Projenin Tarihçesi13.01.2010 Rusya Federasyonu Hükümeti Başbakan Yardımcısı İgor Seçin ile Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın Türkiye’de NGS tesisine dair işbirliği ortak bildirisini imzalamaları ve ikili görüşmelerebaşlanması.
12.05.2010Rusya Federasyonu Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde ‘Akkuyu Sahası’nda Bir Nükleer Güç Santralin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliği Anlaşması’nın imzalanması.
21.07.2010Türkiye’de Hükümetler Arası Anlaşma’nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi (21.07.2010 tarihli Kanun 27648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir).
12.11.2010Rusya Hükümeti’nin proje katılımcılarını tespit etmesi.
03.12.2010Rusya Federasyonu’nda Hükümetler Arası Anlaşma’nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’un yürürlüğe girmesi (322-FZ sayılı ve 29.11.2010 tarihli Federal Kanun).
13.12.2010Türkiye Cumhuriyeti’nde  ‘AKKUYU NGS ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.’nin tescil edilmesi.
26.05.2011Akkuyu NGS sahasında tam kapsamlı mühendislik araştırmalarına başlanması.
2011
Yılından
İtibaren
Akkuyu NGS inşaatı ve işletmesi için Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş’ye arazinin tahsis edilmesi.
Mart 2012Büyükeceli’de Nükleer Güç Santrali Projesi ile ilgili bilgilendirme merkezinin açılması.
Mart 2012Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Akkuyu NGS’nin kurulması planlanan bölgede ÇED ile ilgili halkın katılımı toplantısının yapılması.
Haziran 2012Akkuyu NGS Yer Lisansı'na temel teşkil eden güncellenmiş yer raporunun TAEK’e sunulması.
Ağustos 2012Novovoronej NGS-2’nin TAEK tarafından, Akkuyu NGS için referans santral olarak kabul edilmesi.
Kasım 2012Akkuyu NGS için mevzuat veri tabanının TAEK tarafından kabul edilmesi.
25.12.2012Mersin’de Nükleer Güç Santrali Projesi ile ilgili bilgilendirme merkezinin açılması.
1.12.2014Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Akkuyu NGS inşaat projesi ile ilgili "Çevre Etki Değerlendirme" Raporuna yönelik olumlu karar alınması.
14.04.2015Akkuyu NGS İnşaat Projesi Deniz Hidroteknik Yapılarının Temel Atma Töreni'nin yapılması.
25.06.2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından,  Akkuyu Nükleer AŞ’ye 36 aylığına ön lisans verilmesi.

09.02.2017

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından, Akkuyu NGS Saha Parametreleri Raporuna onay verilmesi.

15.06.2017Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, AKKUYU NÜKLEER A.Ş’ye 15.06.2066 (49 yıl) tarihine kadar geçerli olmak üzere Elektrik Üretim Lisansı verilmesi.
20.10.2017 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından, AKKUYU NÜKLEER A.Ş’ye Akkuyu NGS inşaatına ilişkin Sınırlı Çalışma İzni verilmesi.
12.03.2018 Rusya’da Akkuyu NGS için nükleer santrallerin, projelendirme, işletme ve mühendislik alanlarında eğitim programı kapsamında eğitim gören ilk Türk uzmanlarına yükseköğretim diplomalarının verilmesi.
27.03.2018 Mersin ili Gülnar Belediyesi İdaresi tarafından, Akkuyu NGS reaktör binasının birinci ünitesinin inşaatına ilişkin İnşaat Lisansı verilmesi.
28.03.2018 Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, AKKUYU NÜKLEER A.Ş.’ye stratejik yatırım statüsü verilmesi.
02.04.2018Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca, Akkuyu NGS’nin 1.Ünitesi inşası için ‘İnşaat Lisansı’ verilmesi.
03.04.2018Akkuyu NGS’nin inşaatının başlanmasına ilişkin resmi törenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla gerçekleşmesi.

 

 TÜRKİYE'NİN NÜKLEER SEKTÖRDEKİ FAALİYETLERİ

1955ABD ile ‘Sulh için Atom’ Anlaşması’nın imzalanması.
1956Nükleer faaliyetleri yürütecek bir kurumun oluşturulması.
1965Nükleer güç santralinin inşaatı ile ilgili ilk fizibilite çalışmalarının başlatılması.
1972Nükleer Santraller Daire Başkanlığı’nın kurulması.
1974–1975İlk nükleer santral yerinin seçim çalışmaları.
1976Akdeniz kıyısındaki ‘Akkuyu’ Sahası’nın nükleer santral yeri olarak uygun görülmesi ve lisanslanması.
1981Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile imzalanan işbirliği anlaşması çerçevesinde yapılacak tüm nükleer tesislerde UAEA denetiminin kabul edilmesi.
1977–2009Türkiye’de dört güç ünitesinin inşaatı için ihale çalışmalarının yürütülmesi.
Ocak 2010Rusya Federasyonu Hükümeti Başbakan Yardımcısı İgor Seçin ile Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın Türkiye’de NGS tesisine dair işbirliği ortak bildirisini imzalamaları ve ikili görüşmelerebaşlanması.
Mayıs 2010Rusya Federasyonu Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde ‘Akkuyu Sahası’nda Bir Nükleer Güç Santralin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliği Anlaşması’nın imzalanması.
Temmuz 2010Türkiye’de Hükümetler Arası Anlaşma’nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi (21.07.2010 tarihli Kanun 27648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir).
Aralık 2010Rusya Federasyonu’nda Hükümetler Arası Anlaşma’nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’un yürürlüğe girmesi (322-FZ sayılı ve 29.11.2010 tarihli Federal Kanun).
Ocak 2010

Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Igor Seçin ile Türkiye Cumhuriyeti’nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın Türkiye’de nükleer güç santrallerinin inşaatı alanında işbirliği konusındaortak açıklama yapması. İki taraflı müzakerelerin başlanması.

Mayıs 2010Rusya Federasyonu Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde (HAA) ‘Akkuyu Sahası’nda Bir Nükleer Güç Santralin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliği Anlaşması imzalandı.
Temmuz 2010Türkiye’de, Hükümetlerarası Anlaşma’nın uygun bulunduğuna dair Kanun yürürlüğe girdi (21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete)
Aralık 2010Rusya Federasyonu’nda, Hükümetlerarası Anlaşma’nın uygun bulunduğuna dair Kanun yürürlüğe girdi (29.11.2010 tarihli ve 322 ФЗ sayılı Federal Kanun).
Ekim 2013Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti arasında Sinop’ta NGS’nin inşaatına ilişkin Hükümetlerarası Anlaşma imzalanmıştır.
Nisan 2015Sinop’ta, NGS inşaatına ilişkin Hükümetlerarası Anlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylandı.
Mayıs 2015‘Türkiye Cumhuriyetinde Nükleer Güç Santrallerin ve Nükleer Güç Sanayisinin geliştirilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma’ ve ilgili mutabakat zaptı Türkiye’nin Resmi Gazetesinde yayımlandı.