Çevre güvenliği

Nükleer santral (NGS) inşasının tüm aşamalarında çevre güvenliğinin sağlanması temel prensiptir ve nükleer sektörün gelişmesinin ön koşuludur. Nükleer Santral Projesi’nin gerçekleştirilmesi kapsamında, çevre güvenliği ile ilgili öncelikli hedefler belirlenmiştir: 

 

- Türkiye Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve AİK (EUR) gibi uluslararası kuruluşların tüm yasalarına, kurallarına ve yönetmeliklerine uyumlu olması;

- AKKUYU NGS inşaatı için Türkiye Cumhuriyeti’nin yetkili kurumlarından tüm gereken izinlerin zamanında alınması;

- NGS’nin güvenli işletilmesi ile ilgili tüm gereksinimlerin ve standartların şartsız koşulsuz olarak yerine getirilmesi;

- AKKUYU NGS’de ve çevresinde sürekli çevre radyasyon izlemesinin  yapılması;

- Çevre güvenliği ile ilgili yıllık raporun yayınlanması;

- NGS’nin çalışan personeline, halka ve çevreye etkisi hakkında düzenli olarak bilgilendirme yapılması.

 

Projenin gerçekleştirilmesi sırasında, çevrenin durumunu kontrol etmek için aşağıda belirtilen çevre koruma önlemleri öngörülmüştür:

1. Toprağın ıslahı ve inşaattan dolayı bozulmuş arazilerin yenilenmesi;

2. Santralin normal işletme koşullarında radyoaktif ve kimyasal atıkların çevreye bırakılmasını önleyen koruma tedbirleri;

3. Gaz atıkların çevreye bırakılmadan önce işlenmesi ve radyoaktif maddelerin tutulması;

4. Radyoaktif nüklidlerin su ile çevreye bırakılmasını önleyen koruma tedbirleri;

5. Çevre ile teması olmayacak şekilde atıkların güvenli depolanması;

6. Radyoaktif olmayan ama kirletici maddelerin çevreye atılmasının önlenmesi;

7. Sürekli ve kapsamlı olarak çevrede radyasyon  izlemesinin  yapılması.

 

AKKUYU NGS etrafındaki ekolojik durumu kontrol etmek ve  çevrede sürekli radyasyon izlemesinin  yapılması için özel birimler ( 24 saat hizmette olan) kurulacak ve aşağıda belirtilen durumlar sürekli olarak izlenecektir:


- Hidrolojik durum;

- Hava durumu;

- Yüzey, yeraltı su seviyesi, sıcaklığı ve kimyasal bileşimi;

- Sismik durum;

- Temellerin çökmesi ve yapıların deformasyon durumu;

- Yerkabuğunun hareketleri ve yerçekimi durumu;

- Radyasyon durumu;

- Çevrede yaşayan halkın sağlık durumunun izlenmesi.

 

AKKUYU NGS Projesi, yukarıda belirtilen öncelikli hedeflere uyacak şekilde NGS’nin güvenilir ve emniyetli işletilmesini sağlayacak, çalışan personele, halka ve çevreye etkisini mümkün olan en alt seviyeye  indirecek şekilde gerçekleştirilecektir.Çevreyi etkileyecek faktörler, NGS tasarım aşamasından itibaren dikkate alınacak, Proje inşaatı ve işletilmesi sırasında çevre güvenliğini sağlamak için sürekli takip edilecektir. Çevre parametreleri , NGS’nin ömrü boyunca tasarımdan projelendirmeye ve söküme kadar proje katılımcılarının ilgi göstereceği en önemli konu olacaktır.1.TasarımEkolojik şartlara uyum, 
Ekolojinin izlenmesi, 
Halkla ilişkiler, 
Ekolojik denetleme,
2.İnşaat
3.İşletmeye alma
4.İşletmeÇevrenin izlenmesi, 
Su havzasında ve kıyıda koruma bölgelerinin belirlenmesi, 
Çevre politikası.

5.İşletmeden çıkarma


NGS’NİN ÇEVREDE YAŞAYAN HALKA VE ÇEVREYE ETKİSİ

 

NÜKLEER GÜÇ SANTRALI
İyonlaştırıcı Radyasyon Etkisi Olan Konularİyonlaştırıcı Radyasyon Etkisi Olmayan Konular
Normal İşletme HaliAcil Durum 
(Ciddi Kaza Sonrası) İşletme Hali
Termal EtkiKimyasal Etki
NGS’nin normal işletmesi sırasında çalışan personele, halka ve çevreye olabilecek iyonlaştırıcı radyasyon etkisi, ulusal ve uluslararası normlarda belirlenmiş mümkün olan kabul edilebilir en alt seviyede  radyasyon dozlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır.NGS, iyonlaştırıcı radyasyona neden olabilecek kaza olasıklıklarını, ortadan kaldıran bir şekilde tasarlanmıştır. Halkın ve çevrenin güvenliği Türk, Rus ve uluslararası standartlar ile yönetmeliklerin şartlarının ve tavsiyelerinin yerine getirilmesiyle güvence altına alınmıştır (NGS Güvenlik Bölümüne bakınız)Beklenen maksimum etki, yoğuşturucuyu  soğutmak için kullanılan sistemden kaynaklanmaktadır. Bu sistemin işletilmesinin NGS’nin bitişiğinde  olan arazinin iklimine, a bir etki dahi, yapmadığı da gösterilmiştir.NGS Projesi’nde kabul edilen yöntemler ve teknik tasarım sayesinde kirletici maddelerin NGS’den çevreye ve sulara bırakılması önlenmektedir.