Web sitemiz yenilenme aşamasındadır

Proje Aşamaları

AKKUYU NGS Projesi’nin gerçekleştirilmesinde 4 aşamalı bir program öngörülmektedir. Gerekli lisans ve izinlerin alınmasının ardından ilk ünite, 7 yıl içerisinde devreye alınacaktır.


1. Aşama – Hazırlık Dönemi

 

Bu dönemde; Proje Akkuyu NGS Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin kurulması, AKKUYU NGS inşaatı için Proje Şirketi’ne arazi tahsisinin gerçekleştirilmesi, mühendislik etütlerinin yürütülmesi, halkın katılımının sağlanması, AKKUYU NGS’nin tesisi için tüm gerekli lisans ve izinlerin alınması; inşaat için ön hazırlık çalışmalarının yapılması planlanmıştır.

 

2. Aşama – AKKUYU NGS İnşaatı

 

3. Aşama – AKKUYU NGS’nin İşletilmesi ve Teknik Destek

 

4. Aşama – Nükleer Santralin İşletmeden Çıkarılması