Çevre (E)

Çevre Koruma

 

 

AKKUYU NÜKLEER A.Ş., çevre koruma ve ekolojik güvenliği konularına sorumluluk bilinciyle yaklaşmaktadır. Şirkette, ISO 14001 uluslararası standardı uyarınca sertifikalandırılan, projenin uygulanmasında çevre odaklı idari kararlar alınmasına katkı sunan çevre yönetim sistemi işletilmektedir.

 

Aralık 2014’te Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Akkuyu NGS’nin Çevre Etki Değerlendirme Raporu’nu (ÇED) onayladı.

 

NGS’nin inşası ve işletilmesi sırasında çevre üzerindeki olumsuz etkilerin en aza indirgenmesi en önemli önceliktir. Akkuyu NGS’nin bulunduğu bölgede proje yaşam döngüsünün tüm aşamalarında çevrenin korunmasına ve ekolojik güvenliğinin sağlanmasına ilişkin yükümlülüklerin tanımlandığı Çevre Koruma Politikası, Şirket tarafından geliştirilmiş ve yürürlüğe konmuştur.

 

Akkuyu NGS inşaat sahasında, çevresel bileşenlerin kontrolü düzenli olarak sağlanmakta, su kütleleri, deniz ortamı, atmosferik hava, toprak, flora ve fauna dahil olmak üzere saha parametrelerinin durumu onaylanmış ÇED Raporu temelinde sürekli olarak izlenmektedir. Her yıl evre izleme raporu hazırlanmakta ve Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu’na (NDK) sunulmaktadır.

 

 

NGS, Güvenilir ve Düşük Karbonlu Elektrik Kaynağıdır

 

 

Akkuyu NGS’de düşük karbonlu enerji üretimi, fosil yakıtlara dayalı enerji üretiminin ikame edilmesine ve böylece günümüzde insanlığa yönelik en büyük tehditlerden biri olan iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sunacaktır.

 

 

HER YIL 523,9 MİLYON TON СО2 EŞDEĞERİ
2020 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de sera gazı emisyonlarının hacmiYılda 18 milyon ton СО2
eşdeğeri önleme
=Ülkenin toplam sera gazı
emisyonlarının ~%3,5’i

 

 

Bunun yanında NGS’de elektrik üretimi, enerji tesisleri için geniş arazi tahsisi konusunda rekabet eden yenilenebilir enerji kaynaklarından çok daha yüksektir. Projenin gerçekleştirilmesi için tahsis edilen 1000 hektarlık sahanın sadece %15’ini inşaat için kullanan Akkuyu NGS’nin 4800 MW kurulu güç kapasiteli ile üretim kapasitesi ile ortalama yıllık üretimi 35 milyar kWh oluştururken, aynı alanda (150 hektar) YEK elektrik üretimi yaklaşık 375 milyon kWh olabilmektedir.

 

 

AKKUYU NÜKLEER çalışanları proje bölgesindeki yeşil alanların yeniden canlandırma kampanyasına katıldıAKKUYU NÜKLEER İtfaiye Biriminin çalışanları orman yangın söndürme çalışmalarına katıldıAKKUYU NÜKLEER A.Ş., deniz kaplumbağalarının yuvalama yerlerinin korunmasına yönelik faaliyetleri desteklemektedir