Haberleri

07.04.2020

COVID-19’dan Korunma ve Yayılmasını Önleme Amacıyla AKKUYU NÜKLEER A.Ş. tarafından alınan önlemler hakkındaki BİLGİLERİN GÜNCELLENMESİ

AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Operasyon Merkezi’nin verilerine göre Akkuyu NGS’nin yapımında çalışan Şirket ve yüklenici kuruluşların çalışanları arasında COVID-19 bulaşan kişi bulunmamaktadır.

 

İstisnasız tüm yüklenicilerden gelen personelin sağlık durumuyla ilgili veriler günlük olarak güncellenmektedir.

 

Daha önce alınan önlemlere ilaveten, sahada çalışan yoğunluğunun azaltılması ve en az 1.5 metrelik sosyal mesafenin sağlanması için:


- 3 Nisan’da ana yemekhanedeki doluluğun azaltılması için 2 ek sıcak yemek dağıtım noktası açılmıştır.

- Çalışanların taşınmasında kullanılan otobüslerin doluluğu yarı yarıya azalmıştır ve kapasitenin %50’si kullanılmaktadır.

 

Binalarda ve araçlarda dezenfeksiyon yapan uzman şirketlerin çalışmaları ile yoğun temizlik programı artırılmıştır.

 

Bugün itibarıyla, Akkuyu NGS inşaat sahasında AKKUYU NÜKLEER A.Ş.’nin ve alt yüklenici kuruluşların çalışanları da dahil olmak üzere yaklaşık 5300 çalışan faaliyet yürütmektedir.

 

Tüm çalışanlara kamuya açık alanlara gitmemeleri, hareket güzergahlarını en aza indirmeleri, ellerin düzenli olarak yıkanmaları, tek kullanımlık peçete ve kişisel dezenfektanlar kullanmalarıı gibi kişisel hijyen kurallarına sıkı biçimde uymaları, sağlık durumlarını izlemeleri ve en ufak belirtide amirlerine bilgi vermeleri ve sağlık kuruluşuna başvuruları tavsiye edilmiştir.

 

Yabancı ülkelerden iş seyahatinden ve tatilden dönen tüm çalışanlar için 14 günlük karantina uygulaması getirilmiştir. Risk grubundaki (65 yaş üzerinde olan ve kronik hastalığı bulunan) çalışanlara uzaktan çalışma imkanı sağlanmıştır.

 

Operasyon Merkezi’nin kararlarının uygulanmasının sağlanması için çalışanlara korunma önlemleri hakkında sürekli bilgilendirme yapılmasına ve sahanın denetlenmesine devam edilmektedir.

 

Sahadaki inşaat-montaj işleri, gerekli koruma ve güvenlik önlemlerine uyularak olağan şekilde yürütülmektedir.

 

AKKUYU NÜKLEER A.Ş., Türkiye Cumhuriyeti kamu kurumlarının talimatlarına ve tavsiyelerine uymakta olup, Türkiye’de enfeksiyonun yayılmasını önlemeye yönelik daha sıkı önlemlerin alınması halinde onları da uygulamaya hazırdır. AKKUYU NÜKLEER A.Ş., epidemiyolojik krizin Türkiye Cumhuriyeti’ndeki ilk nükleer santralin inşa süreci üzerindeki etkisini en aza indirmek ve Türk tarafı önündeki yükümlülüklerini Hükümetlerarası Anlaşma’da öngörülen sürelerde tam olarak yerine getirmek  için gerekli tüm önlemleri almaktadır.

 

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu “Rosatom”, varlık gösterdiği ülkelerde COVID-19 salgınıyla ilgili gelişmeleri yakından takip etmekte, çalışanların sağlığını korumak ve hem işletilen hem de inşa edilen nükleer güç tesislerinin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri almaktadır.

 

Akkuyu NGS Projesi Hakkında

 

Akkuyu NGS, Türkiye Cumhuriyeti’nde inşa edilen ilk nükleer güç santralidir. Proje, 12 Mayıs 2010 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında imzalanan Hükümetlerarası Anlaşma temelinde gerçekleştirilmektedir. Projede, Rus tasarımı 3+ nesil VVER reaktörleriyle donatılmış dört güç ünitesinin yapılması öngörülmektedir. NGS güç ünitelerinin her biri 1200 MW kapasiteye sahiptir. Bugün itibarıyla NGS’nin inşaatı tümüyle Rus tarafınca finanse edilmektedir. Rosatom Devlet Kuruluşu; tesisin tasarım, inşaat, bakım, işletmeye alım ve işletmeden çıkarılması işlemlerini üstlenen AKKUYU NÜKLEER A.Ş. şirketinin çoğunluk hissedarıdır. Akkuyu NGS inşaatı, dünyada “Build-Own-Operate (Yap-Sahip Ol-İşlet) modeli ile gerçekleştirilen ilk nükleer santral projesidir. Türkiye, Akkuyu NGS’nin tüm işletme süresi (60 yıl olup uzatma imkanı vardır) boyunca Rusya tarafından yapılan yatırımlarla elde edilen gelirin bir kısmını alacaktır. Akkuyu NGS Projesi, doğrudan nakit girdilerinin ve vergilerin yanı sıra istihdam alanları yaratacak ve Türk ekonomisi için diğer olumlu etkileri de beraberinde getirecektir.