Fiziki Engel Sistemi


Fiziki engel sistemi, iyonlaştırıcı radyasyon ve radyoaktif maddelerin çevreye yayılmasını önlemek için, iç içe kullanılmış bir dizi engeller sistemidir.  

NGS ünitelerinde uygulanan engeller sistemi şunları kapsar:

 

-yakıt peleti

-yakıt zarfı (yakıt çubuğu)

-reaktörde ısınan suyun dolaşım bölgesi

-reaktör koruma kabı binası