Şirket Hakkında


Mart 2011 tarihinde JSC Atomenergoproyekt’in topograf ekibi, Türkiye’ye gelip topografik etütleri yapmıştır. Topografik etütlere, lisans alınması için gereken belgelerin oluşturulması, ön mühendislik verilerinin belirlenmesi ve bunu takip edecek araştırmalara devam etmek için gerek duyulmuştur.


2011 Mayıs ayında nükleer güç santralinin inşası için ayrılan saha, Proje Şirketine tahsis edilmiştir.
Hazırlık çalışmaları ve inşaat aşaması 2010 yılından 2023 yılına kadar süren dönemi kapsamaktadır. Birinci güç ünitesinin işletmeye alınması, 2023 yılında olacak şekilde planlanmaktadır.

 

Rusya Federasyonu Hükümeti’nin ilgili kararları doğrultusunda yetkili kılınan AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Hissedarları: 

 

Hissedar

Özkaynak oranı (%) 

JSC Atomstroyexport

2,267%

JSC Inter RAO

0,820%

OJSC Concern Rosenergoatom

21,948%

JSC Atomtechenergo

0,025%

JSC Atomenergoremont

0,025%

CJSC Rusatom Overseas

74,915%

TOPLAM

100%

 

Proje için önemli olan ekipman ve yüksek teknoloji ürünlerinin çoğu Rusya’dan temin edilecektir ancak inşaat-montaj işleri için Türkiye’den ve diğer ülkelerden en üst seviyede müteahhitlerin katılımı öngörülmüştür. Ayrıca, nükleer güç santralinin işletme döneminde Türk uzmanlar çalıştırılacaktır. Bu amaçla, 50 öğrencinin alınacağı eğitim programına katılmak için 9 000 öğrenci başvurmuş,  Ankara’da 27 Haziran 2011 tarihinde Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi (MEPhI) öğretmenlerinin katılımı ile Türk öğrenciler hazırlanan Fizik ve Matematik konularında sınava tabi tutulmuşlardır. Testlerde başarılı olan öğrenciler, Ekim 2011 tarihinde  Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi (MEPhI)’nin Obninsk şehrindeki şubesinde eğitime başlamışlardır. Nükleer Santraller, Projelendirme, İşletme ve Mühendislik dalında 6,5 yıl süren eğitim programını başarıyla tamamlayan 35 Türk öğrenci 2018 yılında Akkuyu Nükleer A.Ş.’de işe başlamıştır. Şu anda 200'den fazla Türk öğrenci, Akkuyu NGS’de çalışmak üzere Rus üniversitelerinde eğitim almaya devam etmektedir. Türk tarafı, lisans alınması konusunda AKKUYU NGS Elektrik Üretim A.Ş. ile işbirliği yapmaktadır. Sahanın tahsis edilmesi ve sahanın kullanım izninin onaylanması konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Su İşleri ve Orman Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) gibi kamu kuruluşları ile sürekli görüşmeler ve koordinasyon çalışmaları yapılmıştır.Akkuyu NGS Projesi ile ilgili bilgilendirme yapmak  ve Türk halkının bu projeye ilgisini teşvik etmek için, Büyükeceli ve Mersin’de “Bilgilendirme Merkezi” açılmıştır.