Web sitemiz yenilenme aşamasındadır

Rusya`da Eğitim

Rusya Federasyonu Federal Devlet Bağımsız Yükseköğretim Kurumu St. Petersburg Politeknik Üniversitesinde (SPbPÜ) “Isı Enerjisi” ve “Elektrik Enerjisi” Alanında Yüksek Lisans Eğitim Programı Çerçevesinde Lisans Mezunları için
2019 Yılı Kayıt Kabul Duyurusu


Dikkat! Başvuru için son başvuru tarihleri değişmiştir. Düzeltilmiş tarihlere dikkatinizi çekmek isteriz!


1. Genel bilgi ve adaylarda aranan şartlar.

 

SPbPÜ’de “Isı Enerjisi ve Isı Mühendisliği” alanında 14 kişi, “Elektrik Enerjisi ve Elektrik Mühendisliği” alanında ise 11 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yüksek lisans eğitimi görmek üzere kabul edilecektir.

 

“Isı Enerjisi ve Isı Mühendisliği” alanı için Türk yükseköğretim kurumlarının “Makine Mühendisliği”, “Makine ve İmalat Mühendisliği”, “Makine ve Üretim Mühendisliği”, “Makine Yapımı Mühendisliği ve Teknolojisi”, “Nükleer Enerji Mühendisliği”, “Kimya Mühendisliği”, “Kimya ve Proses Mühendisliği”, “Kimya ve Süreç Mühendisliği” ve “Enerji Sistemleri Mühendisliği” bölümlerinden;

 

“Elektrik Enerjisi ve Elektrik Mühendisliği” alanı için ise Türk yükseköğretim kurumlarının “Elektrik Mühendisliği”, “Elektronik Mühendisliği”, “Elektrik ve Elektronik Mühendisliği”, “Elektrik-Elektronik Mühendisliği”, “Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği”, “Mekatronik Mühendisliği” ve “Mekatronik Sistemler Mühendisliği” bölümlerinden Lisans derecesi ile mezun olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları eğitim görmek üzere davet edilmektedir.

 

1.1. 2019 yılı mezunları dâhil olmak üzere lisans mezunları tarafından başvurular kabul edilecektir.

 

1.2. Eğitim İngilizce dilinde verilecektir.


2. Lisans Programı mülakat başvuruları alma ve inceleme süreci.

 

2.1. Yüksek lisans programına kabul işlemi, Türk üniversitesindeki lisans programında elde edilen bilgi konusunda, SPbPÜ hocası ile İngilizce dilinde uzaktan yapılan sözlü online mülakat sonucunda yapılır.

 

2.2. Yüksek lisans programına kabul işlemi iki aşamada gerçekleşir.

 

2.2.1. Birinci aşama, 01.02.2019 tarihine kadar başvuru yapanlar içindir. Söz konusu adayların mülakatları 01.02.2019-10.02.2019 tarihleri arasında düzenlenecektir.

 

2.2.2. İkinci aşama, 01.04.2019 tarihine kadar yapılan başvurular içindir. Mülakat tarihler, 01.04.2019-20.04.2019.

 

2.3. Başvurular işbu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren www.akkuyu.com internet sitesinde yer alan elektronik başvuru formu doldurularak gerçekleştirilebilir. Başvuru için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

 

Yapılacak başvuru aşağıdaki belgeleri içermelidir:

 

- TC kimliğinin taranmış kopyası;

 

- Türkçe ve İngilizce/Rusça diline çevrilmiş üniversite diplomasının taranmış kopyası;

 

- Türkçe ve İngilizce/Rusça diline çevrilmiş lisans mezuniyet transkripti;

 

- Üniversite eğitimlerini 2019 yılında tamamlayan ve başvurunun yapıldığı zamanda diplomalarını alamamış adaylar transkript belgesinin taranmış kopyasını ya da son yarıyıl/üç aylık not dökümü belgesinin taranmış kopyasını diploma yerine sunabilirler;

 

- Özgeçmiş (elektronik posta bilgilerinin belirtilmesi zorunludur);

 

- İngilizce dilinde niyet mektubu;

 

- Renkli vesikalık fotoğraf (son altı ayda çektirilmiş);

 

- Varsa İngilizce dil bilgisini ölçen bir sınavın sonucunu gösteren belgenin taranmış kopyası.

 

2.4. Mülakat tarihi ve yeri, aday başvuru formunun incelenmesinden sonra www.akkuyu.com internet sitesinde duyurulacak; ayrıca adaylar telefonla aranarak bilgilendirilecektir.

 

2.5. Mülakatta başarılı olan adayların listesi (asıl liste – 25 kişi, yedek liste – 25 kişi) www.akkuyu.com internet sitesinde yayımlanacaktır.

 

2.6. Adaylar hiçbir şekilde mülakat katılımına ilişkin masrafların karşılanmasını talep etmeyecektir.

 

2.7. Mülakatta başarılı olan adaylar aşağıda listelenen belgeleri Şirketin Ankara ofisine iletmelidir. Belgelerin sunulma süresi hakkında daha sonra bilgi verilecektir.

 

- İngilizce doldurulmuş fotoğraflı başvuru formu.

 

- Rusçaya çevrilmiş apostil tasdikli üniversite diplomalarının ve not dökümünün noter onaylı kopyaları.

 

- Adayın ikamet ettiği ülkenin resmi makamı tarafından düzenlenen ve Rusya Federasyonu’nda eğitim görmesi için hiçbir engelin bulunmadığını gösterir Rusçaya çevrilmiş sağlık raporunun noter onaylı kopyası.

 

- Adayın ikamet ettiği ülkenin resmi makamı tarafından düzenlenen ve HIV virüsü ve AIDS hastalığını taşımadığını gösterir Rusçaya çevrilmiş sağlık raporunun noter onaylı kopyası.

 

- Türk vatandaşı olan öğrenci adayının Rusya Federasyonu’na giriş yapacağı, öğrenci vizesinin başlama tarihinden itibaren en az 18 ay geçerli olan pasaport sayfalarının Rusçaya çevrilmiş noter onaylı kopyaları (öğrenci davetiyesinin düzenlenmesi için gereken bilgileri içeren net olarak okunabilir sayfalar).

 

- Diğer belgelerin kopyaları (uluslararası ve ulusal yarışmaların diploma ve sertifikaları).

 

2.8. Öğrenci, mülakatta başarılı olduktan ve sağlık raporunu sunduktan sonra hak ve yükümlülüklerini tanımlayan noter onaylı taahhütnameyi imzalar.

 

2.9. Taahhütnameyi imzaladıktan sonra öğrenci, Şirket’in Ankara ofisinde düzenlenecek olan oryantasyon eğitimine katılmalıdır.

 

3. SPbPÜ eğitim programı

 

3.1. SPbPÜ İngilizce dilinde yüksek lisans programının süresi 2 yıldır. Eğitim sırasında öğrenciler Rusça dilini öğrenip TRKI-1 seviyesi Rusça dili final sınavından geçmelidir.

 

3.2. Yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler Rosatom Devlet Kuruluşunun eğitim merkezlerinde uygulamalı eğitimlere katılmalı ve 1-3 yıl sürecek staj eğitimini tamamlamalıdır.

 

4. Öğrencilerin kayıt olma, eğitim ve barınma koşulları:

 

4.1. Yüksek lisans eğitimini ve ek staj eğitimlerini tamamladıktan sonra öğrenciler, Rosatom Devlet Kuruluşunun eğitim merkezlerindeki eğitim ve staj süresi dahil olmak üzere SPbPÜ üniversitesindeki eğitim sürelerinin iki katı süreyle Akkuyu NGS’de çalışmalıdır.

 

4.2. Öğrencilerin başarısızlığı, disiplinsizliği, haklı gerekçesi olmaksızın derslere ve sınavlara katılmaması durumunda, kendilerine SPbPÜ üniversitesinin yönetmelikleri çerçevesinde yaptırım uygulanacaktır.

 

4.3. Öğrencilere aşağıdaki imkanlar sağlanacaktır:

 

- yılda bir defa İstanbul-St. Petersburg- İstanbul güzergâhında gidiş-dönüş biletlerin ödenmesi,

 

- 2-3 kişilik odaların bulunduğu öğrenci yurdunda barınma imkanı,

 

- mezuniyet sonrası 1-3 yıllık staj döneminde barınma imkanı,

 

- aylık 32000 (Otuz iki bin) Ruble tutarında burs ödemesi, Burslar yaz tatili döneminde ödenmeyecektir,

 

- Rusya Federasyonu’nda yabancı öğrencilere uygulanan mevzuat kapsamında sağlık sigortası.

 

4.4. SPbPÜ her eğitim döneminde AKKUYU NÜKLEER A.Ş.’ye öğrencilerin ders katılımları ve başarı durumlarına ilişkin rapor gönderecektir.

 

4.5. Mücbir sebepler ve AKKUYU NÜKLEER A.Ş. tarafından kabul edilen özel durumlar haricinde eğitimin süresinin herhangi bir aşamasında eğitim almaktan vazgeçen ya da haklı gerekçesi olmaksızın veya Türkiye Cumhuriyeti devlet makamlarının kararı üzerine üniversiteden ilişiği kesilen öğrenciler aldıkları burs, sağlık sigortası poliçesi, uçak biletleri, barınma ve transfer masraflarını AKKUYU NÜKLEER A.Ş.’ye tazmin etmekle yükümlüdürler.

 

4.6. Eğitim programını başarı ile tamamlayan, mezuniyet sonrası uygulama eğitimini ve stajını bitiren öğrenciler, onaylanmış kadro listesi doğrultusunda Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde işe alınacaklardır.

 

4.7. Nükleer santralde çalışmaya başladıktan sonra, eğitim merkezinde eğitimini başarıyla tamamlayan, uzmanlık alanında mühendislik pozisyonu için sınavı geçen ve herhangi birinin gözetimine ihtiyaç duymaksızın çalışma yeterliliğini alan öğrenciler, Türkiye’de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi 1. derecedeki mühendislere verilen maaştan az olmayacak şekilde piyasa ücreti alacaklardır.

 

Herhangi bir soru, bilgi veya sorununuz için benimle iletişime geçebilirsiniz.


Andrei Ryzhenkov

A.Ryzhenkov@akkuyu.com


Natalia Donmez

natalia_donmez@spbstu.ru

 

Aynı zamanda, Facebook’taki grubumuzda da soru sorabilirsiniz “Akkuyu Projesi/SPbPÜ 2019-2021 Yüksek Lisans Programı”.

 

Anketi doldurmaya geçiniz

 

 

 

 

Fotogaleri

 


Rusyada eğitim gören Türk öğrenciler

 

Türk oğrenciler Moskova gezisinde

 

Türk öğrencilerin eğitim için Moskova'ya ilk gelişi

 

Basında Türk Öğrenciler