Web sitemiz yenilenme aşamasındadır

Nükleer Santral Güvenlik Sistemleri

 

Nükleer santral, normal işletme koşullarında  çalışan personele, halka ve çevreye zarar vermez. Nükleer santral, sadece  acil durum ve kaza halinde tehlike kaynağı olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle tasarım sırasında, kaza sonuçlarının önlenmesine veya en alt seviyeye indirilmesine yönelik teknik önlemler tanımlanır. Bu amaçla özel güvenlik sistemleri kullanılır.

Derinlemesine güvenlik sisteminin sağlanması ve koruyucu engellerin emniyeti için aktif ve pasif güvenlik sistemleri kullanılmıştır.

Aktif güvenlik sistemleri, güç kaynağı ile beslenir.

Pasif güvenlik sistemleri, dış güç kaynağı ve personele ihtiyaç olmaksızın doğal koşullarda  çalışan bir sistemdir.  

Görevleri gereği, güvenlik sistemleri dört gruba ayrılır:

Koruyucu güvenlik sistemleri: İlk üç koruyucu güvenlik engelleri - yakıt peleti, yakıt zarfı, birinci devre reaktör soğutucu sistemi ve ekipmanların bozulmasını veya arızalanmasını önlemek için kullanılan  güvenlik sistemleridir.

Erimiş yakıtı muhafaza etme  düzeneği: Nükleer santralin acil ve kaza hali durumlarında, radyoaktif maddelerin çevreye salınımını önleyen güvenlik sistemleridir. Modern santrallerde, “erimiş yakıtı muhafaza etme (hapsetme) düzeneği ve koruyucu kap” radyoaktif salınımı önleyen en etkili pasif güvenlik sistemleridir.


ERİMİŞ YAKITI MUHAFAZA ETME DÜZENEĞİ

“Erimiş yakıtı muhafaza etme düzeneği”, nükleer santrallerde de en yeni ve en önemli pasif güvenlik sistemlerinden birisidir. Bu düzenek, ciddi kazaların sonuçlarını azaltmak amacıyla tasarlanmıştır ve ilk olarak Çin’deki Tianwan Nükleer Santralı Projesi’nde kullanılmıştır.


Kontrol sistemleri: Diğer güvenlik sistemlerini harekete geçirir ve fonksiyonlarını yerine getirmesi için kontrol ve kumanda imkânı sağlar.

Destekleme sistemleri: Güvenlik sistemlerine enerji ve çalışma ortamını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır ve güvenlik sistemlerinin en iyi şekilde çalışması için gereken koşulları oluşturur.

AKKUYU NGS’ de güvenlik engellerinin kontrolü için otomatik radyasyon izleme sistemi kullanılmaktadır. Bu sistem, radyasyon açısından önemli bulunan ünitelerin etrafındaki radyasyon dozunu gerçek zaman rejiminde çalışan sensörler vasıtasıyla ölçer.