Rusya`da Eğitim

Rusya Federasyonu Federal Devlet Bağımsız Yükseköğretim Kurumu St. Petersburg Politeknik Üniversitesinde (SPbPÜ) “Isı Enerjisi” ve “Elektrik Enerjisi” Alanında Yüksek Lisans Eğitim Programı Çerçevesinde Lisans Mezunları için
2021 Yılı Kayıt Kabul Duyurusu


1. Genel bilgi ve adaylarda aranan şartlar.

 

SPbPÜ’de “Isı Enerjisi ve Isı Mühendisliği” ve “Elektrik Enerjisi ve Elektrik Mühendisliği” alanında toplam 25 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yüksek lisans eğitimi görmek üzere kabul edilecektir.

 

“Isı Enerjisi ve Isı Mühendisliği” alanı için Türkiye Cumhuriyeti yükseköğretim kurumlarının “Makine Mühendisliği”, “Makine ve İmalat Mühendisliği”, “Makine ve Üretim Mühendisliği”, “Makine Yapımı Mühendisliği ve Teknolojisi”, “Nükleer Enerji Mühendisliği”, “Kimya Mühendisliği”, “Kimya ve Proses Mühendisliği”, “Kimya ve Süreç Mühendisliği” ve “Enerji Sistemleri Mühendisliği” bölümlerinden;

 

“Elektrik Enerjisi ve Elektrik Mühendisliği” alanı için ise Türkiye Cumhuriyeti yükseköğretim kurumlarının “Elektrik Mühendisliği”, “Elektronik Mühendisliği”, “Elektrik ve Elektronik Mühendisliği”, “Elektrik-Elektronik Mühendisliği”, “Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği”, “Mekatronik Mühendisliği” ve “Mekatronik Sistemler Mühendisliği” bölümlerinden Lisans derecesi ile mezun olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları eğitim görmek üzere davet edilmektedir.

 

1.1. 2021 yılı mezunları dâhil olmak üzere lisans mezunları tarafından başvurular kabul edilecektir.

 

1.2. Eğitim dili İngilizcedir.


2. Lisans Programı mülakat başvurularının alınması ve incelemesi süreci.

 

2.1. Yüksek lisans programına son başvuru tarihi 12 Mart 2021’dir. Mülakatlar 15 – 25 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

 

2.2. Başvurular işbu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren www.akkuyu.com internet sitesinde yer alan elektronik başvuru formu doldurularak gerçekleştirilebilir. Başvuru için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

 

Yapılacak başvuru aşağıdaki belgeleri içermelidir:

 

- TC kimliğinin taranmış kopyası;

 

- Türkçe ve İngilizce/Rusça diline çevrilmiş üniversite diplomasının taranmış kopyası;

 

- Türkçe ve İngilizce/Rusça diline çevrilmiş lisans mezuniyet transkripti;

 

- Üniversite eğitimlerini 2021 yılında tamamlayan ve başvuru tarihinde diplomalarını henüz almamış adaylar transkript belgesinin taranmış kopyasını ya da son yarıyıl/üç aylık not dökümü belgesinin taranmış kopyasını diploma yerine sunabilirler;

 

- Özgeçmiş (elektronik posta bilgilerinin belirtilmesi zorunludur);

 

- İngilizce dilinde niyet mektubu;

 

- Renkli vesikalık fotoğraf (son altı ayda çektirilmiş);

 

- Varsa İngilizce dil bilgisini ölçen bir sınavın sonucunu gösteren belgenin taranmış kopyası.

 

2.3. Başvuru evraklarını tam olarak sunanlar arasından SPbPÜ tarafından başvuruları uygun bulunanlar mülakat için davet edilecektir.

 

2.4. Mülakat tarihi ve yeri, aday başvuru formunun incelenmesinden sonra www.akkuyu.com internet sitesinde duyurulacak; ayrıca adaylar telefonla aranarak bilgilendirilecektir.

 

2.5. Yüksek lisans programına kabul işlemi, Türkiye Cumhuriyeti yüksek öğretim kurumlarında yer alan eğitim programları çerçevesinde, SPbPÜ ‘ de yetkili öğretmenler tarafından İngilizce dilinde sözlü olarak uzaktan yapılan online mülakat sonucunda yapılır.

 

2.6. Mülakat sonucunda başarılı olamamış adaylar hiçbir şekilde mülakat katılımına ilişkin yapmış oldukları masrafların karşılanmasını talep etmeyecektir.

 

2.7. Mülakatta başarılı olan adayların listesi (asıl liste – 25 kişi, yedek liste – 25 kişi) www.akkuyu.com internet sitesinde yayımlanacaktır.

 

2.8. Mülakatta başarılı olan adaylar aşağıda listelenen belgeleri Şirketin Ankara ofisine iletmelidir. Belgelerin sunulma süresi hakkında daha sonra bilgi verilecektir.

 

- İngilizce doldurulmuş fotoğraflı başvuru formu.

 

- Rusçaya çevrilmiş apostil tasdikli üniversite diplomalarının ve not dökümünün noter onaylı kopyaları.

 

- Adayın ikamet ettiği ülkenin resmi makamı tarafından düzenlenen ve Rusya Federasyonu’nda eğitim görmesi için hiçbir engelin bulunmadığını gösterir Rusçaya çevrilmiş sağlık raporunun noter onaylı kopyası.

 

- Adayın ikamet ettiği ülkenin resmi makamı tarafından düzenlenen ve HIV virüsü ve AIDS hastalığını taşımadığını gösterir Rusçaya çevrilmiş sağlık raporunun noter onaylı kopyası.

 

- Türk vatandaşı olan öğrenci adayının Rusya Federasyonu’na giriş yapacağı, öğrenci vizesinin başlama tarihinden itibaren en az 18 ay geçerli olan pasaport sayfalarının Rusçaya çevrilmiş noter onaylı kopyaları (öğrenci davetiyesinin düzenlenmesi için gereken bilgileri içeren net olarak okunabilir sayfalar).

 

- Diğer belgelerin kopyaları (uluslararası ve ulusal yarışmaların diploma ve sertifikaları).

 

2.9. Öğrenci, mülakatta başarılı olduktan ve sağlık raporunu sunduktan sonra hak ve yükümlülüklerini tanımlayan noter onaylı yüklenme senedini  ve müteselsil kefalet senedini  imzalar.

 

2.10. Öğrenci, yüklenme senedi ve müteselsil kefalet senedini  imzaladıktan sonra Şirket’in Ankara ofisinde düzenlenecek olan oryantasyon eğitimine katılır.

 

3. SPbPÜ eğitim programı

 

3.1. SPbPÜ İngilizce dilinde yüksek lisans programının süresi 2 yıldır. Eğitim sırasında öğrenciler Rusça dilini öğrenip TRKI-1 seviyesi Rusça dili final sınavından geçmelidir.

 

3.2. Yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler,  Rosatom Devlet Kuruluşunun eğitim merkezlerinde uygulamalı eğitimlere katılacak ve 1 ila 3 yıllık staj eğitimini tamamlayacaktır.

 

4. Öğrencilerin kayıt olma, eğitim ve barınma koşulları:

 

4.1. Öğrenciler, SPbPÜ üniversitesindeki eğitim sürelerinin iki katı süreyle Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin Türkiye’de kurulacak olan işletme ve tesislerinde eğitimine uygun olarak verilecek görevi kayıtsız ve şartsız kabul ve ifa edecektir.

 

4.2. Öğrencilerin başarısızlığı, disiplinsizliği, haklı gerekçesi olmaksızın derslere ve sınavlara katılmaması ve devamsızlık sınırını aşması, kendilerine SPbPÜ üniversitesinin yönetmelikleri çerçevesinde yaptırım uygulanacaktır. 

 

4.3. Öğrencilere aşağıdaki imkânlar sağlanacaktır:

 

- yılda bir defa İstanbul-St. Petersburg- İstanbul güzergâhında gidiş-dönüş biletlerin ödenmesi,

 

- 2-3 kişilik odaların bulunduğu öğrenci yurdunda barınma imkanı (yurt ücreti öğrencilere aittir.)

 

- mezuniyet sonrası 1 ila 3 yıllık staj döneminde barınma imkanı,

 

- aylık 32.000 (Otuz iki bin) Ruble tutarında burs ödemesi, Burslar yaz tatili döneminde ödenmeyecektir, yaz tatili dönemleri SPbPÜ üniversitesinin akademik takviminde belirtilen tarihler olacaktır.

 

- Rusya Federasyonu’nda yabancı öğrencilere uygulanan mevzuat kapsamında aylık 2.400 (iki bin dört yüz) Ruble tutarında devlet bursu  burs ödemesi, 

 

- Rusya Federasyonu’nda yabancı öğrencilere uygulanan mevzuat kapsamında sağlık sigortası.

 

4.4. SPbPÜ her eğitim döneminde Akkuyu Nükleer A.Ş.’ye öğrencilerin ders katılımları ve başarı durumlarına ilişkin rapor gönderecektir.

 

4.5. Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından kabul edilen özel durumlar ve mücbir sebepler haricinde eğitim süresinin herhangi bir aşamasında eğitim almaktan vazgeçen, haklı gerekçe göstermeksizin veya Türkiye Cumhuriyeti devlet makamlarının kararı üzerine üniversite ile  ilişiği kesilen öğrenciler; okul masrafı, barınma masrafı, yol masrafı  ve  ödenen burslar dahil olmak üzere öğrenciye  yapılan her türlü ödemeler ile bu hususlara ilave olarak öğrencinin şahsı adına programın içinde veya dışında her ne sebeple ve şartla olursa olsun sarf edilen meblağı Akkuyu Nükleer A.Ş.’ye tazmin etmekle yükümlü olacaklardır.

 

4.6. Eğitim programını başarı ile tamamlayan, mezuniyet sonrası uygulama eğitimini ve stajını bitiren öğrenciler, onaylanmış kadro listesi doğrultusunda Akkuyu Nükleer AŞ’nin Türkiye’de kurulacak olan işletme ve tesislerinde eğitimine uygun olarak işe alınacaklardır.

 

4.7. Nükleer santralde çalışmaya başladıktan sonra, eğitim merkezinde eğitimini başarıyla tamamlayan, uzmanlık alanında mühendislik pozisyonu için sınavı geçen ve herhangi birinin gözetimine ihtiyaç duymaksızın çalışma yeterliliğini alan öğrenciler, Türkiye’de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi 1. derecedeki mühendislere verilen maaştan az olmayacak şekilde piyasa ücreti alacaklardır.

 

Herhangi bir soru, bilgi veya sorununuz için benimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Andrei Ryzhenkov

A.Ryzhenkov@akkuyu.com

 


Natalia Donmez

natalia_donmez@spbstu.ru

 

Anketi doldurmaya geçiniz