Yönetişim (G)

Yönetim Uygulamaları

 

 

Yönetişim boyutu (G – governance) kapsamında AKKUYU NÜKLEER A.Ş., Rosatom Devlet Kuruluşu’nun faaliyet prensiplerini ve standartlarını esas almaktadır. Şirket içinde ve Akkuyu NGS projesinin ilgili taraflarıyla çalışma, davranış kuralları ve normları, etkileşim ve iletişim ilkeleri bu değerler temelinde belirlenir.

 

Şirkette, ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001 uluslararası standartları temelinde süreçlerin etkili şekilde yönetilmesine katkı sunan Entegre Yönetim Sistemi (EYS) uygulamaya konmuştur. Şirket, satın alma prosedürlerinin yasallığının, şeffaflığının ve erişilebilirliğinin sağlanmasına, sürdürülebilir bir tedarik zincirine, tekel karşıtı gerekliliklere uyum sağlanmasına ve yolsuzlukla mücadeleye özel önem vermektedir.

 

Şirket, satın alma süreçlerini denetlemek, yolsuzluğu ve diğer suistimalleri önlemek için, Türk ve Rus mevzuatının gerekliliklerini dikkate alan Yeknesak Sektörel Yolsuzlukla Mücadele Politikasını esas alır.

 

Şirkette, satın alma alanındaki uluslararası ve ulusal uygulamalara dayanan Rosatom Devlet Kuruluşu’nun Yeknesak Sektörel Satınalma Standardı (YSSS) da yürürlüktedir.

 

AKKUYU NÜKLEER A.Ş., faaliyetlerinde AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Etik Kanunu ile belirlenen yüksek etik normlarına bağlıdır ve enerji güvenliği, iş güvenliği, bilgi yönetimi ve diğer konularda Türkiye Cumhuriyeti’nin önceliklerini dikkate alır.

 

Etik Kurallarında yer alan davranış kuralları, yolsuzlukla mücadele, kaynakların, mülkün ve bilgilerin güvenliğinin sağlanması, işgücü ve çevrenin korunması, endüstriyel güvenliğin sağlanması, çatışma durumlarının önlenmesi ve çıkar çatışmalarının çözülmesi ile ilgilidir.

 

 

Tedarik Zinciri ve Yerel Endüstrinin Geliştirilmesi  

 

 

Akkuyu NGS projesi çerçevesinde yerelleştirme çalışmalarının genel koordinasyonunu sağlamak amacıyla Şirket temsilcileri, yüklenici kuruluşlar, REIN A.Ş. ve diğer bazı proje katılımcılarının katılımıyla bir Yerelleştirme Çalışma Grubu bulunmaktadır. Çalışma Grubu üyeleri, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü ile etkileşim halindedir.

 

Şirket, Akkuyu NGS Tesislerinin İnşası Sırasında Malzeme Tedarikinin Yerelleştirilmesine İlişkin Yönetmeliği onaylamış olup, Yerli Ürün Kataloğuna eklemeler yapılması konusunda çalışmalar devam etmektedir.  Satınalma prosedürlerinin şeffaflığını ve satın alınan ürünlerin yüksek güvenlik standartlarına uygunluğunu sağlamak için, satınalma katılımcılarına yönelik olarak yeknesak gereklilikler tanımlanmış ve böylece tek bir rekabet alanı oluşturulmuştur.

 

 

Etik Kanunu

 

 

Yolsuzlukla Mücadele Politikası

 

 

 

 
AKKUYU NÜKLEER A.Ş. etkili bilgi etkileşimi amacıyla tedarikçilere yönelik seminerler düzenlemektedirAKKUYU NÜKLEER A.Ş. Rusya’da proje faaliyetlerinin profesyonel yönetimi konusunda düzenlenen “PROJE OLİMPİYATLARI 2021” yarışmasında kazanan takım olmuştur