Haberleri

03.12.2019

BASIN BÜLTENİ

Kasım ayının sonlarında, Türk Enerji Topluluğunun Ankara kampüsünde, Nükleer Enerjiye Giriş dersinin Türk teknik liselerinin eğitim programına dahil edilmesini görüşmek üzere bir seminer düzenlendi. Bu sayede, Akkuyu NGS için yardımcı teknik personelin, doğrudan Türkiye Cumhuriyeti'nde sürekli olarak yetiştirilmesi sağlanacak.Seminere, AKKUYU NÜKLEER A.Ş. şirketi, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, TAEK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı temsilcileri katıldı.Seminer çerçevesinde, AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Eğitim ve İşbirliği Programları Direktörü Hüseyin Çeçenov'un yazdığı ve aynı adı taşıyan ders kitabına dayanan “Nükleer Enerjiye Giriş” dersi tartışıldı.Ders programı ve aynı adı taşıyan kitabın içeriği, teknik lise öğrencilerinin temel nükleer enerji konularını öğrenmelerini amaçlamaktadır. Ders kitabının oluşturulmasına yönelik çalışmalar, 2018 yılının Aralık ayında Ankara’da, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bünyesinde gerçekleşen çalışma toplantısı sırasında başlamıştı. Toplantıya T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti üniversite, kolej ve teknik lise temsilcileri ile AKKUYU NÜKLEER A.Ş.’nin temsilcileri katılmıştı. Söz konusu etkinlikte, Türk teknik lise mezunlarının, Akkuyu NGS'nin yapımı ve işletilmesinde olası katılımı konusuna odaklanıldı. Ders kitabı Türkçeye çevirildi. Tercümenin hazırlanması sırasında, Akkuyu NGS için personel eğitimi programı kapsamında Rusya Ulusal Araştırma Nükleer Üniversitesi MEPhI’de 2011-2018 yıllarında eğitim görmüş genç uzmanlar olan şirket çalışanlarının yardımı son derece değerli oldu.


Akkuyu NGS hakkında

 

Akkuyu NGS, Türkiye Cumhuriyeti’nde inşa edilen ilk nükleer güç santralidir. Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi 12 Mayıs 2010 tarihinde imzalanmış olan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Akkuyu Sahası’nda Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Projede, Rus tasarımı 3+ nesil VVER reaktörlü dört güç ünitesinin yapılması öngörülmektedir. NGS güç ünitelerinin her biri 1200 MW kapasiteye sahiptir. Proje, bugüne kadar finansmanı Rus tarafınca sağlanmaktadır. Rosatom Devlet Kuruluşu; tesisin tasarım, inşaat, bakım, işletme ve devreden çıkarma işlemlerini üstlenen AKKUYU NÜKLEER A.Ş. şirketinin çoğunluk hissedarıdır. Akkuyu NGS inşaatı, dünyada nükleer sektörde “Build-Own-Operate (Yap-Sahip ol-İşlet) modeli ile gerçekleştirilen ilk projedir.


Rosatom Devlet Kuruluşu Hakkında

 

Rosatom Devlet Kuruluşu, uranyum madenciliğinden devreden çıkarma ve nükleer atık işlemeye kadar nükleer enerji üretim zincirinin her alanında başarılı bir şekilde faaliyet göstermek için gereken kaynak ve yetkinliklere sahip, dünyanın teknoloji liderlerinden biridir.

 

Rusya'nın enerji ihtiyacının %18’inden fazlasını karşılayan Rosatom Devlet Kuruluşu, Rusya'nın en büyük enerji üreticisidir. 12 ülkede farklı uygulama aşamalarında olan 36 güç ünitesi ile şirket, yabancı proje portföyünün büyüklüğüyle dünyada birinci sıradadır. Uranyum zenginleştirme alanında dünya birincisi, uranyum rezervlerinde dünya ikincisi ve üretiminde dünya dördüncüsü olan Rosatom, nükleer yakıt pazarında %17 oranında pay sahibidir.

 

Rosatom Devlet Kuruluşu, dünyanın tek nükleer buzkıran filosu dahil, yaklaşık 400 işletme ve iştirakten oluşmakta olup, yaklaşık 250 bin kişiyi istihdam etmektedir.