirim

Tutanak 220315/2907/041-1


14.03.2022

AKKUYU NGS inşaat alanındaki ofis ve Mersin Bilgilendirme Merkezi ihtiyaçları için içme suyu temini ve ilgili hizmetlerin sağlanmasına ilişkin sözleşme akdetme hakkı.

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 22.03.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.fabrikant.ru/trades/atom/PriceRequest/?action=view&id=56731&lang=EN 

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: https://zakupki.rosatom.ru/en/2203142907040

Belgeler:  Dosyaları indir

Değişiklik bildirimi

220314/2907/040-1

220314/2907/040-202.03.2022

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ'nin Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ihtiyaçları için sürücülü ve sürücüsüz olarak yük ve yolcu aracı kiralama hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin sözleşme akdetme hakkı.

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 14.03.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2920970&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: https://zakupki.rosatom.ru/en/2203022907031

Belgeler:  Dosyaları indir

Değişiklik bildirimi

220302/2907/031-1

220302/2907/031-2

220302/2907/031-3


 

25.02.2022

Akkuyu NGS İnşaatı Sahasında AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin İdari ve Ofis Binaları ve Odalarının Temizlenmesi Hizmetlerinin Sağlanmasına İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkı İçin Elektronik Ortamda Yapılan Ön Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moscow/Anakara Time Zone), 09.03.2022

Teklifin sunulacağı yer:  https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2916111&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2202242907029

Belgeler:  Dosyaları İndir

Tutanak 220224/2907/029-1

Tutanak 220224/2907/029-2

Tutanak 220224/2907/029-3


24.02.2022

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ için Personelli Hasta Nakil Ambulans Hizmetinin Sağlanmasına İlişkinSözleşme Akdetme Hakkı İçin Elektronik Ortamda Yapılan Ön Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 08.03.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2915841&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/en/2202242907028

Belgeler:  Dosyaları İndir

Değişiklikler Yapılmasına İlişkin Bildirim 1

Tutanak 220224/2907/028-1


 16.02.2022

Vanalar ve pompa ekipmanlarının onarım sisteminin tedariki için sözleşme akdetme hakkının doğması için elektronik ortamda yapılan açık fiyat teklifi talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 24.02.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2908016&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: https://zakupki.rosatom.ru/en/2202162907023

Belgeler:  Dosyaları indir

1-220216-2907-023


08.02.2022

30024 sayılı ve 31.03.2017 tarihinde ResmiGazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Nükleer Santrallerin Yapı Denetimi Yönetmeliği’nin 12 nci Maddesi Çerçevesinde Akkuyu NGS Nükleer Güvenlik Açısından Önem Arz Etmeyen Tesisleri İçin 2022 – 2023Yıllarında İnşaat İşlerine Başlandığında Yapı Denetimi Hizmetlerinin SağlanmasınaİlişkinSözleşme Akdetme Hakkı İçin Elektronik Ortamda Yapılan Ön Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 18.02.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2899639&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2202082907020

Belgeler:  Dosyaları indir

220208/2907/020-1

220208/2907/020-2


03.02.2022

AKKUYU NGS inşaat alanındaki ofis ve Mersin Bilgilendirme Merkezi ihtiyaçları için içme suyu temini ve ilgili hizmetlerin sağlanmasına ilişkin sözleşme akdetme hakkı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 11.02.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2894838&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: https://zakupki.rosatom.ru/en/2202032907018

Belgeler:  Dosyaları indir

220203/2907/018-1


01.02.2022

AKKUYU NGS İnşaat Sahası İçin İşyeri Hekimliği Hizmetinin Sağlanmasına İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkı İçin Elektronik Ortamda Yapılan Ön Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 11.02.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2890874&lang=eng 

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: https://zakupki.rosatom.ru/en/2202012907016 

Belgeler: Dosya indir

Tutanak 220201/2907/016-1

Tutanak 220201/2907/016-2


24.01.2022

Akkuyu NGS Sahasında Teknik Belgelerin Geçici Olarak Depolanması İçin A-01 İdari ve Ofis Binasında Alan İçin Onarım Çalışmaları Yürütülmesine İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Ortamda Açık Fiyat Teklifi Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 01.02.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2883046&lang=eng 

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://www.zakupki.rosatom.ru/en/2201242907010 

Belgeler:  Dosyaları indir

220124/2907/010-1

220124/2907/010-2

220124/2907/010-3


19.01.2022

Vanalar ve pompa ekipmanlarının onarım sisteminin tedariki için sözleşme akdetme hakkının doğması için elektronik ortamda yapılan açık fiyat teklifi talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 27.01.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2878377&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: https://zakupki.rosatom.ru/en/2201192907009

Belgeler:  Dosyaları indir

220119/2907/009-1


12.01.2022

AKKUYU NGS İnşaat Sahası İçin İşyeri Hekimliği Hizmetinin Sağlanmasına İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkı İçin Elektronik Ortamda Yapılan Ön Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 24.01.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2870842&lang=eng 

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/en/2201122907005 

Belgeler:  Dosyaları indir

Tutanak 220112/2907/005-1

Tutanak 220112/2907/005-2


06.01.2022

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ için Personelli Hasta Nakil Ambulans Hizmetinin Sağlanmasına İlişkinSözleşme Akdetme Hakkı İçin Elektronik Ortamda Yapılan Ön Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 18.01.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2866784&lang=eng 

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/en/2201062907002 

Belgeler:  Dosyaları İndir

Tutanak 220106/2907/002-1


03.01.2022

30024 sayılı ve 31.03.2017 tarihinde ResmiGazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Nükleer Santrallerin Yapı Denetimi Yönetmeliği’nin 12 nci Maddesi Çerçevesinde Akkuyu NGS Nükleer Güvenlik Açısından Önem Arz Etmeyen Tesisleri İçin 2022 – 2023Yıllarında İnşaat İşlerine Başlandığında Yapı Denetimi Hizmetlerinin SağlanmasınaİlişkinSözleşme Akdetme Hakkı İçin Elektronik Ortamda Yapılan Ön Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 13.01.2022

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2866645&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/en/2201032907001

Belgeler: Dosyaları indir

Değişiklik bildirimi

Satınalma Dokümantasyonu Hükümlerinin Açıklamaları-1

Satınalma Dokümantasyonu Hükümlerinin Açıklamaları-2

Tutanak 220103/2907/001-1

Tutanak 220103/2907/001-2

Tutanak 220103/2907/001-3


03.12.2021

Türkiye Cumhuriyeti Temsilcilerinin AKKUYU NÜKLEER ANONIM ŞIRKETI İhtiyaçları Doğrultusunda Rus ve Yabancı Nükleer Tesislerini Ziyareti Konusunda Organizasyon Hizmetlerinin Sağlanmasına İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkı İçin Elektronik Ortamda Yapılan Ön Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 27.12.2021

Teklifin sunulacağı yer: https://www.fabrikant.ru/trades/atom/ProposalRequest/?action=view&id=42666

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2112032907169

Belgeler: Dosyaları indir

Değişiklik bildirimi-1

Değişiklik bildirimi-2

Satınalma Dokümantasyonu Hükümlerinin Açıklamaları-1

Satınalma Dokümantasyonu Hükümlerinin Açıklamaları-2

Satınalma Dokümantasyonu Hükümlerinin Açıklamaları-3

Değişiklik bildirimi-3

Tutanak 211203/2907/169-1

Tutanak 211203/2907/169-2

Tutanak 211203/2907/169-3

Tutanak 211203/2907/169-4


24.11.2021

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ Güvenlik Bölümü İçin İnsansız Hava Aracının (İHA) Tedarikine  İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Ortamda Açık Fiyat Teklifi Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 09.12.2021 (Moskova/Ankara saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2834240&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/en/2111242907164

Belgeler:  Dosyaları indir

Değişiklik Bildirimi

211124/2907/164-1


23.11.2021

Türkiye Cumhuriyeti'ndeki AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ'nin ihtiyaçları için elektronik bilgisayar için yazılım kullanma hakkı veren özel yazılım araçlarının tedarikine ilişkin sözleşme imzalama hakkı için elektronik ortamda açık fiyat teklifi çağrısı.

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 01.12.2021 (Moskova/Ankara saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2833892&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/en/2111232907163

Belgeler:  Dosyaları indir

Değişiklik bildirimi

Değişiklik bildirimi 2

211123/2907/163-1

Değişiklik bildirimi 3

211123/2907/163-2

211123/2907/163-3


22.11.2021

2021 yılı için Akkuyu NGS projesi hakkında kamuoyu araştırması yapılması hizmetine yönelik sözleşme imzalanması hakkı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 02.12.2021 (Moskova/Ankara saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2832342&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/en/2111222907161

Belgeler:  Dosyaları indir

Değişiklik bildirimi

Satına Alma Dokümantasyonu Hükümlerine İlişkin Açıklama 1

Tutanak


22.11.2021

Yangın güvenliği bölümü çalışanları için aleve dayanıklı kıyafet ve ekipmanların Satın Alınmasına  İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Ortamda Açık Fiyat Teklifi Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 10:00, 07.12.2021 (Moskova/Ankara saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2832436

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2111222907162

Belgeler:  Dosyaları indir

Değişiklik bildirimi

Değişiklik bildirimi-2

Tutanak


22.11.2021

Yangın Güvenliği Servisi için dört tekerlekten çekişli bir şasi (4x4) üzerinde bir komut (operasyonel) yangın söndürme aracının temini için bir anlaşma yapma hakkı için ön yeterlilik seçimi olmaksızın elektronik biçimde tek aşamalı açık teklif talebi. Akkuyu NGS şantiyesi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 02.12.2021 (Moskova/Ankara saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2832196&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/en/2111222907160

Belgeler:  Dosyaları indir

Değişiklik bildirimi

211122-2907-160-1


18.11.2021

Kişisel Solunum Koruma Ekipmanı (KSKE) (Filtreli Kaçış Başlıkları)  Satın Alınmasına  İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Ortamda Açık Fiyat Teklifi Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 03.12.2021 (Moskova/Ankara saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2829414

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2111182907159

Belgeler:  Dosyaları indir

Değişiklik bildirimi

Tutanak


17.11.2021

İtfaiye Ekipmanları (itfaiye hortumları, lanslar, nozullar, fikrasyonlar vs.)  Satın Alınmasına  İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Ortamda Açık Fiyat Teklifi Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 02.12.2021 (Moskova/Ankara saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2827759

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2111172907158

Belgeler:  Dosyaları indir

Değişiklik bildirimi

Tutanak


11.11.2021

Türkiye Cumhuriyeti'ndeki AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ için Yazıcı Sarf Malzemeleri Tedarikine İlişkin Sözleşme Hakkı İçin Elektronik Ortamda Açık Fiyat Teklifi Talebi

 İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 26.11.2021 (Moskova/Ankara saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2822170&lang=eng 

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/en/2111112907153 

Belgeler: Dosya indir

Değişiklik bildirimi-1

Değişiklik bildirimi-2

211111-2907-153-1

211111-2907-153-2

211111-2907-153-3


11.11.2021

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ için Türkiye Cumhuriyeti’nde “Kaspersky TOTAL Security for Business” Yazılım Ürününün Kullanım Hakkının Verilmesine ilişkin sözleşme akdetme hakkı ile ilgili elektronik ortamda yapılan açık fiyat teklifi çağrısı 

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 19.11.2021 (Moskova/Ankara saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2821930&lang=eng 

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz:http://zakupki.rosatom.ru/en/2111112907152 

Belgeler: Dosya indir

Tutanak 211111/2907/152-1

Tutanak 211111/2907/152-2


10.11.2021

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ Moskova Temsilciliği için manyetik bant veri depolama sisteminin ("Ürün") tedarikine ilişkin sözleşme akdetme hakkı ile ilgili elektronik ortamda yapılan açık fiyat teklifi çağrısı 

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONIM ŞİRKETİ Moskova Temsilciliği

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 25.11.2021 (Moskova/Ankara saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://atom2.roseltorg.ru/#com/procedure/view/procedure/312873

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2111102907150

Belgeler:  Dosyaları indir

Değişiklik bildirimi

Tutanak 211110/2907/150-1

Tutanak 211110/2907/150-2


05.11.2021

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin İhtiyaçları Doğrultusunda Görsel Medya İçerik Üretimi Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkı İçin Elektronik Ortamda Yapılan Ön Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00 (Moskova/Ankara saati), 17.11.2021

Teklifin sunulacağı yer: https://www.fabrikant.ru/trades/atom/ProposalRequest/?action=view&id=42271&lang=EN

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2111052907146

Belgeler: Dosyaları indir

Değişiklik bildirimi-1

Tutanak 211105/2907/146-1

Tutanak 211105/2907/146-2


05.11.2021

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ Güvenlik Bölümü İçin İnsansız Hava Aracının (İHA) Tedarikine  İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Ortamda Açık Fiyat Teklifi Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 15.11.2021 (Moskova/Ankara saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2816235&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/en/2111052907144

Belgeler:  Dosyaları indir

Değişiklik bildirimi-1

Değişiklik bildirimi-2

211105-2907-144-1


28.10.2021

Hava Basınçlı Solunum Cihazlarının Tedarikine İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkı ile İlgili Olarak Elektronik Ortamda Yapılan Ön Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 11.11.2021 (Moskova/Ankara saati)

Teklifin sunulacağı yer:https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2811225

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2110282907140

Belgeler:  Dosyaları indir

211028/2907/140-1

211028/2907/140-2


27.10.2021

Svetşört Tedarikine ilişkin Sözleşme Akdetme Hakkı ile İlgili Olarak Elektronik Ortamda Yapılan Ön Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Çağrısı

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 10.11.2021 (Moskova/Ankara saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.fabrikant.ru/trades/atom/ProposalRequest/?action=view&id=42180&lang=EN

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/en/2110272907138

Belgeler:  Dosyaları indir

Değişiklik bildirimi

211027/2907/138-1

211027/2907/138-2


27.10.2021

Yangın güvenliği bölümü çalışanları için aleve dayanıklı kıyafet ve ekipmanların Satın Alınmasına  İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Ortamda Açık Fiyat Teklifi Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 17.11.2021 (Moskova/Ankara saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2810015

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2110272907137

Belgeler:  Dosyaları indir

Değişiklik bildirimi


27.10.2021

Türkiye Cumhuriyet’inde Akkuyu NGS Projesi ile İlgili 2021 Yılı Kamuoyu Araştırmasının  Yapılması Hizmetlerin Sağlanmasına İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkı İçin Elektronik Ortamda Ön Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 17.11.2021 (Moskova/Ankara saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2809881 

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2110272907136

Belgeler:  Dosyaları indir  

Değişiklik bildirimi

Değişiklik bildirimi 2

211027/2907/136-1


20.10.2021

Türkiye Cumhuriyeti’ndeki AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin ihtiyaçları doğrultusunda Doğu Kargo Terminali’nde oluşabilecek Seviye 1, Seviye 2 ve 3 kirliliğinin kaldırılması hizmetlerinin sunulmasına ilişkin sözleşmenin akdedilmesi ile ilgili elektronik ortamda gerçekleştirilen açık teklif talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 08.11.2021 (Moskova/Ankara saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2803447

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2110202907133

Belgeler:  Dosyaları indir

Satına Alma Dokümantasyonu Hükümlerine İlişkin Açıklama 1

Değişiklik bildirimi

211020/2907/133-1

211020/2907/133-2

211020/2907/133-3


19.10.2021

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ'nin ihtiyaçları doğrultusunda imaj kampanyasının yürütülmesi ile ilgili       hizmet sunumuna ilişkin sözleşme akdetme hakkı sağlayan  tek aşamalı açık teklif talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 01.11.2021 (Moskova/Ankara saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2802446

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2110192907131

Belgeler:  Dosyaları indir

Değişiklik bildirimi

Satına Alma Dokümantasyonu Hükümlerine İlişkin Açıklama 1

Satına Alma Dokümantasyonu Hükümlerine İlişkin Açıklama 2

Satına Alma Dokümantasyonu Hükümlerine İlişkin Açıklama 3

Satına Alma Dokümantasyonu Hükümlerine İlişkin Açıklama 4

211019/2907/131-1

211019/2907/131-2

211019/2907/131-3


30.09.2021

İtfaiye Ekipmanları (itfaiye hortumları, lanslar, nozullar, fikrasyonlar vs.)  Satın Alınmasına  İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Ortamda Açık Fiyat Teklifi Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 12.11.2021 (Moskova/Ankara saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2786706

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2109302907126

Belgeler:  Dosyaları indir

Değişiklik bildirimi

Değişiklik bildirimi-2

Değişiklik bildirimi-3

Değişiklik bildirimi-4

Değişiklik bildirimi-5

Tutanak-1


 27.09.2021

EN ISO 9712:2012 gerekliliklerine uygun olarak tahribatsız testten sorumlu personelin vasıflandırılması ve belgelendirilmesi hizmetlerinin sunulması Sözleşmesi Akdetme Hakkına İlişkin  Ön Elemesiz Elektronik Tekliflerin Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi  

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 07.10.2021 (Moskova/Ankara saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2783440

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2109272907123

Belgeler:  Dosyaları indir

Tutanak-1


23.09.2021

Kişisel Solunum Koruma Ekipmanı (KSKE) (Filtreli Kaçış Başlıkları)  Satın Alınmasına  İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Ortamda Açık Fiyat Teklifi Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 12.10.2021 (Moskova/Ankara saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2780269

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2109232907120

Belgeler:  Dosyaları indir

Değişiklik bildirimi

Açıklanması

Değişiklik bildirimi-2

Tutanak


20.09.2021

Akkuyu Caddesi, Büyükeceli Mahallesi № 53 A GÜLNAR / MERSİN, Türkiye Adresinde Bulunan Akkuyu Sahasındaki Elektrik Şebekeleri ve Elektrikli Ekipman için Bakım Hizmetleri Sözleşmesi Akdetme Hakkına İlişkin  Ön Elemesiz Elektronik Tekliflerin Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 08.10.2021 (Moskova/Ankara saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2776652&lang=eng 

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://www.zakupki.rosatom.ru/en/2109202907118 

Belgeler:  Dosyaları indir

Değişiklik Bildirimi

Tutanak 210920/2907/118-1


17.09.2021

Türkiye Cumhuriyeti’ndeki AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin İhtiyaçları İçin Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmetlerinin Sağlanmasına İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Ortamda Yapılan Açık Fiyat Teklifi Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 27.09.2021 (Moskova/Ankara saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/pravo-zakliucheniia-dogovora-na-predostavlenie-uslug-po-arende/tender-2775663/?lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2109172907117

Belgeler: Dosyaları indir

Tutanak 210917/2907/117-1

Tutanak 210917/2907/117-2

Tutanak 210917/2907/117-3

Tutanak 210917/2907/117-4


15.09.2021

AKKUYU NUCLEAR JSC Moskova Temsilciliği için "Techexpert" bilgi ve referans sistemlerinin bakımı (güncellenmesi) için bir anlaşma yapma hakkı için ön yeterlilik seçimi olmaksızın elektronik ortamda tek aşamalı açık teklif talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONIM ŞİRKETİ Moskova Temsilciliği

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 27.09.2021 (Moskova/Ankara saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2773311

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2109152907114

Belgeler:  Dosyaları indir

Tutanak № 210915/2907/114-1

Tutanak № 210915/2907/114-2

Tutanak № 210915/2907/114-3


27.08.2021

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ'nin İhtiyaçları için Bilgisayar Ekipmanı (PC, monitör) Tedarik Sözleşmesi İmzalama Hakkı ile İlgili Ön Nitelik Seçimi Yapılmaksızın Tek Aşamalı Elektronik Açık İhale

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 27.09.2021 (Moskova/Ankara saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2757067

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2108272907109

Belgeler: Dosyaları indir

Değişiklik bildirimi-1

Değişiklik bildirimi-2

Satın Alma Dokümantasyonu Hükümlerine İlişkin Açıklama-1


20.08.2021

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ'nin Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Ofisleri için Video Konferans Ekipmanı Tedarikine İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Ortamda Yapılan Açık Fiyat Teklifi Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 08.09.2021 (Moskova/Ankara saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2750730&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2108202907108

Belgeler: Dosyaları indir

Değişiklik bildirimi-1

Değişiklik bildirimi-2

Tutanak-1

Tutanak-2

Tutanak-3

Tutanak-4


10.08.2021

AKKUYU NÜKLEER A.Ş. ihtiyaçları için hediyelik ürünlerin ve promosyon giysilerinin üretimi ve tedarikine ilişkin Sözleşme Akdetme Hakkı ile İlgili Olarak Elektronik Ortamda Yapılan Ön Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 20.08.2021 (Moskova/Ankara saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2741303

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2108102907104

Belgeler:  Dosyaları indir

Tutanak-1

Tutanak-2


05.08.2021

Türkiye Elektrik Piyasası’ndaki Üretim Santrallerinin Elektrik Alım-Satım İşlemleri Kapsamında Günlük Planlama, Uzlaştırma, Ticari İşlem ve İzleme Süreçlerinin Tanımına İlişkin Analiz Raporu’nun Hazırlanması Hizmetinin Sağlanmasına İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkı İçin Elektronik Ortamda Ön Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 20.08.2021 (Moskova/Ankara saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2737859

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2108052907101

Belgeler:  Dosyaları indir

Tutanak-1

Tutanak-2


 31.07.2021

Türkiye Cumhuriyet’inde Akkuyu NGS için yüklerin Taşımacılığına Yönelik Hizmetlerin Sağlanmasına İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkı İçin Elektronik Ortamda Ön Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 11.08.2021 (Ankara saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2733321&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/en/2107312907099

Belgeler: Dosyaları indir

Değişiklik bildirimi-1

Satınalma Dokümantasyonu Hükümlerinin Açıklanması-1

Satınalma Dokümantasyonu Hükümlerinin Açıklanması-2

Tutanak № 210731/2907/099-1

Tutanak № 210731/2907/099-2

Tutanak № 210731/2907/099-3

Tutanak № 210731/2907/099-4


27.07.2021

Türkiye Cumhuriyeti Akkuyu NGS İnşaat Projesi İçin Gerekli Malların Gümrük İşlemlerinin Organizasyonuna İlişkin Gümrük Müşavirliği Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkı İçin Elektronik Ortamda Yapılan Ön Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 12.08.2021 (Ankara saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/pravo-zakliucheniia-dogovora-na-okazanie-uslug-tamozhennogo-brokera/tender-2729986/?lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/en/2107272907098

Belgeler: Dosyaları indir

Değişiklik bildirimi-1

Tutanak № 210727/2907/098-1

Tutanak № 210727/2907/098-2

Tutanak № 210727/2907/098-3

Tutanak № 210727/2907/098-4


21.07.2021

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ'nin İhtiyaçları için Karayolu Araçları ile Yolcu Taşımacılığına Yönelik Hizmetlerin Sağlanmasına İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkı İçin Elektronik Ortamda Ön Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 04.08.2021 (Moskova/Ankara saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2724481&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2107212907096

Belgeler: Dosyaları indir

Satınalma Dokümantasyonu Hükümlerinin Açıklanması-1

Değişiklik bildirimi-1

Tutanak № 210721/2907/096-1

Tutanak № 210721/2907/096-2

Tutanak № 210721/2907/096-3

Tutanak № 210721/2907/096-4


18.07.2021

“Hazine Faaliyetleri” ve “Türkiye Cumhuriyeti Muhasebe ve Vergi Muhasebesi” Süreçlerinin Otomasyonu Hizmetlerinin Sunumuna İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkı İçin Elektronik Ortamda Yapılan Ön Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 04.08.2021 (Moskova/Ankara saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2720666&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/en/2107182907095

Belgeler: Dosyaları indir

Tutanak 210718/2907/095-1

Tutanak 210718/2907/095-2

Tutanak 210718/2907/095-3


12.07.2021

Türkiye Cumhuriyeti’nde AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin ihtiyaçları doğrultusunda akıllı kart tedarikine ilişkin Sözleşme Akdetme Hakkı ile İlgili Olarak Elektronik Ortamda Yapılan Ön Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 29.07.2021 (Moskova/Ankara saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2715829&lang=eng 

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: https://zakupki.rosatom.ru/en/2107122907092 

Belgeler:  Dosyaları indir

Zarf Açılış Tutanak - 210712/2907/092-1

Tutanak 210712/2907/092-2

Tutanak 210712/2907/092-3


09.07.2021

Open one stage request for proposals in electronic form without pre-qualification of participants for the right to conclude the contract for provision of the services for preparation of the interim (quarterly) and annual financial statements of AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ, as well as supporting the audit review for the half year of 2021 and supporting the audit of the financial statements for 2021 in accordance with International Financial Reporting Standards and Turkish Financial Reporting Standards

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 29.07.2021 (Moskova/Ankara saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2714507

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2107092907090

Belgeler:  Dosyaları indir

Tutanak-1


29.06.2021

Mersin AKKUYU NÜKLEER A.Ş. ihtiyaçları için hediyelik ürünlerin ve promosyon giysilerinin üretimi ve tedarikine ilişkin Sözleşme Akdetme Hakkı ile İlgili Olarak Elektronik Ortamda Yapılan Ön Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 09.07.2021 (Moskova/Ankara saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2704740

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2106292907085

Belgeler:  Dosyaları indir

Tutanak 210609_2907_085-1

Tutanak 210609_2907_085-2

Tutanak 210609_2907_085-3


29.06.2021

AKKUYU NGS Şantiyesinde Bulunan Ofis İhtiyacları Doğrultusunda Ofis Mobilyası Teminine İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Ortamda Yapılan Açık Fiyat Teklifi Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 07.07.2021 (Moskova/Ankara saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2704352&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2106292907084

Belgeler: Dosyaları indir

Tutanak 210628/2907/084-1

Tutanak 210628/2907/084-2

Tutanak 210628/2907/084-3

Tutanak 210628/2907/084-4


29.06.2021

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ Moskova Temsilciliği için manyetik bant veri depolama sisteminin ("Ürün") tedarikine ilişkin sözleşme akdetme hakkı ile ilgili elektronik ortamda yapılan açık fiyat teklifi çağrısı 

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONIM ŞİRKETİ Moskova Temsilciliği

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 07.07.2021 (Moskova/Ankara saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2704245

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2106292907083

Belgeler:  Dosyaları indir

Satınalma Dokümantasyonu hükümlerinin açıklanması 1

Iptaline dair bildirim


24.06.2021

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin ihtiyaçları için reklam ajansı hizmetlerinin sunulmasına ilişkin sözleşme akdetme hakkı ile ilgili olarak ön yeterlilik elemesiz elektronik ortamda yapılan tek aşamalı açık teklif çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 08.07.2021 (Moskova/Ankara saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2700730 

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2106242907082

Belgeler:  Dosyaları indir

Degisiklik bildirimi №1

Satınalma Dokümantasyonu hükümlerinin açıklanması №1

Tutanak 210624/2907/082-1

Tutanak 210624/2907/082-2


24.06.2021

Oracle Primavera Risk Analysis Özel Yazılımı Kullanımı Haklarının Sağlanmasına İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Ortamda Yapılan Açık Fiyat Teklifi Çağrısı

İşveren:  AKKUYU NÜKLEER ANONIM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  14:00, 09.07.2021 (Moscow/Ankara Saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2700723

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru2106242907081

Belgeler: Dosyaları indir0

Değişiklik bildirimi

Değişiklik bildirimi 2

Tutanak 210624/2907/081-1

Tutanak 210624/2907/081-2

Tutanak 210624/2907/081-3


24.06.2021

Ölçüm Araçları ve Sarf Malzemeleri Ekipman Tedarikine İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkı için Elektronik Ortamda Elemesiz Açık Tek Aşamalı açık teklif talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 06.07.2021 (Moscow/Anakara Time Zone)

Teklifin sunulacağı yer:  https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2699877&lang=eng 

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://www.zakupki.rosatom.ru/en/2106242907079 

Belgeler: Dosyaları indir

Tutanak 210624/2907/079-2

Tutanak 210624/2907/079-3


17.06.2021

Open one stage request for proposals in electronic form without pre-qualification of participants for the right to conclude the contract for provision of the services for preparation of the interim (quarterly) and annual financial statements of AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ, as well as supporting the audit review for the half year of 2021 and supporting the audit of the financial statements for 2021 in accordance with International Financial Reporting Standards and Turkish Financial Reporting Standards

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 29.06.2021 (Moskova/Ankara saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2694662

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2106172907077

Belgeler:  Dosyaları indir

İhale belgelerine yönelik açıklama-1

 Tutanak-1  


17.06.2021

Akkuyu NGS Sahası’nda Yangın Önleme Arazi Geçitlerinin ve Yollarının, Genel Amaçlı Yolların ve Elektrik Hatlarının Altındaki Şeritlerin Yangına Karşı Koruma Bakımına Yönelik Çalışmaların Yürütülmesine İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkı İçin Elektronik Ortamda Yapılan Ön Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 29.06.2021 (Moskova/Ankara saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2694599&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2106172907076

Belgeler: Dosyaları indir

Tutanak 210617/2907/076-1

Tutanak 210617/2907/076-2

Tutanak 210617/2907/076-3

Tutanak 210617/2907/076-4


04.06.2021

“Hazine Faaliyetleri” ve “Türkiye Cumhuriyeti Muhasebe ve Vergi Muhasebesi” Süreçlerinin Otomasyonu Hizmetlerinin Sunumuna İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkı İçin Elektronik Ortamda Yapılan Ön Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 21.06.2021 (Moskova/Ankara saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2684085&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2106042907071

Belgeler: Dosyaları indir

Değişiklik bildirimi-1

Tutanak 210604/2907/071-1

Tutanak 210604/2907/071-2


28.05.2021

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ'nin İhtiyaçları için Rusya Federasyonu Topraklarında Tren Bileti Rezervasyonu, Düzenlenmesi, Satın Alınması (Elektronik Olanlar Dahil), Yer Ayırtma ve Otellerde Konaklama Organize Etme, Ulaşım Hizmetlerinin Düzenlenmesi Konusunda Hizmet Sağlanmasına İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkı İçin Elektronik Ortamda Ön Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 09.06.2021 (Moskova/Ankara saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/view.html?id=2677295&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2105282907067

Belgeler: Dosyaları indir

Tutanak № 210528/2907/067-1

Tutanak № 210528/2907/067-2


27.05.2021

AKKUYU NGS Şantiyesinde Bulunan Ofis İhtiyacları Doğrultusunda Ofis Mobilyası Teminine İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Ortamda Yapılan Açık Fiyat Teklifi Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 22.06.2021 (Moskova/Ankara saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2676497&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2105272907066

Belgeler: Dosyaları indir

Satın alma prosedürünün askıya alınmasına ilişkin bildirim

Satın alma prosedürünün devam ettirildiğine ilişkin bildirim

Değişiklik bildirimi-1

Tutanak 210527/2907/066-1


21.05.2021

Ölçüm Araçları ve Sarf Malzemeleri Ekipman Tedarikine İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkı için Elektronik Ortamda Elemesiz Açık Tek Aşamalı açık teklif talebi


13.05.2021

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ Moskova Temsilciliği için Uçak ve Demiryolu Biletleri (Elektronik Dahil), Rezervasyon, Düzenleme, Satın Alma, Yer Ayırtma ve Otellerde Konaklama Organizasyonu, Ulaşım Hizmetlerini Düzenleme ve Vize İşlemleri Desteği Hizmetleri Sunma Sözleşmesi Akdetme Hakkı İçin Elektronik Ortamda Ön Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi


11.05.2021

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ İhtiyaçları İçin Etkinlik Düzenlenmesi İle İlgili Hizmetlerin Sunulmasına İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkı İçin Elektronik Ortamda Ön Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 27.05.2021 (Moscow/Anakara Time Zone)

Teklifin sunulacağı yer:  https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2660436&lang=eng

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2105112907059

Belgeler: Dosyaları indir

Değişiklik bildirimi-1

Zarflarının açılmasına ilişkin Tutanak 210511/2907/059-1

Tutanak 210511/2907/059-2

Tutanak 210511/2907/059-3


07.05.2021

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin  Ankara Şehrinde Bulunan Ofisi İçin Fiber Optik İnternet Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Ortamda Açık Fiyat Teklifi Çağrısı

İşveren:  AKKUYU NÜKLEER ANONIM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  14:00, 28.05.2021 (Moscow/Ankara Saati)

Teklifin sunulacağı yer:  https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2658696&lang=eng  

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: https://zakupki.rosatom.ru/en/2105072907056  

Belgeler: Dosyaları İndir

Değişiklik Bildirimi

Tutanak 210507/2907/056-1


30.04.2021

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin İhtiyaçları Doğrultusunda Tercüme Hizmetlerinin Sunulmasına Yönelik Sözleşme Akdetme Hakkı için Elektronik Ortamda Ön Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı İhale

İşveren:  AKKUYU NÜKLEER ANONIM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  14:00, 31.05.2021 (Moscow/Ankara Saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2655719&lang=eng 

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://www.zakupki.rosatom.ru/en/2104302907054 

Belgeler: Dosyaları indir

Değişiklik Bildirimi

Satınalma Dokümantasyonu Hükümlerinin Açıklamaları

Satınalma prosedürünün askıya alınmasına ilişkin bilgilendirme

Satın alma prosedürünün yeniden yapıldığına dair bildirim

Tutanak 210430/2907/054-1

Tutanak 210430/2907/054-2


30.04.2021

Oracle Primavera Risk Analysis Özel Yazılımı Kullanımı Haklarının Sağlanmasına İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Ortamda Yapılan Açık Fiyat Teklifi Çağrısı

İşveren:  AKKUYU NÜKLEER ANONIM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  15:00, 28.05.2021 (Moscow/Ankara Saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2655540 

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2104302907053  

Belgeler: Dosyaları indir

Sürenin uzatılmasına ilişkin bildirim

Satın alma prosedürünün askıya alınmasına ilişkin bildirim

Satin alma prosedürünün devam ettirildiğine ilişkin bildirim

Tutanak_210430/2907/053-1

Tutanak_210430/2907/053-2


21.04.2021

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin Akkuyu İnşaat Sahasında Bulunan Ofisine 400 megabit Fiber Optik İnternet Hizmetlerinin Sunulmasına dair Sözleşme Akdetme Hakkı için Elektronik Ortamda Elemesiz Açık Tek Aşamalı açık teklif talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 04.05.2021 (Moscow/Anakara Time Zone)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2646196&lang=eng  

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/en/2104212907052  

Belgeler: Dosyaları indir

Tutanak 210421/2907/052-1


19.04.2021

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin  Ankara Şehrinde Bulunan Ofisi İçin Fiber Optik İnternet Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Ortamda Açık Fiyat Teklifi Çağrısı

İşveren:  AKKUYU NÜKLEER ANONIM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  14:00, 06.05.2021 (Moscow/Ankara Saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2643415  

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2104192907051  

Belgeler: Dosyaları indir

Değişiklik Bildirimi

Tutanak 210419/2907/051-1


15.04.2021

Akkuyu NGS Sahası’nda Yangın Önleme Arazi Geçitlerinin ve Yollarının, Genel Amaçlı Yolların ve Elektrik Hatlarının Altındaki Şeritlerin Yangına Karşı Koruma Bakımına Yönelik Çalışmaların Yürütülmesine İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkı İçin Elektronik Ortamda Ön Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık İhale


14.04.2021

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ İhtiyaçları İçin Etkinlik Düzenlenmesi İle İlgili Hizmetlerin Sunulmasına İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkı İçin Elektronik Ortamda Ön Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi


09.04.2021

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin Akkuyu İnşaat Sahasında Bulunan Ofisine 400 megabit Fiber Optik İnternet Hizmetlerinin Sunulmasına dair Sözleşme Akdetme Hakkı için Elektronik Ortamda Elemesiz Açık Tek Aşamalı açık teklif talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 21.04.2021 (Moscow/Anakara Time Zone)

Teklifin sunulacağı yer:  https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2634863&lang=eng  

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/en/2104092907042  

Belgeler: Dosyaları indir

Tutanak 210409/2907/042-1


31.03.2021

Ölçüm Araçları ve Sarf Malzemeleri Ekipman Tedarikine İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkı için Elektronik Ortamda Elemesiz Açık Tek Aşamalı açık teklif talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 12.04.2021 (Moscow/Anakara Time Zone)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2624474&lang=eng 

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://www.zakupki.rosatom.ru/en/2103312907037 

Belgeler: Dosyaları indir

Tutanak 210331_2907_037-1

Tutanak 210331_2907_037-2

Tutanak 210331_2907_037-3


30.03.2021

Fotoğraf Sergisi Organizasyonu için Ekipmanın Tedarikine İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Ortamda Açık Fiyat Teklifi Çağrısı

İşveren:  AKKUYU NÜKLEER ANONIM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  14:00, 14.04.2021 (Moscow/Ankara Saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2623171  

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2103302907036  

Belgeler: Dosyaları indir

Değişiklik Bildirimi

Tutanak 210330/2907/036-1

Değişiklik Bildirimi 2

Tutanak 2100330/2907/036-2

Tutanak 2100330/2907/36-3

Tutanak 2100330/2907/36-4


24.03.2021

Türkiye Cumhuriyeti’nin 30024 sayılı Nükleer Santralleri Yapı Denetimi Yönetmeliği uyarınca,  Akkuyu NGS Özel Güvenlik Bölgesi tesislerin ve hızlı konuşlandırılabilir teknik güvenlik araçlarının ek inşaat hacminin denetimine ilişkin Hizmetlerinin Sağlanması Sözleşmesi Akdetme Hakkına İlişkin Ön Elemesiz Elektronik Tekliflerin Tek Aşamalı Açık Tahkikatı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  14:00, 05.04.2021 (Moscow/Ankara Time Zone)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2617238

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://www.zakupki.rosatom.ru/2103242907035

Belgeler:Dosyaları indir

Tutanak -1

Tutanak -2


15.03.2021

Türkiye Cumhuriyeti’nde AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin İhtiyaçları Doğrultusunda Metal Dolaplar, Raflar, Kasalar ve Askılıkların Tedarikine İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Ortamda Açık Fiyat Teklifi Çağrısı

İşveren:  AKKUYU NÜKLEER ANONIM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  14:00, 25.03.2021 (Moscow/Ankara Saati)

Teklifin sunulacağı yer:  https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2605832 

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2103152907030 

Belgeler: Dosyaları indir 

Tutanak 210315/2907/030–1

Tutanak 210315/2907/030–2


25.02.2021

Türkiye Cumhuriyeti’nde AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin ihtiyaçları için araç periyodik teknik bakım ve onarım hizmetlerinin sunulmasına ilişkin sözleşme akdetme hakkı için ön yeterlilik elemeleri yapılmaksızın elektronik ortamda düzenlenen tek aşamalı açık teklif talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  14:00, 10.03.2021 (Moscow/Ankara Saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2589736

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2102252907021

Belgeler: Dosyaları indir

Tutanak 210225/2907/021–1


18.02.2021

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ İçin Ofis Binaları Ve İç Mekân Temizlik Hizmetlerinin Sağlanması Sözleşmesi Akdetme Hakkına İlişkin Ön Elemesiz Elektronik Tekliflerin Tek Aşamalı Açık Tahkikatı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  14:00, 02.03.2021 (Moscow/Ankara Saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2585031 

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://www.zakupki.rosatom.ru/2102182907018 

Belgeler:  Dosyaları indir 

Satınalma Dokümantasyonu Hükümlerinin Açıklamaları

Tutanak 210218/2907/018-1

Tutanak 210218/2907/018-2

Tutanak 210218/2907/018-3


 18.02.2021

 Public one-stage tender in electronic form without pre-qualification selection for the right to execute the contract for the provision of services regarding hydrological monitoring of site parameters of Akkuyu NPP

 İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

 Satınalma OrganizatörüAtomkomplekt Joint-Stock Company (Atomkomplekt JSC)

 Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 22.03.2021 в 11:00 (Moscow/Ankara Time Zone)

 Teklifin sunulacağı yerhttps://www.b2b-center.ru/market/pravo-zakliucheniia-dogovora-na-okazanie-uslug-po-kontroliu/tender-2585029/

 Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsinizhttp://www.zakupki.rosatom.ru/2102181065058

 Belgeler: Dosyaları indir

 İhale belgelerine yönelik açıklama-1

 İhale belgelerine yönelik açıklama-2

 Tutanak-1  

Tutanak-2 

Tutanak-3 

Tutanak-4

Tutanak-5

 Tutanak-6


 18.02.2021

 Public one-stage tender in electronic form without pre-qualification selection for the right to execute the contract for the provision of services regarding radiation and environmental monitoring of site parameters of Akkuyu NPP

 İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

 Satınalma OrganizatörüAtomkomplekt Joint-Stock Company (Atomkomplekt JSC)

 Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 29.03.2021 в 11:00 (Moscow/Ankara Time Zone)

 Teklifin sunulacağı yerhttps://www.b2b-center.ru/market/pravo-zakliucheniia-dogovora-na-okazanie-uslug-po-kontroliu/tender-2585035/

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz:http://www.zakupki.rosatom.ru/2102181065059

Belgeler:Download files

 İhale belgelerine yönelik açıklama-1

 İhale belgelerine yönelik açıklama-2

 Değişiklikler Yapılmasına İlişkin Bildirim  

İhale belgelerine yönelik açıklama-3

Değişiklikler Yapılmasına İlişkin Bildirim-2  

İhale belgelerine yönelik açıklama-4

Tutanak-1  

Tutanak-2  

Tutanak-3  


13.02.2021

Akkuyu NGS inşaat sahası ofisi ve Mersin Bilgilendirme Merkezi ihtiyaçları için içme suyunun tedarikine ilişkin sözleşme akdetme konulu elektronik ortamda yapılan açık fiyat teklifi çağrısı.

İşveren:  AKKUYU NÜKLEER ANONIM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  14:00, 26.02.2021 (Ankara Saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2578986

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2102122907015

Belgeler: Dosyaları indir 

Değişiklikler Yapılmasına İlişkin Bildirim 1

Değişiklikler Yapılmasına İlişkin Bildirim 2

Satınalma prosedürünün askıya alınmasına ilişkin bilgilendirme

Satınalma prosedürünün yeniden başlatılmasına ilişkin bildirim

Değişiklikler Yapılmasına İlişkin Bildirim 3

Tutanak 210212/2907/015-1

Tutanak 210212/2907/015-2

Tutanak 210212/2907/015-3


11.02.2021

Türkiye Cumhuriyeti’nde AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin ihtiyaçları için araç periyodik teknik bakım ve onarım hizmetlerinin sunulmasına ilişkin sözleşme akdetme hakkı için ön yeterlilik elemeleri yapılmaksızın elektronik ortamda düzenlenen tek aşamalı açık teklif talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  14:00, 23.02.2021 (Moscow/Ankara Saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2577319

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2102112907013  

Belgeler:  Dosyaları indir 

Tutanak-2102112907013–1


11.02.2021

Akkuyu NGS Sahasına Kişisel Koruyucu Ekipman Tedarikine İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkı ile İlgili Olarak Ön Yeterlilik Elemeleri Olmaksızın Elektronik Ortamda Yapılan Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  14:00, 23.02.2021 (Moscow/Ankara Time Zone)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2577156 

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://www.zakupki.rosatom.ru/2102112907012 

Belgeler:  Dosyaları indir 

Tutanak 210211/2907/012-1

Tutanak 210211/2907/012-2

Tutanak 210211/2907/012-3

Tutanak 210211/2907/012-4


10/02/2021

Türkiye Cumhuriyeti’nin 30024 sayılı Nükleer Santralleri Yapı Denetimi Yönetmeliği uyarınca,  Akkuyu NGS Özel Güvenlik Bölgesi tesislerin ve hızlı konuşlandırılabilir teknik güvenlik araçlarının ek inşaat hacminin denetimine ilişkin Hizmetlerinin Sağlanması Sözleşmesi Akdetme Hakkına İlişkin Ön Elemesiz Elektronik Tekliflerin Tek Aşamalı Açık Tahkikatı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  14:00, 22.02.2021 (Moscow/Ankara Time Zone)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2575715

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://www.zakupki.rosatom.ru/2102102907011

Belgeler:  Dosyaları indir 

Tutanak-2102102907011-1 

Tutanak-2102102907011-2 


15/01/2021

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin ihtiyaçları için video içerik üretim ve montaj ekipman tedarikine dair sözleşmenin akdedilmesi ile ilgili elektronik ortamda gerçekleştirilen açık teklif talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  14:00, 25.01.2021 (Moskova/Ankara Saati)

Teklifin sunulacağı yer:

1) The Republic of Turkey, ANKARA Mahall Ankara, Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı B Blok 274/7 Kat: 8  06530 Çankaya.

2) Rusya Federasyonu’nun Moskova şehrinde: 115114, Rusya, Moskova, Letnikovskaya Sok., No: 10/5.

Teklifin sunulacağı yer: https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2550454

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://www.zakupki.rosatom.ru/2101152907005

Belgeler: Dosyaları indir

Tutanak 2101152907005-1

Tutanak 2101152907005-2

Tutanak-210152907005-3


04.01.2021

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ Çalışanlarının Otomatik İş İstasyonları için Yetkisiz Erişime Karşı Bilgileri Koruma Araçlarının Tedariği ve Uygulanması Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin Anlaşma Akdetme Hakkı Sağlayan Tek Aşamalı Açık Elektronik Ortamda Olmayan Fiyat Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  14:00, 19.01.2021 (Moskova/Ankara Saati)

Teklifin sunulacağı yer:

1) The Republic of Turkey, ANKARA Mahall Ankara, Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı B Blok 274/7 Kat: 8  06530 Çankaya.

2) Rusya Federasyonu’nun Moskova şehrinde: 115114, Rusya, Moskova, Letnikovskaya Sok., No: 10/5.

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: https://zakupki.rosatom.ru/2101042907002  

Belgeler:Dosyaları indir

Değişiklikler Yapılmasına İlişkin Bildirim

Tutanak 2101042907002-1

Tutanak 2101042907002-2

Tutanak 2101042907002-3

Tutanak 2101042907002-4


04.01.2021

Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Akkuyu NGS'si için Hollanda'nın Rotterdam limanından Kargonun uluslararası nakliyesi ve teslimi (ekipman ve malzemeler) ile ilgili bir nakliye ve nakliye hizmetleri kompleksi yapmak için bir sözleşme imzalama hakkı.

İşveren:  AKKUYU NÜKLEER ANONIM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  15:00, 20.01.2021 (Moskova/Ankara Saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2544124

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2101042907001

Belgeler: Dosyaları indir 

Değişiklikler Yapılmasına İlişkin Bildirim

İhale belgelerine yönelik açıklama-1

İhale belgelerine yönelik açıklama-2

İhale belgelerine yönelik açıklama-3

Tutanak 210104/2907/001-1

Satınalma prosedürünün askıya alınmasına ilişkin bilgilendirme

Satınalma prosedürünün yeniden başlatılmasına ilişkin bildirim

Tutanak 210104/2907/001-2

Tutanak 210104/2907/001-3


30.12.2020

Türkiye Cumhuriyeti’nde AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin Güvenlik Analiz Sisteminin Tedarikine Ve Uygulamasına İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkı İçin Elektronik Ortamda Olmayan Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONIM ŞİRKETİ 

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  14:00, 27.01.2021 (Moskova/Ankara Saati)

Teklifin sunulacağı yer:

1) The Republic of Turkey, ANKARA Mahall Ankara, Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı B Blok 274/7 Kat: 8  06530 Çankaya.

2) Rusya Federasyonu’nun Moskova şehrinde: 115114, Rusya, Moskova, Letnikovskaya Sok., No: 10/5.

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://www.zakupki.rosatom.ru/2012302907143 

Belgeler: Dosyaları indir 

Değişiklikler Yapılmasına İlişkin Bildirim

Değişiklikler Yapılmasına İlişkin Bildirim-2

Satınalma prosedürünün askıya alınmasına ilişkin bilgilendirme

Satınalma prosedürünün yeniden başlatılmasına ilişkin bildirim

Değişiklikler Yapılmasına İlişkin Bildirim-3

Satınalma prosedürünün askıya alınmasına ilişkin bilgilendirme-2

Tutanak 201230/2907/143-1

Tutanak 201230/2907/143-2

Tutanak 201230/2907/143-3

Tutanak 201230/2907/143-4

İptal Bildirimi

Satın alma iptalinin gerekçesi


 28/12/2020

Türkiye Cumhuriyeti’nin 30024 sayılı Nükleer Santralleri Yapı Denetimi Yönetmeliği uyarınca,  Akkuyu NGS Özel Güvenlik Bölgesi tesislerin ve hızlı konuşlandırılabilir teknik güvenlik araçlarının ek inşaat hacminin denetimine ilişkin Hizmetlerinin Sağlanması Sözleşmesi Akdetme Hakkına İlişkin Ön Elemesiz Elektronik Tekliflerin Tek Aşamalı Açık Tahkikatı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  14:00, 11.01.2021 (Moscow/Ankara Time Zone)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2542292

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://www.zakupki.rosatom.ru/2012282907142

Belgeler: Dosyaları indir

Tutanak-1

Tutanak 2012282907142-2


22.12.2020

Open one-stage request for proposals in non-electronic form without pre-qualification of participants for the right to conclude a contract for provision of services for the installation of a system of protection against leakage of confidential information (DLP-system) in the Representative Office of AKKUYU NUCLEAR JSC in Moscow, including the supply of a hardware platform, licenses for the right to use software and technical support.

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONIM ŞİRKETİ Moskova Temsilciliği

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  14:00, 18.01.2021 (Moskova/Ankara Saati)

Teklifin sunulacağı yer:

1) The Republic of Turkey, ANKARA Mahall Ankara, Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı B Blok 274/7 Kat: 8  06530 Çankaya.

2) Rusya Federasyonu’nun Moskova şehrinde: 115114, Rusya, Moskova, Letnikovskaya Sok., No: 10/5.

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://www.zakupki.rosatom.ru/2012222907133 

Belgeler: Dosyaları indir 

Değişiklikler Yapılmasına İlişkin Bildirim

Satınalma Dokümantasyonu hükümlerinin açıklanması

Değişiklikler Yapılmasına İlişkin Bildirim-2

Satınalma prosedürünün askıya alınmasına ilişkin bilgilendirme

Satınalma prosedürünün yeniden başlatılmasına ilişkin bildirim

Tutanak 2012222907133-1

Tutanak 2012222907133-2

Tutanak 2012222907133-3

Tutanak 2012222907133-4

Tutanak 2012222907133-5

Tutanak 2012222907133-6


18.12.2020

Ölçüm Araçları ve Sarf Malzemeleri Ekipman Tedarikine İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkı için Elektronik Ortamda Elemesiz Açık Tek Aşamalı İhale

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 30.12.2020 (Moscow/Anakara Time Zone)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2536184 

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://www.zakupki.rosatom.ru/2012182907131   

Belgeler: Download files

Açıklamalar

Değişiklik Bildirimi  

Satınalma Dokümantasyonu Hükümlerinin Açıklamaları

Iptaline dair bildirim


16.12.2020

Akkuyu NGS Sahasına Kişisel Koruyucu Ekipman Tedarikine İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkı ile İlgili Olarak Ön Yeterlilik Elemeleri Olmaksızın Elektronik Ortamda Yapılan Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 29.12.2020 (Moscow/Anakara Time Zone)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2533843   

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz:  http://zakupki.rosatom.ru/2012162907129   

Belgeler: Download files

Satınalma Dokümantasyonu hükümlerinin açıklanması

Değişiklikler Yapılmasına İlişkin Bildirim

Tutanak 201216/2907/129-1

Tutanak 201216/2907/129-2


15.12.2020

Open one-stage tender in electronic form without pre-qualification of participants for the right to conclude a contract for delivery of hardware and software and granting the right to use software for computers for the needs of the Representative Office of AKKUYU NUCLEAR JOINT-STOCK COMPANY in Moscow

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONIM ŞİRKETİ Moskova Temsilciliği

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  15:00, 21.01.2021 (Moskova/Ankara Saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2532846 

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2012152907128 

Belgeler: Dosyaları indir

Değişiklikler Yapılmasına İlişkin Bildirim

Satınalma prosedürünün askıya alınmasına ilişkin bilgilendirme

Satınalma prosedürünün yeniden başlatılmasına ilişkin bildirim

Tutanak 201215/2907/128-1

Tutanak 201215/2907/128-2


10.12.2020

Akkuyu NGS Sahasının Parametrelerinin Sismik Olarak İzlenmesi Hizmetinin Sunulmasına İlişkin Sözleşme İmzalama Hakkı için Elektronik Ortamda Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık İhale Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONIM ŞİRKETİ 

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 22.12.2020 (Moskova/Ankara Saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2529613

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2012102907126

Belgeler: Dosyaları indir 

Tutanak № 201210/2907/126-1

Tutanak № 201210/2907/126-2

Tutanak № 201210/2907/126-3


10.12.2020

Türkiye Cumhuriuyeti’nde AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin ihtiyaçları için tıbbi maskelerin tedarikine ilişkin sözleşmenin akdedilmesi ile ilgili elektronik ortamda gerçekleştirilen açık teklif talebi.

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONIM ŞİRKETİ 

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 15:00, 18.12.2020 (Moskova/Ankara Saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2529225

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2012102907125   

Belgeler: Dosyaları indir 

Tutanak 2012102907125-1 

Tutanak 2012102907125-2 

Tutanak 2012102907125-3


08.12.2020

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ İçin Ofis Binaları Ve İç Mekân Temizlik Hizmetlerinin Sağlanması Sözleşmesi Akdetme Hakkına İlişkin Ön Elemesiz Elektronik Tekliflerin Tek Aşamalı Açık Tahkikatı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  14:00, 18.12.2020 (Moscow/Ankara Time Zone)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2527092 

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://www.zakupki.rosatom.ru/2012082907124 

Belgeler: Dosyaları indir

Tutanak 201208/2907/124-2  

Tutanak 201208/2907/124-3 

Tutanak 201208/2907/124-4


03.12.2020

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ Çalışanlarının Otomatik İş İstasyonları için Yetkisiz Erişime Karşı Bilgileri Koruma Araçlarının Tedariği ve Uygulanması Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin Anlaşma Akdetme Hakkı Sağlayan Tek Aşamalı Açık Elektronik Ortamda Olmayan Fiyat Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  14:00, 17.12.2020 (Moskova/Ankara Saati)

Teklifin sunulacağı yer:

1) The Republic of Turkey, ANKARA Mahall Ankara, Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı B Blok 274/7 Kat: 8  06530 Çankaya.

2) Rusya Federasyonu’nun Moskova şehrinde: 115114, Rusya, Moskova, Letnikovskaya Sok., No: 10/5.

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://www.zakupki.rosatom.ru/2012032907119 

Belgeler: Dosyaları indir 

Tutanak 2003122907119-1

Tutanak 2003122907119-2


 01.12.2020

Oracle Primavera Risk Analysis Özel Yazılımı Kullanımı Haklarının Sağlanmasına İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Ortamda Yapılan Ön Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  10:00, 16.12.2020 (Moscow/Ankara Time Zone)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2520490

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2012012907118

Belgeler: Dosyaları indir

Değişikliklerin yapılmasına ilişkin bildirim 1

Tutanak_201201/2907/118–1


29.11.2020

Moskova'daki "AKKUYU NÜKLEER" Anonim Şirketi Temsilcilik Ofisi çalışanları için gönüllü sağlık sigortası hizmetlerinin sağlanması için sözleşmeler yapma hakkı.

İşveren:  AKKUYU NÜKLEER ANONIM ŞİRKETİ Moskova Temsilciliği

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  15:00, 09.12.2020 (Moskova/Ankara Saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2518082 

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2011292907116

Belgeler: Dosyaları indir 

Tutanak  201129/2907/116-1

Tutanak  201129/2907/116-2

Tutanak  201129/2907/116-3


26.11.2020

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin ihtiyaçları için video içerik üretim ve montaj ekipman tedarikine dair sözleşmenin akdedilmesi ile ilgili elektronik ortamda gerçekleştirilen açık teklif talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  10:00, 11.12.2020 (Moscow/Ankara Time Zone)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2516662

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://www.zakupki.rosatom.ru/2011262907114

Belgeler: Dosyaları indir

Değişiklik Bildirimi

Tutanak-1


25.11.2020

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ için Personelli Hasta Nakil Ambulans Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Ortamda Açık Fiyat Teklifi Çağrısı.

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONIM ŞİRKETİ 

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 07.12.2020 (Moskova/Ankara Saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2515294

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2011252907113

Belgeler: Dosyaları indir

Tutanak 201125/2907/113-1


23.11.2020

Türkiye Cumhuriyeti’nde AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin İhtiaçları için Tercüme Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin Sözleşme İmzalama Hakkını Tanıyan Elektronik Ortamda Yeterlilik Elemeleri Olmaksızın Yapılan Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

 İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONIM ŞİRKETİ 

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 03.12.2020 (Moskova/Ankara Saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2511919

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2011232907111

Belgeler: Dosyaları indir 

Tutanak 2011232907111-1

Tutanak 2011232907111-2

Tutanak 2011232907111-3

Tutanak 2011232907111-4

Satınalma prosedürünün askıya alınmasına ilişkin bilgilendirme

Satınalma prosedürünün yeniden başlatılmasına ilişkin bildirim


04.11.2020

Akkuyu NGS Sahasının Parametrelerinin Jeodinamik Olarak İzlenmesi Hizmetinin Sunulmasına İlişkin Sözleşme İmzalama Hakkı için Elektronik Ortamda Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık İhale

 İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONIM ŞİRKETİ 

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 07.12.2020 (Moskova/Ankara Saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2496982

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2011042907107

Belgeler: Dosyaları indir 

Satınalma Dokümantasyonu hükümlerinin açıklanması 1

Tutanak № 201104/2907/107-1

Tutanak № 201104/2907/107-2

Tutanak № 201104/2907/107-3

Tutanak № 201104/2907/107-4

Tutanak № 201104/2907/107-5


04.11.2020

Türkiye Cumhuriyeti’nde AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin İhtiyaçları Doğrultusunda Ofis Mobilyaları Tedarik Sözleşmesi Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Ortamda Açık Fiyat Teklifi Çağrısı

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONIM ŞİRKETİ 

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 15:00, 13.11.2020 (Moskova/Ankara Saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2496979 

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2011042907106 

Belgeler: Dosyaları indir 

Tutanak 2011042907106-1

Tutanak 2011042907106-2


03.11.2020

Akkuyu NGS Sahasının Parametrelerinin Hidrojeolojik  Olarak İzlenmesi Hizmetinin Sunulmasına İlişkin Sözleşme İmzalama Hakkı için Elektronik Ortamda Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık İhale.

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONIM ŞİRKETİ 

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 04.12.2020 (Moskova/Ankara Saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2496925

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2011032907105

Belgeler: Dosyaları indir 

Satınalma Dokümantasyonu hükümlerinin açıklanması 1

Satınalma Dokümantasyonu hükümlerinin açıklanması 2

Satınalma Dokümantasyonu hükümlerinin açıklanması 3

Tutanak № 201103/2907/105-1

Tutanak № 201103/2907/105-2

Tutanak № 201103/2907/105-3

Tutanak № 201103/2907/105-4


27.10.2020

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ için Personelli Hasta Nakil Ambulans Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Ortamda Açık Fiyat Teklifi Çağrısı.

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONIM ŞİRKETİ 

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 10.11.2020 (Moskova/Ankara Saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2491007

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2010272907103  

Belgeler: Dosyalari indir 

Tutanak  2010272907103-1

Tutanak 2010272907103-2


27.10.2020

Türkiye Cumhuriyeti’nde AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin İhtiyaçları Doğrultusunda Metal Dolaplar, Raflar, Kasalar ve Askılıkların Tedarikine İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Ortamda Açık Fiyat Teklifi Çağrısı.

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONIM ŞİRKETİ 

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 15:00, 23.11.2020 (Moskova/Ankara Saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2490860 

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2010272907102 

Belgeler: Dosyaları indir 

Değişikliklerin yapılmasına ilişkin bildirim 1

Satınalma Dokümantasyonu hükümlerinin açıklanması 1

Değişikliklerin yapılmasına ilişkin bildirim 2

Satınalma Dokümantasyonu hükümlerinin açıklanması 2

Satınalma Dokümantasyonu hükümlerinin açıklanması 3

Değişikliklerin yapılmasına ilişkin bildirim 3

Değişikliklerin yapılmasına ilişkin bildirim 4

Tutanak  201027/2907/102-1


21.10.2020

AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Moskova Temsilciliği Ofisi ihtiyaçları doğrultusunda yazıcı ekipmanları için sarf malzemeleri ile yedek parçaların tedariki ve teknik bakım hizmetlerinin sunumu.

İşveren:  AKKUYU NÜKLEER ANONIM ŞİRKETİ Moskova Temsilciliği

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  15:00, 02.11.2020 (Moskova/Ankara Saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2485535 

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2010212907099 

Belgeler: Dosyaları indir 

Tutanak 201021907099-1

Tutanak 201021907099-2

Tutanak 201021907099-3


16.10.2020

Akkuyu NGS Sahasının Parametrelerinin Sismik Olarak İzlenmesi Hizmetinin Sunulmasına İlişkin Sözleşme İmzalama Hakkı için Elektronik Ortamda Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık İhale.

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONIM ŞİRKETİ 

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 16.11.2020 (Moskova/Ankara Saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2482405

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2010162907098

Belgeler: Dosyaları indir 

İhale belgelerine yönelik açıklama-1

Ihale belgelerine yonelik aciklama-2 

Ihale belgelerine yonelik aciklama-3 

Tutanak № 201016/2907/098-1

Tutanak № 201016/2907/098-2

Tutanak № 201016/2907/098-3


12.10.2020

Akkuyu Caddesi, Büyükeceli Mahallesi № 53 A GÜLNAR / MERSİN, Türkiye adresinde bulunan Akkuyu sahasındaki Elektrik Şebekeleri ve Elektrikli Ekipman için Bakım Hizmetleri Sözleşmesi Akdetme Hakkına İlişkin Ön Elemesiz Elektronik Tekliflerin Tek Aşamalı Açık Tahkikatı.

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONIM ŞİRKETİ 

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 15:00, 23.10.2020 (Moskova/Ankara Saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2477092

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2010122907096 

Belgeler: Dosyaları indir 

Tutanak 201212907096-1

Tutanak 201212907096-2

Tutanak 201212907096-3


01.10.2020

Açık, tek aşamalı, ön yeterlilik eleme yapılmaksızın  elektronik ortamda yapılan Ölçüm Araçları ve Sarf Malzemeleri Ekipman Tedarikine Tedarikine İlişkin sözleşme akdetme hakkı tanıyan ihale.

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONIM ŞİRKETİ 

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 03.11.2020 (Moskova/Ankara Saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2469814

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz:  http://zakupki.rosatom.ru/2010012907094

Belgeler: Dosya indir

Değişikliklerin yapılmasına ilşkin bildrim

Değişiklerin yapılmasına ilişkin bildrimi-2

Değişiklerin yapılmasına ilişkin bildrimi 3

Tutanak 2010012907094-1 


01.10.2020

AKKUYU NGS Şantiyesinde Bulunan Ofis İhtiyacları Doğrultusunda Ofis Mobilyası Teminine İlişkin.

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONIM ŞİRKETİ 

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  15:00, 12.10.2020 (Moskova/Ankara Saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2469745

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2010012907093 

Belgeler: Dosyaları indir 

Değişikliklerin yapılmasına ilişkin bildirim-1

Tutanak 2010012907093-1

Tutanak 2010012907093-2


24.09.2020

Open one-stage request tender in electronic form without pre-qualification of participants for the right to conclude a contract for provision of Services on supervision of the construction of Akkuyu NPP facilities not important for nuclear safety according to Article 12 of the Guidelines on Control over Construction of Nuclear Power Plants No. 30024 dated 31.03.2017 of the Republic of Turkey with the start of construction in 2020 – 2021.

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Tendering Authority: Atomkomplekt Joint-Stock Company (Atomkomplekt JSC)

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  11:00, 26.10.2020 (Moscow/Ankara Time Zone)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.b2b-center.ru/market/pravo-zakliucheniia-dogovora-na-okazanie-uslug-po-kontroliu/tender-2464203/

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://www.zakupki.rosatom.ru/2009241065327

Belgeler: Dosyaları indir 

Değişikliklerin yapılmasına ilişkin bildirim-1

Değişikliklerin yapılmasına ilişkin bildirim-2

Değişikliklerin yapılmasına ilişkin bildirim-3

Tutanak-1

Tutanak-2

Tutanak-3

Tutanak-4


23.09.2020

Açık, tek aşamalı, ön yeterlilik eleme yapılmaksızın  elektronik ortamda yapılan Tahribatsız Muayene İçin Ekipman Tedarikine İlişkin sözleşme akdetme hakkı tanıyan ihale.

Customer: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 03.11.2020 (Moskova/Ankara Saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2463034

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2009232907084

Belgeler: Dosya indir

Değişiklik yapıldığına ilişkin bildirim 1

Değişiklik yapıldığına ilişkin bildirim_2

Değişiklik yapıldığına ilişkin bildirim_3

Değişiklik yapıldığına ilişkin bildirim 4

Değişiklik yapıldığına ilişkin bildirim 5

Değişiklik yapıldığıma ilişkin bildirim 6

Satınalma Dokümantasyonu açıklanması

Satınalma Dokümantasyonu açıklanması

Satınalma Dokümantasyonu açıklanması

Satınalma Dokümantasyonu açıklanması

Satınalma Dokümantasyonu açıklanması

Satınalma Dokümantasyonu açıklanması

Satınalma Dokümantasyonu açıklanması

Satınalma Dokümantasyonu açıklanması

Satınalma Dokümantasyonu açıklanması

200923_2907_084-1

200923_2907_084-2

200923_2907_084-3


23.09.2020

Moskova Temsilciliği korumalı otomasyon sisteminin (yerel alan ağının) modernizasyonu, söz konusu sistemin Rosatom Devlet Kuruluşunun bilgilerin korunması ile ilgili yeknesak sektörel gerekliliklerine uygun hale getirilmesi ve korumalı otomasyon sisteminin bilgi güvenliği gereklilikleri kapsamında akreditasyonuna ilişkin hizmetlerin sunulması (işlerin yapılması, ekipman tedariki).

İşveren:  AKKUYU NÜKLEER ANONIM ŞİRKETİ Moskova Temsilciliği

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  15:00, 08.10.2020 (Moskova/Ankara Saati)

Teklifin sunulacağı yer: 1) The Republic of Turkey, ANKARA Mahall Ankara, Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı B Blok 274/7 Kat: 8  06530 Çankaya.

2) Rusya Federasyonu’nun Moskova şehrinde: 115114, Rusya, Moskova, Letnikovskaya Sok., No: 10/5.

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2009232907083 

Belgeler: Dosyaları indir 

Tutanak 2009232907083-1

Tutanak 2009232907083-2

Tutanak 2009232907083-3

Tutanak 2009232907083-4


09.09.2020

2020-2022 Yılları Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ Çalışanları ve Aile Bireylerine Özel Sağlık Sigortası Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkı Tanıyan Elektronik Olmayan Ortamda Yapılan Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi.

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Tekliflerin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 30.09.2020 (Moskova/Ankara Saati)

Tekliflerin sunulacağı yer: 1) Mahall Ankara, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, B Blok 274/7 Kat: 11 No: 117, Çankaya, Ankara, 06530, Türkiye.

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2009092907078

Belgeler: Dosyaları indir

Değişikliklerin yapılmasına ilişkin bildirim 1

Değişikliklerin yapılmasına ilişkin bildirim 2

Satınalma prosedürünün askıya alınmasına ilişkin bildirim

Değişikliklerin yapılmasına ilişkin bildirim 3

Satınalma prosedürünün yeniden başlatılmasına ilişkin bildirim

Tutanak 200909/2907/078-1

Tutanak 200909/2907/078-2

Tutanak 200909/2907/078-3


09.09.2020

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ Moskova Temsilciliği ihtiyaçları doğrultusunda malzeme ve aksanların tedarikine ilişkin sözleşme imzalama hakkıyla ilgili olarak elektronik ortamda yapılan açık fiyat talebi.

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONIM ŞİRKETİ Moskova Temsilciliği

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 17.09.2020 (Moskova/Ankara Saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2452123

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2009092907076

Belgeler: Dosyaları indir

Tutanak № 200909/2907/076-1

Tutanak № 200909/2907/076-2

Tutanak № 200909/2907/076-3


07.09.2020

Türkiye Cumhuriyeti Mersin İlinde Bulunan Akkuyu NGS Sahasının (1, 2, 3 ve 4 No'lu Güç Üniteleri) Parametrelerini Aerometeorolojik İzleme Hizmetinin Sunulmasına İlişkin Sözleşme İmzalama Hakkı için Elektronik Ortamda Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık İhale.

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 08.10.2020 (Moskova/Ankara Saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2450089

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2009072907075

Belgeler: Dosyaları indir

DEĞİŞİKLİKLERİN YAPILMASINA İLİŞKİN BİLDİRİM 1

Tutanak № 200907/2907/075-1

Tutanak № 200907/2907/075-2

Tutanak № 200907/2907/075-3

Tutanak № 200907/2907/075-4

Tutanak № 200907/2907/075-5

Tutanak № 200907/2907/075-6


05.09.2020

Türkiye Cumhuriyeti AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ çalışanları ve genç uzman adaylarının vize hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin açık elektronik olmayan ortamda yapılan fiyat teklif çağrısı.

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 14.09.2020 (Moskova/Ankara Saati)

Teklifin sunulacağı yerler: 1) Mahall Ankara, Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı B Blok 274/7 Kat: 8 06530 Çankaya Ankara /Türkiye.

2) Rusya Federasyonu’nun Moskova şehrinde: 115114, Rusya, Moskova, Letnikovskaya Sok., No: 10/5.

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://www.zakupki.rosatom.ru/2009052907074

Belgeler: Dosyaları indir

Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Bildirim 1

Tutanak_200905/2907/074-1 

Tutanak_200905/2907/074-1Б

Tutanak_200905/2907/074-2

Tutanak 200905/2907/074-3 


04.09.2020

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ Moskova Temsilciliği ihtiyaçları doğrultusunda özel lisanslı yazılımın yenilenmesi ve söz konusu yazılımın esasında KonsultantPlus Sistemleri nüshalarının kullanımıyla ilgili bilişim hizmetlerinin sunulmasına ilişkin sözleşmenin imzalanması kapsamında elektronik ortamda açık fiyat teklifi talebi.

İşveren:  AKKUYU NÜKLEER ANONIM ŞİRKETİ Moskova Temsilciliği

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  14:00, 21.09.2020 (Moskova/Ankara Saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2448733

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz:  http://zakupki.rosatom.ru/2009042907073

Belgeler: Download files

Değişiklik bildirimi

Tutanak № 200904/2907/073-1

Tutanak № 200904/2907/073-2


04.09.2020

ISO/IEC 27001:2013 Gereklilikleri Uyarınca AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ'nin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasyon Denetiminin Geliştirilmesi, Uygulanması ve Hazırlanmasına ilişkin Hizmet Sunma Sözleşmesi Akdetme Hakkı Tanıyan Açık, Tek Aşamalı, Ön Yeterlilik Elemesiz, Elektronik Ortamda Ticari Teklif Talebi.

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONIM ŞİRKETİ Moskova Temsilciliği

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 25.09.2020 (Moskova/Ankara Saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2448522

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz:  http://zakupki.rosatom.ru/2009042907072

Belgeler: Dosyaları indir 

Değişikliklerin yapılmasına ilişkin bildirim 1

Satınalma Dokümantasyonu hükümlerinin açıklanması 1

Satın alma prosedürünün askıya alınmasına ilişkin bildirim

Değişikliklerin yapılmasına ilişkin bildirim 2

Satın alma prosedürünün yeniden yapıldığına dair bildirim

Tutanak 200904/2907/072-1

Tutanak 200904/2907/072-2

Değişikliklerin yapılmasına ilişkin bildirim 3

Tutanak 200904/2907/072-3

Tutanak 200904/2907/072-4

Tutanak 200904/2907/072-5


04.09.2020

Akkuyu NGS İnşaatı Aşamasında Personelin Radyasyon Güvenliğinin Sağlanması İçin Radyasyon Ölçüm Cihazlarının Tedarikine İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkı için Elektronik Olmayan Ortamda Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Çağrısı.

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONIM ŞİRKETİ Moskova Temsilciliği

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 06.10.2020 (Moskova/Ankara Saati)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2448147

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz:  http://zakupki.rosatom.ru/2009042907070

Belgeler: Dosyaları indir 

Değişikliklerin yapılmasına ilişkin bildirim 1

Tutanak 2009042907070-1

Tutanak 2009042907070-2


03.09.2020

Open one-stage request tender in electronic form without pre-qualification of participants for the right to conclude a contract for provision of Services on supervision of the construction of Akkuyu NPP facilities important for nuclear safety according to Article 11 of the Guidelines on Control over Construction of Nuclear Power Plants of the Republic of Turkey No. 30024 dated 31.03.2017 with the start of construction in 2020 – 2021.

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Tendering Authority: Atomkomplekt Joint-Stock Company (Atomkomplekt JSC)

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  11:00, 05.10.2020 (Moscow/Ankara Time Zone)

Teklifin sunulacağı yer: https://www.b2b-center.ru/market/pravo-zakliucheniia-dogovora-na-okazanie-uslug-po-kontroliu-stroitelstva/tender-2447847/

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz:http://www.zakupki.rosatom.ru/2009241065327

Belgeler:Download files

Notice of changes-1

Clarification-1

Clarification-2

Notice of changes-2

Clarification-3

Clarification-4

Clarification-5

Minutes -1

Minutes -2

Notice of the suspension of the procurement procedure

Notice of the resumption of the procurement procedure

Minutes -3


31.08.2020

AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Moskova Temsilciliği Ofisi ihtiyaçları doğrultusunda yazıcı ekipmanları için sarf malzemeleri ile yedek parçaların tedariki ve teknik bakım hizmetlerinin sunumu

İşveren:  AKKUYU NÜKLEER ANONIM ŞİRKETİ Moskova Temsilciliği

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  15:00, 10.09.2020

Teklifin sunulacağı yer: The Republic of Turkey, ANKARA Mahall Ankara, Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı B Blok 274/7 Kat: 8  06530 Çankaya.

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2008312907067

Elektronik ticaret platformu B2B-Center: https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2444646

Dosyaları indir 

Tutanak 2008312907067-1


27.08.2020

Açık, tek aşamalı, ön yeterlilik eleme yapılmaksızın  elektronik ortamda yapılan AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin Türkiye Cumhuriyeti Sınırları İçinde Bulunan Ankara ve Mersin Ofisleri İçin Fiber Optik İnternet Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin sözleşme akdetme hakkı tanıyan fiyat teklif çağrısı

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  14:00,  11.09.2020 (Ankara Saati)

Teklifin sunulacağı yer:  Mahall Ankara, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, B Blok 274/7 Kat: 11 No: 117 Çankaya / Ankara, 06530, Türkiye.

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2008272907066

Elektronik ticaret platformu B2B-Center: https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2442249

Dosyaları indir 

Değişlik Bildirimi

Tutanak 200827/2907/066-1


10.08.2020

Akkuyu NGS İnşaat Projesine Ait Kargoların Sigortalanma Hizmetlerinin Sağlanmasına İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Dair Elektronik Formatta Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Tekliflerin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 24.08.2020 (Moskova saati)

Tekliflerin sunulacağı yer: Mahall Ankara, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, B Blok 274/7 Kat: 11 No: 117 Çankaya / Ankara, 06530, Türkiye

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2008102907063

Elektronik ticaret platformu B2B-Center: https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2429675

Dosyaları indir

Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Bildirim 1

İhale Belgelerine İlişkin Açıklama 1

Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Bildirim 2

Tutanak 200810/2907/063-1


06.08.2020

Açık, tek aşamalı, ön yeterlilik eleme yapılmaksızın  elektronik ortamda yapılan AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin Türkiye Cumhuriyeti Sınırları İçinde Bulunan Ankara ve Mersin Ofisleri İçin Fiber Optik İnternet Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin sözleşme akdetme hakkı tanıyan fiyat teklif çağrısı

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  14:00,  21.08.2020 (Ankara Saati)

Teklifin sunulacağı yer:  Mahall Ankara, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, B Blok 274/7 Kat: 11 No: 117 Çankaya / Ankara, 06530, Türkiye.

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2008062907062

Elektronik ticaret platformu B2B-Center: https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2427955

Dosyaları indir  

Değişiklik Bildirimi

Tutanak 200806/2907/062-1


 05.08.2020

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nde Yazılım Kullanma Hakkı için Lisansın, Teknik Destek Lisansının ve Gizli Bilgi Sızıntısı Engelleme Sisteminin (DLP-sistemi) Uygulamaya Alınmasına Yönelik İşlerin Yapılması İçin Lisansın ve Sanallaştırma Sistemli Donanım Platformunun Tedarikine İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkı için Elektronik Olmayan Ortamda Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Çağrısı

İşveren:  AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ 

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  14:00, 20.08.2020

Teklifin sunulacağı yer:  

The Republic of Turkey, ANKARA Mahall Ankara, Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı B Blok 274/7 Kat: 8  06530 Çankaya.

Rusya Federasyonu’nun Moskova şehrinde: 115114, Rusya, Moskova, Letnikovskaya Sok., No: 10/5

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2008052907061

Dosyaları indir 

Değişikliklerin yapılmasına ilişkin bildirim-1

Tutanak 200805/2907/061-1

Tutanak 200805/2907/061-2

Tutanak 200805/2907/061-3

Tutanak 200805/2907/061-4


  23.07.2020

Türkiye Cumhuriyeti’nde AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin İhtiyaçları için Güvenlik Duvarı Araçlarının Tedarikine, Uygulamaya Koyulmasına ve Teknik Destek Verilmesine İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Yönelik Elektronik Olmayan Ortamda Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

İşveren:  AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ 

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  14:00, 19.08.2020

Teklifin sunulacağı yer:  The Republic of Turkey, ANKARA Mahall Ankara, Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı B Blok 274/7 Kat: 8  06530 Çankaya.

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://www.zakupki.rosatom.ru/2007232907058

Dosyaları indir 

Değişikliklerin yapılmasına ilişkin bildirim-1

İhale belgelerine yönelik açıklama-1

Tutanak 200723/2907/058-1

Tutanak 200723/2907/058-2

Tutanak 200723/2907/058-3


 14.07.2020

Türkiye Cumhuriyeti'nde Akkuyu NPP için ile uluslararası yük ve yük taşımacılığı (ekipman ve malzeme) ile ilgili nakliye ve lojistik hizmetleri paketinin oluşturulması sunulmasına dair sözleşmenin akdedilmesi için elektronik olmayan ortamda ve yeterlilik elemeleri yapılmadan gerçekleştirilen tek aşamalı açık teklif talebi İşveren:  AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ (5 lot)

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat göre lot 1:  Satın alma işleminin iptali (Ankara Time Zone)

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat göre lot 2:  14:00,  05.08.2020 (Ankara Time Zone)

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat göre lot 3:  14:00,  05.08.2020 (Ankara Time Zone)

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat göre lot 4:  Satın alma işleminin iptali (Ankara Time Zone)

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat göre lot 5:  14:00,  05.08.2020 (Ankara Time Zone)

Teklifin sunulacağı yer: 

Ankara: Mahall Ankara, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı B Blok 274/7 Kat: 11 No: 117, 06530, Çankaya / ANKARA, The Republic of Turkey

Moskova: 115114, Rusya, Moskova, Letnikovskaya sokak, 10, bina 5

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2007142907057

Dosyaları indir

Değişikliklerin yapılmasına ilişkin bildirim-1

Değişikliklerin yapılmasına ilişkin bildirim-1.1

Değişikliklerin yapılmasına ilişkin bildirim-2

İhale belgelerine yönelik açıklama-1

İhale belgelerine yönelik açıklama-2

Değişikliklerin yapılmasına ilişkin bildirim-3

Değişikliklerin yapılmasına ilişkin bildirim-4

Tutanak 2-200714/2907/057-1

Tutanak 3-200714/2907/057-1

Tutanak 5-200714/2907/057-1

Tutanak 2-200714/2907/057-2

Tutanak 3-200714/2907/057-2

Tutanak 5-200714/2907/057-2

Satın alma iptalinin gerekçesi lot 1

Satın alma iptalinin gerekçesi lot 2

Tutanak 2-200714/2907/057-3

Tutanak 3-200714/2907/057-3

Tutanak 5-200714/2907/057-3

Tutanak 3-200714/2907/057-4

Tutanak 5-200714/2907/057-4


14.07.2020

Açık, tek aşamalı, ön yeterlilik eleme yapılmaksızın  elektronik ortamda yapılan Şirkete Entegre Yönetim Sistemi Sertifikasyon Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin sözleşme akdetme hakkı tanıyan ticari teklif talebi

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  14:00,  27.07.2020 (Ankara Time Zone)

Teklifin sunulacağı yer:  Mahall Ankara, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, B Blok 274/7 Kat: 11 No: 117 Çankaya / Ankara, 06530, Türkiye.

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://www.zakupki.rosatom.ru/2007142907056 

Elektronik ticaret platformu B2B-Center: https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2411530 

Dosyaları indir

İhale belgelerine yönerlik açıklama

Tutanak 200714/2907/056-1

Tutanak 200714/2907/056-2

Tutanak 200714/2907/056-3


 29.06.2020

Türkiye Cumhuriyeti’ndeki AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin İhtiyaçları İçin Sürücülü ve Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmetlerinin Sağlanmasına İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Dair Elektronik Olmayan Formatta ve Yeterlilik Elemeleri Yapılmadan Gerçekleştirilen Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 10.07.2020 (Ankara Time Zone)

Teklifin sunulacağı yer: Mahall Ankara, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, B Blok 274/7 Kat: 11 No: 117 Çankaya / Ankara, 06530, Türkiye

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2006292907054

Dosyaları indir

Değişikliklerin yapılmasına ilişkin bildirim-1

Satınalma prosedürünün askıya alınmasına ilişkin bildirim 

Değişikliklerin yapılmasına ilişkin bildirim-2

Satın alma prosedürünün yeniden başlatılmasına ilişkin bildirimi 

Tutanak 200629/2907/054-1

Satınalma prosedürünün askıya alınmasına ilişkin bildirim-2

Satınalma prosedürünün yeniden başlatılmasına ilişkin bildirim-2

Tutanak 200629/2907/054-2

Tutanak 200629/2907/054-3

Tutanak 200629/2907/054-4

Tutanak 200629/2907/054-5


19.06.2020

ISO/IEC 27001:2013 Gerekliliklerine Uygun Olarak Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Geliştirilmesine, Uygulamaya Koyulmasına ve Sertifikasyon Denetimine Hazırlanmasına Yönelik Danışmanlık Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkı için Elektronik Ortamda Yeterlilik Elemesiz Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  14:00,  06.07.2020 (Ankara Time Zone)

Teklifin sunulacağı yer:  Mahall Ankara, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, B Blok 274/7 Kat: 11 No: 117 Çankaya / Ankara, 06530, Türkiye.

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2006192907052

Elektronik ticaret platformu B2B-Center: https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=2394252

Dosyaları indir

1-200619/2907/052 Sayılı Bildirim

2-200619/2907/052 İptal Bildirim

Satın alma iptalinin gerekçesi


15.06.2020

Türkiye Cumhuriyeti'nde Akkuyu NPP için karayolu ile uluslararası yük ve yük taşımacılığı (ekipman ve malzeme) ile ilgili nakliye ve lojistik hizmetleri paketinin oluşturulması sunulmasına dair sözleşmenin akdedilmesi için elektronik olmayan ortamda ve yeterlilik elemeleri yapılmadan gerçekleştirilen tek aşamalı açık teklif talebi İşveren:  AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  14:00,  25.06.2020 (Ankara Time Zone)

Teklifin sunulacağı yer:  Mahall Ankara, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı B Blok 274/7 Kat: 11 No: 117, 06530, Çankaya / ANKARA, The Republic of Turkey

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2006152907050

Dosyaları indir

İhale belgelerine yönelik açıklama-1

Tutanak 200615/2907/050-1

Tutanak 200615/2907/050-2

Tutanak 200615/2907/050-3

Tutanak 200615/2907/050-4

Tutanak 200615/2907/050-5


15.06.2020

Türkiye Cumhuriyeti’nde AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin İhtiyacı için Motorlu Taşıtlar ile Yolcu Taşıma Hizmetlerine İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Dair Elektronik Olmayan Formatta ve Yeterlilik Elemeleri Yapılmadan Gerçekleştirilen Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi 

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  14:00,  10.07.2020 (Ankara Time Zone)

Teklifin sunulacağı yer:  Mahall Ankara, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı B Blok 274/7 Kat: 11 No: 117, 06530, Çankaya / ANKARA, The Republic of Turkey

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2006152907049

Dosyaları indir

Değişikliklerin yapılmasına ilişkin bildirim-1

İhale belgelerine yönelik açıklama

Değişikliklerin yapılmasına ilişkin bildirim-2

Değişikliklerin yapılmasına ilişkin bildirim-3

İhale belgelerine yönelik açıklama-2 

İhale belgelerine yönelik açıklama-3 

Satınalma prosedürünün askıya alınmasına ilişkin bildirim 

Satın alma prosedürünün yeniden başlatılması bildirimi

İhale belgelerine yönelik açıklama-4 

Tutanak 200615/2907/049-1

Tutanak 200615/2907/049-2

Tutanak 200615/2907/049-3

İhale belgelerine yönelik açıklama-4

Tutanak 200615/2907/049-4

Tutanak 200615/2907/049-5


30.05.2020

Türkiye Cumhuriyeti'nde Akkuyu NPP için karayolu ile uluslararası yük ve yük taşımacılığı (ekipman ve malzeme) ile ilgili nakliye ve lojistik hizmetleri paketinin oluşturulması sunulmasına dair sözleşmenin akdedilmesi için elektronik olmayan ortamda ve yeterlilik elemeleri yapılmadan gerçekleştirilen tek aşamalı açık teklif talebi İşveren:  AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  14:00,  10.06.2020 (Ankara Time Zone)

Teklifin sunulacağı yer:  Mahall Ankara, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı B Blok 274/7 Kat: 11 No: 117, 06530, Çankaya / ANKARA, The Republic of Turkey

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2005302907043

Dosyaları indir

Tutanak 200530/2907/043-1

Tutanak 200530/2907/043-2


29/05/2020

Türkiye Cumhuriyeti’ndeki AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin İhtiyaçlarına Yönelik Ofis Malzemeleri ve Kırtasiye Ürünlerinin Tedarikine İlişkin 

hizmetlerinin sunulmasına dair sözleşmenin akdedilmesi için elektronik olmayan ortamda ve yeterlilik elemeleri yapılmadan gerçekleştirilen tek aşamalı açık teklif talebi

İşveren:  AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  14:00,  10.06.2020 (Ankara Time Zone)

Teklifin sunulacağı yer:  The Republic of Turkey, ANKARA Mahall Ankara, Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı B Blok 274/7 Kat: 8 No: 117 06530 Çankaya.

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2005292907042

Dosyaları indir

Tutanak 200529/2907/042-1

Tutanak 200529/2907/042-2

Tutanak 200529/2907/042-3

Tutanak 200529/2907/042-4

Tutanak 200529/2907/042-5

Tutanak 200529/2907/042-6


22.05.2020

«AKKUYU NGS İnşaat Sahası için İşyeri Hekimliği Hizmetinin  Sunumuna İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Dair Elektronik Olmayan Formatta ve Yeterlilik Elemeleri Yapılmadan Gerçekleştirilen Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi»»

İşveren:  AKKUYU NÜKLEER ANONIM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:    14:00, 05.06.2020.

Teklifin sunulacağı yer:  The Republic of Turkey, ANKARA Mahall Ankara, Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı B Blok 274/7 Kat: 8  06530 Çankaya

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2005222907041

Dosyaları İndir

Tutanak_200522/2907/041_1

Tutanak_200522/2907/041_2

Tutanak_200522/2907/041_3


 

 22.05.2020

«Türkiye Cumhuriyeti AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin İhtiyaçlarına Yönelik Tüketim Ürünlerinin Tedarikine İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Dair Elektronik Olmayan Formatta ve Yeterlilik Elemeleri Yapılmadan Gerçekleştirilen Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi»

İşveren:  AKKUYU NÜKLEER ANONIM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:    14:00, 05.06.2020.

Teklifin sunulacağı yer:  The Republic of Turkey, ANKARA Mahall Ankara, Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı B Blok 274/7 Kat: 8  06530 Çankaya

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2005222907040

Dosyaları İndir

Tutanak_200522/2907/040-1

Tutanak_200522/2907/040-2

Tutanak_200522/2907/040-3

Tutanak_200522/2907/040-4

Tutanak_200522/2907/040-5

Tutanak_200522/2907/040-6


21.05.2020

Open one-step request for proposals in non-electronic form without qualifications-based selection for the right to enter into contract on provision of services of the preparation of the interim (quarterly) and annual financial statements of AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ, as well as supporting the audit review for the half year of 2020 and supporting the audit of the financial statements for 2020 in accordance with International Financial Reporting Standards and Turkish Financial Reporting Standards

İşveren:  AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  14:00, 05.06.2020 (Ankara Time Zone)

Teklifin sunulacağı yer:  The Republic of Turkey, ANKARA Mahall Ankara, Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı B Blok 274/7 Kat: 8, 06530 Çankaya.

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz:   http://zakupki.rosatom.ru/2005212907038 

Dosyaları indir 

Tutanak 2005212907038-1

Tutanak 2005212907038-2

Tutanak 2005212907038-3

Tutanak 2005212907038-4


21.05.2020

2020, 2021 ve 2022 için IFRS uyarınca hazırlanmış mali durum tablolarının Uluslararası Denetim Standartlarına göre denetlenmesi (2020, 2021 ve 2022’nin altı ayına ilişkin geçici mali durum tablolarının incelenmesi dahil) ve 2020, 2021 ve 2022 için TFRS kapsamında hazırlanmış olan mali durum tablolarının Türkiye denetim standartlarına uygun olarak denetlenmesi ve 2020, 2021 ve 2022 için AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ için elektrik piyasasında izleme ve değerlendirme faaliyetlerine ilişkin form doldurulması dahil olmak üzere AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’ne hizmet sunulmasına ilişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Dair Elektronik Olmayan Formatta ve Yeterlilik Elemeleri Yapılmadan Gerçekleştirilen Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

İşveren:  AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ 

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 04.06.2020 (Ankara saati)

Teklifin sunulacağı yer:  The Republic of Turkey, ANKARA Mahall Ankara, Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı B Blok 274/7 Kat: 8  06530 Çankaya.

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2005212907039 

Dosyaları indir 

Tutanak 200521/2907/039-1

Tutanak 200521/2907/039-2

Tutanak 200521/2907/039-3

Tutanak 200521/2907/039-4

Tutanak 200521/2907/039-5


 12.05.2020

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ'nin İhtiyaçları İçin Yazıcı, Çok Fonksiyonlu Cihaz ve Sarf Malzemeleri Tedarikine İlişkin

İşveren:  AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ 

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  14:00, 16.06.2020

Teklifin sunulacağı yer:  The Republic of Turkey, ANKARA Mahall Ankara, Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı B Blok 274/7 Kat: 8  06530 Çankaya.

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2005122907032

Dosyaları indir 

Değişikliklerin yapılmasına ilişkin bildirim-1

İhale belgelerine yönelik açıklama-1

Değişikliklerin yapılmasına ilişkin bildirim-2

İhale belgelerine yönelik açıklama-2

İhale belgelerine yönelik açıklama-3

Değişikliklerin yapılmasına ilişkin bildirim-3

İhale belgelerine yönelik açıklama-4

Değişikliklerin yapılmasına ilişkin bildirim-4

İhale belgelerine yönelik açıklama-5

İhale belgelerine yönelik açıklama-6

Değişikliklerin yapılmasına ilişkin bildirim-5

İhale belgelerine yönelik açıklama-7

Tutanak 200512/2907/032-1

Tutanak 200512/2907/032-2

Tutanak 200512/2907/032-3

Tutanak 200512/2907/032-4

Tutanak 200512/2907/032-5


 

07.05.2020

Türkiye Cumhuriyeti’ndeki AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin İhtiyaçları İçin Sürücülü ve Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmetlerinin Sağlanmasına İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Dair Elektronik Olmayan Formatta ve Yeterlilik Elemeleri Yapılmadan Gerçekleştirilen Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi

İşveren: AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat: 14:00, 22.05.2020 (Ankara Time Zone)

Teklifin sunulacağı yer: Mahall Ankara, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, B Blok 274/7 Kat: 11 No: 117 Çankaya / Ankara, 06530, Türkiye

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://www.zakupki.rosatom.ru/2005072907031

Dosyaları indir

Değişikliklerin yapılmasına ilişkin bildirim-1

Değişikliklerin yapılmasına ilişkin bildirim-2

İhale belgelerine yönelik açıklama-1

İhale belgelerine yönelik açıklama-2

Tutanak 200507/2907/031-1

Tutanak 200507/2907/031-2

Tutanak 200507/2907/031-3

İhale prosedürünün iptaline ilişkin bildirim

İhale prosedürünün iptaline ilişkin gerekçe 

 


05.05.2020

Türkiye Cumhuriyeti’ndeki AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin İhtiyaçlarına Yönelik Ofis Malzemeleri ve Kırtasiye Ürünlerinin Tedarikine İlişkin 

hizmetlerinin sunulmasına dair sözleşmenin akdedilmesi için elektronik olmayan ortamda ve yeterlilik elemeleri yapılmadan gerçekleştirilen tek aşamalı açık teklif talebi

 İşveren:  AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

>Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  14:00,  21.05.2020 (Ankara Time Zone)

 Teklifin sunulacağı yer:  The Republic of Turkey, ANKARA Mahall Ankara, Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı B Blok 274/7 Kat: 11 No: 117 06530 Çankaya.

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2005052907030

Dosyaları indir

Değişiklik bildirim

İhale belgelerine yönerlik açıklama

Değişiklik bildirim-2

Tunalak 200505/2907/030-1

İhale prosedürünün iptali bildirimi 

İhale prosedürünün iptali gerekçesi 


09.04.2020

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ Moskova Temsilciliği İhtiyaçları için Haberleşme Teçhizatı Setlerinin Tedariki

İşveren:  AKKUYU NÜKLEER ANONIM ŞİRKETİ Moskova Temsilciliği

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  14:00, 24.04.2020

Teklifin sunulacağı yer:  E-ticaret platformu (ETP) «B2B-center» https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=1489982 Katılımcılar tekliflerini ihale dokümantasyonunun ve söz konusu ETP'nin şart ve koşullarına uygun olarak elektronik belge şeklinde yapmalıdırlar.

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2004092907029

Dosyaları indir 

Değişikliklerin yapılmasına ilişkin bildirim

Tutanak 200409/2907/029-1

Tutanak 200409/2907/029-2


  24.03.2020

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’NİN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA “DOĞU” KARGO TERMİNALİ ALANINDAKİ KİRLİLİĞİN ORTADAN KALDIRILMASI HİZMETİNİN SAĞLANMASINA İLİŞKİN                

İşveren:  AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ 

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  14:00, 03.04.2020

Teklifin sunulacağı yer:  The Republic of Turkey, ANKARA Mahall Ankara, Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı B Blok 274/7 Kat: 11 No: 117 06530 Çankaya.

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2003242907026

Dosyaları indir 

Tutanak 200324/2907/026-1

Tutanak 200324/2907/026-2

Tutanak 200324/2907/026-3

Tutanak 200324/2907/026-4


 16.03.2020

Akkuyu NGS Sahasındaki Ofis İçin Elektrikli Mutfak Aletlerinin Teminine İlişkin tedarik sözleşmesinin imzalanmasına yönelik elektronik olmayan ortamda tek aşamalı açık fiyat teklifi talebi

İşveren:  AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  14:00,  24.03.2020 (Ankara Time Zone)

Teklifin sunulacağı yer Mahall Ankara, Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı B Blok 274/7 Kat: 11 No: 117 06530 Çankaya / ANKARA Türkiye

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2003162907025

Dosyaları indir

Tutanak 200316-2907-025-1

Tutanak 200316-2907-025-2

Tutanak 200316-2907-025-3


12.03.2020

 Akkuyu NGS İnşaat Projesi inşaat ve montaj risklerine yönelik sigorta hizmetlerinin sunulmasına dair sözleşmenin akdedilmesi için elektronik olmayan ortamda ve yeterlilik elemeleri yapılmadan gerçekleştirilen tek aşamalı açık teklif talebi

 İşveren:  AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

 Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  14:00,  24.03.2020 (Ankara Time Zone)

 Teklifin sunulacağı yer:  Mahall Ankara, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı B Blok 274/7 Kat: 11 No: 117, 06530, Çankaya / ANKARA, The Republic of Turkey

 Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2003122907023

 Dosyaları indir

Tutanak 200312/2907/023-1

Tutanak 200312/2907/023-2


12.03.2020 

«Açık bir aşama, istek öneri değil, elektronik olarak hiçbir ön eleme, seçim hakkı, sözleşme değerlendirme hizmetleri maliyet 100% (pre-money valuation) ve 1 (bir) hisse kayıtlı sermaye AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ, eğitim, rapor için vergi dairesine Türk Cumhuriyeti ve hissedarlar için değişiklik olması durumunda miktar ve/veya dağıtım hisse»

İşveren:  AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ 

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  18:00, 30.03.2020

Teklifin sunulacağı yer:  Mustafa Kemal Mahallesi, 2159 sokak, No:14, 06510 Söğütözü, Çankaya / Ankara  TÜRKIYE

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2003122907022 

Dosyaları indir

2003122907022E

2003122907022E2

2003122907022E3

Tutanak  2003122907022-1

Tutanak 2003122907022-2

Tutanak 2003122907022-3

Tutanak 2003122907022-4

Tutanak 2003122907022-5


 

10.03.2020

Türkiye Cumhuriyeti’ndeki AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin İhtiyaçlarına Yönelik Ofis Malzemeleri ve Kırtasiye Ürünlerinin Tedarikine İlişkin 

hizmetlerinin sunulmasına dair sözleşmenin akdedilmesi için elektronik olmayan ortamda ve yeterlilik elemeleri yapılmadan gerçekleştirilen tek aşamalı açıknbsp;teklif talebi

 İşveren:  AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  14:00,  20.03.2020 (Ankara Time Zone)

 Teklifin sunulacağı yer:  The Republic of Turkey, ANKARA Mahall Ankara, Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı B Blok 274/7 Kat: 11 No: 117 06530 Çankaya.

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2003102907021

Dosyaları indir

Tutanak 200310/2907/021-1


 03.03.2020

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin İhtiyaçları İçin Otomatik İş İstasyonları (Bilgisayar, Monitör, Dizüstü Bilgisayar ve kesintisiz güç kaynağı) Temini

İşveren:  AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ 

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  14:00, 23.03.2020

Teklifin sunulacağı yer:  The Republic of Turkey, ANKARA Mahall Ankara, Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı B Blok 274/7 Kat: 11 No: 117 06530 Çankaya.

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2003032907020

Dosyaları indir 

İhale belgelerine yönelik açıklama 

Değişikliklerin yapılmasına ilişkin bildirim

İhale belgelerine yönelik açıklama-2 

Değişikliklerin yapılmasına ilişkin bildirim-2

İhale belgelerine yönelik açıklama-3

Değişikliklerin yapılmasına ilişin bildirim-3

Tutanak 2003032907020-1

Tutanak 2003032907020-2

Tutanak 2003032907020-3

Tutanak 2003032907020-4

Tutanak 2003032907020-5


 25.02.2020

Türkiye Cumhuriyeti Mevzuat Hükümleri Çerçevesinde Akkuyu NGS’nin 3 ve 4 No’lu Ünitelerinin Ana İnşaat Dönemi Tesislerine İlişkin Kesin Projelerin Adaptasyonuna Dair

hizmetlerinin sunulmasına dair sözleşmenin akdedilmesi için elektronik olmayan ortamda ve yeterlilik elemeleri yapılmadan gerçekleştirilen tek aşamalı açık teklif talebi

 İşveren:  AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  14:00,  10.03.2020 (Ankara Time Zone)

 Teklifin sunulacağı yer:  The Republic of Turkey, ANKARA Mahall Ankara, Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı B Blok 274/7 Kat: 11 No: 117 06530 Çankaya.

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2002252907018

Dosyaları indir

Tutanak 200225/2907/018-1

Tutanak 200225/2907/018-2

Tutanak 200225/2907/018-3

Tutanak 200225/2907/018-4

Tutanak 200225/2907/018-5


20.02.2020

 Akkuyu NGS İnşaat Projesi inşaat ve montaj risklerine yönelik sigorta hizmetlerinin sunulmasına dair sözleşmenin akdedilmesi için elektronik olmayan ortamda ve yeterlilik elemeleri yapılmadan gerçekleştirilen tek aşamalı açık teklif talebi

 İşveren:  AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

 Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  14:00,  11.03.2020 (Ankara Time Zone)

 Teklifin sunulacağı yer:  Mustafa Kemal Mahallesi, 2159 sokak, No:14, 06510 Söğütözü, Çankaya / Ankara  TÜRKIYE (20.02.2020 - 02.03.2020 dahil); Mahall Ankara, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı B Blok 274/7 Kat: 11 No: 117, 06530, Çankaya / ANKARA, The Republic of Turkey (09.03.2020 - 11.03.2020 14-00 (Ankara saati) dahil)

 Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2002202907017

 Dosyaları indir

Sürenin uzatılmasına ilişkin bildirim

Tutanak 200220/2907/017-1

Tutanak 202020/2907/017-2


11.02.2020

«AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin Türkiye Cumhuriyeti Sınırları İçinde Bulunan Ofisleri İçin Fiber Optik İnternet Hizmetlerinin Sunumuna İlişkin Sözleşme Akdetme Hakkına Dair Elektronik Olmayan Formatta ve Yeterlilik Elemeleri Yapılmadan Gerçekleştirilen Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi»»

İşveren:  AKKUYU NÜKLEER ANONIM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:    14:00, 21.02.2020.

Teklifin sunulacağı yer:  Mustafa Kemal Mahallesi, 2159 sokak, No:14, 06510 Söğütözü, Çankaya / Ankara  TÜRKIYE

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2002112907016

Dosyaları İndir

Tutanak 200211/2907/016-1

Tutanak 200211/2907/016-2


03.02.2020

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ Ankara ofisine ait Audi, Subaru ve Volkswagen markali otomobillerin periyodik teknik bakim ve tamir hizmetlerinin verilmesine ilişkin sözleşmenin akdedilmesi için elektronik olmayan ortamda ve yeterlilik elemeleri yapilmadan gerçekleştirilen tek aşamali açik teklif talebi.

İşveren:  AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  14:00,  13.02.2020 (Ankara Time Zone)

Teklifin sunulacağı yer:  Mustafa Kemal Mahallesi, 2159 sokak, No:14, 06510 Söğütözü, Çankaya / Ankara  TÜRKIYE

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2002032907015

Dosyaları indir

Tutanak 200203/2907/015-1

Tutanak 202003/2907/015-2

Tutanak 202003/2907/015-3


03.02.2020

AKKUYU NÜKLEER A.Ş’nin Türkiye Cumhuriyeti’nde ihtiyaçları doğrultusunda matbaa baskı ürünlerinin üretilmesi ve tedarikine ilişkin hizmet sözleşmesinin imzalanmasına yönelik elektronik olmayan ortamda tek aşamalı açık fiyat teklifi talebi

İşveren:  AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  14:00,  11.02.2020 (Ankara Time Zone)

Teklifin sunulacağı yer:  Mustafa Kemal Mahallesi, 2159 sokak, No:14, 06510 Söğütözü, Çankaya / Ankara  TÜRKIYE

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2002032907014

Dosyaları indir

Tutanak 200203/2907/014-1

Tutanak 200203/2907/014-2

Tutanak 200203/2907/014-3


29.01.2020

«AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin İhtiyaçları İçin Sunucu Ekipmanının Tedarikine İlişkin  Sözleşme Akdetme Hakkına Dair Elektronik Olmayan Formatta ve Yeterlilik Elemeleri Yapılmadan Gerçekleştirilen Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi»

İşveren:  AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ 

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  14:00, 11.02.2020

Teklifin sunulacağı yer:  Mustafa Kemal Mahallesi, 2159 sokak, No:14, 06510 Söğütözü, Çankaya / Ankara  TÜRKIYE

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2001292907013

Dosyaları indir 

İhale belgelerine yönelik açıklama 1

Tutanak 200129/2907/013-1

Tutanak 200129/2907/013-2

Tutanak 200129/2907/013-3

Tutanak 200129/2907/013-4

Tutanak 200129/2907/013-5

Tutanak 200129/2907/013-6

Tutanak 200129/2907/013-7

Tutanak 200129/2907/013-8


27.01.2020

AKKUYU NGS İnşaat Sahası ofisin ve Mersin Bilgilendirme Merkezinin ihtiyaçları doğrultusunda içme suyu tedarikine ilişkin hizmet sözleşmesinin imzalanmasına yönelik elektronik olmayan ortamda tek aşamalı açık fiyat teklifi talebi

İşveren:  AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  14:00,  04.02.2020 (Ankara Time Zone)

Teklifin sunulacağı yer:  Mustafa Kemal Mahallesi, 2159 sokak, No:14, 06510 Söğütözü, Çankaya / Ankara  TÜRKIYE

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2001272907012

Dosyaları indir

Değişikliklerin yapılmasına ilişkin bildirim

Tutanak 200127/2907/012-1

Tutanak 200127/2907/012-1ред.

Tutanak 200127/2907/012-2

Tutanak 200127/2907/012-3

Tutanak 200127/2907/012-4


20.01.2020

«Türkiye Cumhuriyeti AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ İhtiyaçları Doğrultusunda Sunulacak Yurt Dışı Posta Hizmetlerine İlişkin Sözleşmenin Akdedilmesi İçin Elektronik Olmayan Ortamda ve Yeterlilik Elemeleri Yapılmadan Gerçekleştirilen Tek Aşamalı Açık Teklif Talebi»

İşveren:  AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  14:00,  28.01.2020 (Ankara Time Zone)

Teklifin sunulacağı yer:  Mustafa Kemal Mahallesi, 2159 sokak, No:14, 06510 Söğütözü, Çankaya / Ankara  TÜRKIYE

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2001202907010

Dosyalari indir

Tutanak 200120/2907/010-1

Tutanak 200120/2907/010-2

Tutanak 200120/2907/010-3

Tutanak 200120/2907/010-4


20.01.2020

Open one-step request for proposals in electronic form without qualifications-based selection for the right to enter into a service contract for modernization of electronic document management system for the needs of the Representative Office of AKKUYU NUCLEAR JSC in Moscow

İşveren:  AKKUYU NÜKLEER ANONIM ŞİRKETİ Moskova Temsilciliği

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  10:00,  30.01.2020 (Ankara Time Zone)

Teklifin sunulacağı yer: E-ticaret platformu (ETP) «B2B-center» https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=1427456 Katılımcılar tekliflerini ihale dokümantasyonunun ve söz konusu ETP'nin şart ve koşullarına uygun olarak elektronik belge şeklinde yapmalıdırlar.

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2001202907009

Dosyaları indir

İhale belgelerine yönelik açıklama No:1

Tutanak 200120/2907/009-1

Tutanak 200120/2907/009-2


20.01.2020

Open request for quotations in electronic form for the right to conclude contract for performance of the works for re-equipment of the integrated security system in the office building of the Representative Office of AKKUYU NUCLEAR JSC in Moscow at the expense of the Contractor

İşveren:  AKKUYU NÜKLEER ANONIM ŞİRKETİ Moskova Temsilciliği

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  14:00, 29.01.2020

Teklifin sunulacağı yer: E-ticaret platformu (ETP) «B2B-center» https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=1427340 . Katılımcılar tekliflerini ihale dokümantasyonunun ve söz konusu ETP'nin şart ve koşullarına uygun olarak elektronik belge şeklinde yapmalıdırlar. 

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz:  http://zakupki.rosatom.ru/2001202907008 

Dosyaları indir  

1-2001202907008 

200120290700-1


20.01.2020

Open one-step request for proposals in electronic form without qualifications-based selection for the right to enter into a contract for supply of software and related services for the needs of the Representative Office in Moscow

İşveren:  AKKUYU NÜKLEER ANONIM ŞİRKETİ Moskova Temsilciliği

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  10:00,  14.02.2020 (Ankara Time Zone)

Teklifin sunulacağı yer: E-ticaret platformu (ETP) «B2B-center» https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=1427195. Teklifin sunulacağı yer: E-ticaret platformu (ETP) «B2B-center»

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2001202907007

Dosyaları indir

Sürenin uzatılmasına ilişkin bildirim

Sürenin uzatılmasına ilişkin bildirim 2

Değişikliklerin yapılmasına ilişkin bildirim

Tutanak 200120/2907/007-1

Tutanak 200120/2907/007-2

Tutanak 200120/2907/007-3

Tutanak 200120/2907/007-4

Tutanak 200120/2907/007-5

Tutanak 200120/2907/007-6


17.01.2020

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ Moskova Temsilciliği’nin ihtiyaçları doğrultusunda basım hizmetlerinin sağlanması

İşveren:  AKKUYU NÜKLEER ANONIM ŞİRKETİ Moskova Temsilciliği

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  15:00, 29.01.2020

Teklifin sunulacağı yer: E-ticaret platformu (ETP) «B2B-center» https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=1426131  (https://www.b2b-center.com.tr/market/view.html?id=1426131). Katılımcılar tekliflerini ihale dokümantasyonunun ve söz konusu ETP'nin şart ve koşullarına uygun olarak elektronik belge şeklinde yapmalıdırlar. 

Teklifin sunulacağı yer:  Mustafa Kemal Mahallesi, 2159 sokak, No:14, 06510 Söğütözü, Çankaya / Ankara  TÜRKIYE

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz:  http://zakupki.rosatom.ru/2001172907006

Dosyaları indir  

Tutanak 200117/2907/006-1


 15.01.2020

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ Ankara ofisine ait Audi, Subaru ve Volkswagen markali otomobillerin periyodik teknik bakim ve tamir hizmetlerinin verilmesine ilişkin sözleşmenin akdedilmesi için elektronik olmayan ortamda ve yeterlilik elemeleri yapilmadan gerçekleştirilen tek aşamali açik teklif talebi.

İşveren:  AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  14:00,  27.01.2020 (Ankara Time Zone)

Teklifin sunulacağı yer:  Mustafa Kemal Mahallesi, 2159 sokak, No:14, 06510 Söğütözü, Çankaya / Ankara  TÜRKIYE

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2001152907005

Dosyaları indir

Tutanak 200115/2907/005-1

Tutanak 200115/2907/005-2


 14.01.2020

AKKUYU NÜKLEER A.Ş’nin Türkiye Cumhuriyeti’nde ihtiyaçları doğrultusunda matbaa baskı ürünlerinin üretilmesi ve tedarikine ilişkin hizmet sözleşmesinin imzalanmasına yönelik elektronik olmayan ortamda tek aşamalı açık fiyat teklifi talebi

İşveren:  AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  14:00,  22.01.2020 (Ankara Time Zone)

Teklifin sunulacağı yer:  Mustafa Kemal Mahallesi, 2159 sokak, No:14, 06510 Söğütözü, Çankaya / Ankara  TÜRKIYE

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2001142907004

Dosyaları indir

Tutanak 200114/2907/004-1

Tutanak 200114/2907/004-2


 13.01.2020

Türkiye Cumhuriyeti AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ yazıcıları için sarf malzemelerinin tedarikine ilişkin

İşveren:  AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  14:00,  23.01.2020 (Ankara Time Zone)

Teklifin sunulacağı yer:  Mustafa Kemal Mahallesi, 2159 sokak, No:14, 06510 Söğütözü, Çankaya / Ankara  TÜRKIYE

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2001132907003

Dosyaları indir

Tutanak 200113/2907/003-1

Tutanak 200113/2907/003-2

Tutanak 200113/2907/003-3


 13.01.2020

«Türkiye Cumhuriyeti AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin ihtiyaçları için nakliye hizmetlerinin verilmesine dair sözleşmenin akdedilmesi için elektronik olmayan ortamda ve yeterlilik elemeleri yapılmadan gerçekleştirilen tek aşamalı açık teklif talebi»

İşveren:  AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  14:00,  23.01.2020 (Ankara Time Zone)

Teklifin sunulacağı yer:  Mustafa Kemal Mahallesi, 2159 sokak, No:14, 06510 Söğütözü, Çankaya / Ankara  TÜRKIYE

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2001132907002

Dosyalari indir

Tutanak 200113/2907/002-1

Tutanak 200113/2907/002-2

Tutanak 200113/2907/002-3

Tutanak 200113/2907/002-4


08.01.2020

2020, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin Yeminli Mali Müşavirlik Tam Tasdik ve Denetimi hizmetlerine ilişkin

İşveren:  AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ 

Teklifin kabul edileceği son tarih ve saat:  12:00, 20.01.2020

Teklifin sunulacağı yer:  Mustafa Kemal Mahallesi, 2159 sokak, No:14, 06510 Söğütözü, Çankaya / Ankara  TÜRKIYE

Detaylı bilgiye şu linkten erişebilirsiniz: http://zakupki.rosatom.ru/2001082907001

Dosyaları indir 

Tutanak 200108/2907/001-1

Tutanak 200108/2907/001-2

Tutanak 200108/2907/001-3

Tutanak 200108/2907/001-4

http://akkunpp.com/--docs--/ipanchenko/221103_2907_222.rar