Sosyal (S)

İş Güvenliği ve Fırsat Eşitliği

 

 

İş güvenliğinin sağlanması, çalışanların yaşam ve sağlığını koruma ilkelerine uyumun garanti edilmesi, nüfus ve çevre koruma seviyesinin artırılmasının sağlanması, AKKUYU NÜKLEER A.Ş. için önem arz etmektedir.

 

2018 yılında AKKUYU NÜKLEER A.Ş.’de İş Güvenliği Politikası kabul edilmiş olup bu politika, Şirketin, yüklenicilerin ve alt yüklenicilerin çalışanları, ziyaretçiler ve işleri kontrol eden, endüstriyel eğitime veya staj için gelen kişilerin yanı sıra, Şirketin tesisleri, varlıkları ve malzemeleri için geçerlidir. Geliştirilen Politika, uluslararası ve ulusal mevzuata dayanmaktadır. Güvenliğin sağlanması ve iş güvenliği alanındaki risklerin azaltmak üzere ISO 45001 uluslararası standardının gerekliliklerini karşılayan endüstriyel güvenlik yönetim sistemleri geliştirilmiş ve uygulamaya konmuştur.

 

İnşaat işlerinin en yoğun döneminde 25.000’den fazla kişiyi istihdam eden Akkuyu NGS projesi, şu anda dünyanın en büyük nükleer güç santralinin inşaat sahasıdır. AKKUYU NÜKLEER A.Ş., ayrımcılık yapmama ilkesine bağlı kalarak, cinsiyet, yaş ve uyruktan bağımsız olarak tüm çalışanlarına istihdam, kariyer gelişimi ve maaş açısından eşit fırsatlar sunar.

 

Bir çalışanın Şirketin kültürel ve sosyal ortamına uyum süreci, iş fonksyonların yerine getirilmesinde azami verimliliğin sağlanması için önemli bir görevdir.  Adaptasyonu etkili şekilde gerçekleştirmek üzere genç uzmanlar, bir adaptasyon programından geçer. Yeni çalışanlar personel politikası, mesleki gelişim fırsatları hakkında ayrıntılı bilgi ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alır. Rehberlik, genç uzmanlar için adaptasyon programının zorunlu bir unsuru olup, çalışanın çalışma sürecine etkili şekilde dahil olmasına yardımcı olur.

 

Şirkette çalışanların cinsiyet dağılım göstergeleri (%29 kadın), toplam küresel göstergeleri ( aşmaktadır. Kadınların, Yönetim Kurulu’nda olan payı yaklaşık %25, yönetici pozisyonlarında ise %21’i oluşturmaktadır.

 

Yetkinliklerinin geliştirilmesi ve personelin eğitimi, insan kaynakları politikasının en önemli görevlerinden biridir. Şirket personelinin eğitimi ve ihtisas yükseltme süreci, Rosatom Devlet Kuruluşu Kurumsal ve Teknik Akademisi tarafından yürütülmektedir. 2021 yılında birçoğu birden fazla kursu tamamlayarak toplamda 282 kişi eğitime katılmıştır. Kurumsal akademinin internet sitesinde 400’den farklı dersten oluşan ücretsiz eğitim kursu tüm çalışanların kullanımına 7/24 açıktır. İleride Türkçe eğitim verilmesi de planlanmaktadır.

 

 

Eğitim Yatırımları, Geleceğe Katkıdır

 

 

Haziran 2022 itibariyle, 296 öğrenci nükleer sektörde uzmanlaşmış Rus üniversitelerinde eğitimini tamamlamış olup 26 öğrenci eğitimine devam etmektedir. 296 kişiden 271’i AKKUYU NÜKLEER A.Ş.’de istihdam edilmiş olup bu yılın temmuz ayında mezun olan 25 kişi iş teklifi almıştır. 2027’ye kadar her yıl 25’er kişinin Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi (MEPhI) ve St. Petersburg Politeknik Üniversitesi olan Rusya üniversitelerinde eğitime kabul edilmesi ve Akkuyu NGS’nin işletme personeli kadrosuna dahil edilmek üzere toplamda en az 600 genç Türk nükleer uzman yetiştirilmesi planlanmaktadır.

 

 

Bölgenin Sosyo-Ekonomik Refahına Katkı

 

 

Şirket, başta Gülnar ilçesi ve Büyükeceli beldesi olmak üzere bölge yönetiminin ve Mersin ilinin yerel halkının çıkarlarına büyük önem vermektedir. Ayrıca, ulaşım, sosyal ve eğitim altyapısının geliştirilmesi, eğitim ve nüfusun desteklenmesi gibi alanlarda bölgenin kalkınma potansiyelini genişletmek için aktif bir çalışma yapmaktadır.

 

Çalışanların ve ailelerinin menfaatlerini dikkate alarak Şirket, iş ve yaşam için daha iyi koşullar oluşturmaktadır. Silifke’de 1 Ekim 2019’da Şirket çalışanlarının ve bölge sakinlerinin çocukları için  okul açılmıştır. Okul, kentsel altyapının yeni bir tesisi olarak ilçede istihdam ve sosyal yaşamın gelişmesi ve Akkuyu projesi katılımcıları ve bölge sakinlerinin karşılıklı entegrasyonu için fırsatlar yaratmıştır. Şirket, Mersin ilinde okul eğitimi ve okul öncesi eğitim kurumlarının gelişimini desteklemektedir. Şirket, Kasım 2021’de Gülnar ilçesindeki meslek okullarının ihtiyaçları için yaklaşık 200.000 ABD doları bağışta bulunmuştur.

 

Şirket çalışanlarının ve yerel nüfusun sağlığına özel önem vermektedir. COVID-19’un yayıldığı koşullarda, Silifke Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı sağlık çalışanlarının BioNTech ve SINOVAC aşıları ile aşılanması için Akkuyu NGS inşaat sahasında aşılama noktası kurulmuş, ekspres test sayısı artırılmış ve maske ile dezenfektanlar temin edilmiştir. 2021 yılında kapalı alanların dezenfeksiyon bedeli, PCR testlerinin ve maskelerin satın alma maliyeti toplamda yaklaşık 200.000 ABD doları olarak gerçekleşmiştir. 23 Nisan 2020’de, Silifke Devlet Hastanesi’ne ve Büyükeceli Aile Sağlığı Merkezi’ne koronavirüs ile mücadeleye destek amacıyla 9.000 ABD doları tutarında sertifika takdim edilmiştir.

 

18-19 Haziran 2022’de, Ermenek baraj gölündeki kamp alanında 300’den fazla kişinin katılımıyla Akkuyu NGS’nin ilk spor ve turizm gezisi gerçekleşmiştir. Turistik bayrak yarışına paralel olarak, katılımcıların çocukları için eğlence ve eğitim alanları, sanat atölyeleri, müzik ve komedi yarışması organize edilmiştir. Program sonrası sahada spor ve tur kampında çekilen en iyi fotoğrafların yer aldığı sergi düzenlenmiştir.

 

25 Haziran 2022'de Silifke'de düzenlenen Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali'nde Akkuyu NGS projesi çalışanları ve çocukları, Türkiye ve diğer ülkelerden profesyonel sanatçı ve müzisyenlerin yer aldığı bir konser programı sundu. Bu geleneksel festival, Mersin ilinden ve Türkiye’nin diğer bölgelerinden binlerce müziksever tarafından ziyaret edilmektedir.  Bu tür faaliyetler, proje çalışanlarının yerel nüfusla entegre olmasına ve kültürel alışverişinde bulunmasına yardımcı olmaktadır.

 

Nükleer santralin inşası ekonomik büyümeyi ve yeni istihdamın ortaya çıkmasını sağlar: nükleer santraldeki bir istihdam, ilgili sektörlerde çarpan etkisiyle 10 istihdam daha yaratmaktadır.
Böylece Akkuyu NGS projesi sayesinde ilgili sektörler dikkate alındığında yaklaşık 250 bin ek istihdam ortaya çıkabilir.

 

 

Proje, bölge altyapısının gelişmesine ve yerel nüfus arasında istihdamın artmasına önemli katkı sağlamaktadır. Akkuyu NGS projesi, Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Mersin ilinin en büyük işvereni olarak kabul edildi.

 

 

Akkuyu NGS, bölgenin en büyük işverenidirAKKUYU NÜKLEER A.Ş., sosyal sorumluluğa ve yerel halka yardıma büyük önem vermektedir 2018 yılından itibaren Akkuyu NGS için işletme personeli yetiştirme programı kapsamında beş mezun grubu diplomalarını almıştır