TEDARİKÇİLERE

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ; 10.04.2012 tarihinden itibaren, 04 sayılı Talimatnameyi esas alarak, Rosatom Devlet Kuruluşu’nun Denetim Konseyi tarafından onaylanan ve Rosatom Devlet Kuruluşu’nun ihtiyaçları için ürün, iş ve hizmet alımına ilişkin siparişlere yer verilen www.zakupki.rosatom.ru adresindeki sayfasında yayınlanan Rosatom Devlet Kuruluşu Standart Sektörel Satın alma Yönetmeliği’ne (07.02.2012 tarih ve 37 sayılı) (bundan böyle SSSY olarak anılacaktır) uygun olarak satın alma faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

 

AKKUYU NÜKLEER A.Ş.’nin satınalma faaliyetlerine ilişkin bilgileri yayınladığı resmi sayfa, Rosatom Devlet Kuruluşu’nun ihtiyaçları için ürün, iş ve hizmet alımına ilişkin siparişlerin yayınlandığı www.zakupki.rosatom.ru adresindeki site ve AKKUYU NÜKLEER A.Ş.’nin işbu sitesidir.

 

Akkuyu NGS’nin yapımında tedarik edilen çeşitli türden ürünlere ve istihdam edilen şirketlere ilişkin ek gereklilikler listesi hazırlanmakta olup, bu listeye www.zakupki.rosatom.ru adresinden ulaşabilirsiniz.

 

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin Satın alma Prosedürlerine Katılım Başvurusunu Düzenleme Talimatı

 

Haberler

Satın almalar

Belgeler

Denetim ve Tahkim

Eğitim

Anketler

İletişim

 

Türk Akreditasyon Kurumu görevli personel bilgileri


1) Sistem Akreditasyon Daire Başkanı - Salih YÜKSEL

Tel: 03124108241

E-mail: salih.yuksel@turkak.org.tr

2) Sistem Akreditasyon Uzmanı - Hülya TÜLEK

Tel: 3124108254

E-mail: hulya.tulek@turkak.org.tr


Nükleer Tesisler İçin Ekipman Tedariği Sürecine ve İmalatçıların Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik

31.03.2017 tarih ve 30024 sayılı Nükleer Santrallerin Yapı Denetimi Yönetmeliği (ingl.)

31.03.2017 tarih ve 30024 sayılı Nükleer Santrallerin Yapı Denetimi Yönetmeliği (rus.)

 

Akkuyu NGS Projesi Yerlileştirilen Ürünler Kataloğu

 

 

NGS için ürün kalite kontrol belgeleri

Akkuyu NGS için ürünler üretilmeye başlamadan önce üretici firmanın üretime hazır olma durumunu kontrolü

Akkuyu NGS’de Kullanılacak Ürünlerin Üretimi ve Giriş Kontrolü Sırasında Tespit Edilen Uygunsuzlukların Yönetimi

Akkuyu NGS için ürünlerin teslim alma denetimi

Akkuyu NGS’de Kullanılması Amaçlanan İthal Ürünlerin Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Akkuyu NGS için Ürünlerin Teslim Alma ve Testler Şeklinde Uygunluk Değerlendirmesi

 

 

DOĞU KARGO TERMİNALİ

AKKUYU DOĞU KARGO TERMİNALİ TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ